Festival sborového umění Jihlava 2008

Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS – ARTAMA Praha a DKO s.r.o. Jihlava spolu se Společností pro FSU o.s., a dalšími organizacemi a institucemi. Koná se ve dnech 27. – 29. června 2008 v Jihlavě.Iva Daňková, pátek 23. listopadu 2007
Magazín > Sborový život

Festival sborového umění

FSU

Poslání festivalu

Prestižní přehlídka sborového umění umožňující prezentaci výsledků práce různých typů sborů a ansámblů z České republiky a jejich dramaturgickou a interpretační konfrontaci s podobnými kolektivy ze zahraničí.

Součástí festivalu bude prezentace výsledků 9. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2008, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Některé z oceněných skladeb budou uvedeny účinkujícími sbory.

51. ročník Festivalu sborového umění bude koncipován zčásti jako soutěžní ročník pro nadějné české komorní sbory. Kromě vlastní soutěže se všechny sbory mohou zúčastnit ateliéru se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby.

Součástí FSU bude též nesoutěžní (přehlídková) část, umožňující prezentaci zejména zahraničním sborům.

Organizační zabezpečení

Česká veřejnost bude o FSU informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), souběžně též na webových stránkách DKO Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v novém katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).

Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a nově též v anglické ročence British and International Music Yearbook 2008 (informace o MSS).

Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS – ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2008. Přiloží charakteristiku sboru a zvukovou nahrávku ne starší 1 roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů, či skladatelů 20. století.Vybraným sborům bude v průběhu února 2008 po dohodě zaslána oceněná skladba ze skladatelské soutěže k povinnému nastudování.

Sborům přihlášeným do soutěžní části budou sděleny propozice soutěže a časový harmonogram. O přijetí sboru k účasti rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2008 a výsledek oznámí do 29. února všem přijatým i nepřijatým sborům.Vybrané sbory budou následně vyrozuměny festivalovým výborem o dalších podrobnostech.

Řízením příprav 51. ročníku FSU Jihlava je pověřen festivalový výbor složený ze zástupců pořadatelů, programové rady a nezávislých osobností oboru. Vstupní účastnický poplatek není požadován.

Ekonomické zabezpečení

Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou granty a příspěvky MK, kraje Vysočina a města Jihlavy. Festival může být omezen z ekonomických důvodů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)