PROPOZICE SBOROVÉ SOUTĚŽE FSU JIHLAVA 2008

Sborová soutěž se uskuteční ve dnech 28.– 29. června 2008. Pořadateli jsou NIPOS ARTAMA Praha a DKO s. r. o. Jihlava. Připravuje Festivalový výbor FSU Jihlava 2008.Iva Daňková, pátek 23. listopadu 2007
Magazín > Sborový život

Festival sborového umění

Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální komorní sbory mládeže a dospělých v počtu 12 – 24 zpěváků. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají. Konečný výběr soutěžících sborů provede Festivalový výbor FSU Jihlava 2008. Časový limit soutěžního programu je 15–17 minut čistého času. Pořadí skladeb je libovolné. Soutěž je veřejná.

Soutěžní program

1.skladba českého autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);

2.skladba zahraničního autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);

3.skladba ze skladatelské soutěže FSU dosud na FSU neprovedená nebo skladba (příp. věnovaná sboru), která nebyla dosud provedena;

4.volný výběr skladeb do časového limitu a cappella nebo s doprovodem 1 – 2 hudebních nástrojů.

Kritéria hodnocení

a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;

b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;

c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

Porota

Pětičlenná porota je složena z českých, případně i zahraničních odborníků.

Ceny

Podle výsledku soutěžního výkonu může porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Podle uvážení může udělit i Zvláštní ceny. Nejlepším sborům soutěže zajistí pořadatel vystoupení na zahajovacím koncertu některého z významných mezinárodních domácích sborových festivalů, nebo u příležitosti některé ze zahraničních kulturních akcí, pořádaných MK ČR.

Přihlášky

Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS ARTAMA, Blanická 4, 120 20 Praha 2 – Vinohrady, P.O.BOX 12, nebo e–:mailem: dankova@nipos–mk.cz do 31. ledna 2008.

Přihláška musí obsahovat: jméno dirigenta nebo uměleckého vedoucího, název sboru (počet mužů a žen) a návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorů, přesnými názvy skladeb a jejich duratou. O přijetí sboru k účasti v soutěži rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2008 a výsledek oznámí do 29. února 2008 všem přijatým i nepřijatým sborům.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)