A my taky v kostele u sv. Jakuba

Koncert duchovní hudby vynikající úrovně se konal v neděli 27. 5. odpoledne v kostele sv. Jakuba. Sbormistr Lukáš Trykar představil sbor, který mu pomohl v České Třebové realizovat koncert jako svou závěrečnou práci na Pedagogické fakultě univerzity v Hradci Králové.Českotřebovský internetový deník, úterý 29. května 2007
Magazín > Sborový život

Jeho práci po stránce sbormistrovské, ale i dramaturgické a jistě i celkový dojem hodnotili jednak posluchači koncertu, jednak přítomná profesorka PaedDr. Dana Ludvíčková, která na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty vyučuje Řízení sboru, Základy dirigování, Pěvecký sbor, Orchestrální praxi, Pedagogickou praxi. Sama má bohatou hudební praxi, neboť působila jako dirigentka Litomyšlského symfonického orchestru (1987 – 1999) – 103 koncertů, 11 koncertů v Itálii, 6 v Holandsku , 1 v Rakousku, spolupracovala s 22 pěveckými sbory a 66 sólisty, vystoupila 2 x v České televizi a několikrát v Českém rozhlase, natočila 3 CD, kromě výuky na VŠP vede také Komorní orchestr Hudební mládeže ČR. Na Univerzita v Hradci Králové pracuje od roku 1995.

Sbor A my taky vznikl v roce 1995 jako volné sdružení a po šesti letech v r. 2001 také jako občanské sdružení v Liberci. Sdružuje bývalé členy libereckých dětských souborů, zejména sboru Severáček. Tvoří jej nadšenci, kterým se stal zpěv životním koníčkem. od dubna 1999 vede sbor sbormistr Lukáš Trykar. V roce 2003 sbor pokřtil své prvé CD, v červnu 2004 zvítězil na mezinárodní soutěži Mundi Cantant v Olomouci a získali Zlatou medaili. Sbor dosáhl i další úspěchy. Také na koncertu v chrámu sv. Jakuba zaujal., třeba už samotným netradičním nástupem ze zákristie při zpěvu úvodní skladby programu, nebo opakovaným přeskupováním zpěváků , kteří často rozptýleni využívali plochu před lavicemi kostela a současně zdejší výbornou akustiku. V programu koncertu duchovní hudby byly obtížné a zajímavé skladby. Sbormistr se např. při skladbách J.S. Bacha, W.A. Mozarta a dalších představil také v roli doprovázejícího klavíristy, i při hře ovšem stihl řídit sbor. Koncert by obohacením zdejší jarní kulturní sezóny, byl to již třetí květnový koncert v kostele sv. Jakuba. Sbormistr Lukáš Trykar v závěru koncertu poděkoval jak posluchačům, ale především administrátoru farnosti Mgr. Miloši Kolovratníkovi a MgA. Bohuslavu Mimrovi, kteří koncert v českotřebovském kostel pomohli zařídit.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)