Pocta Petru Ebenovi

Obor sbormistrovství na PedF UK rozvíjí více než stoleté tradice zpěvu

V neděli 8. února 2009 se konal v Dvořákově síni pražského Rudolfina třetí abonentní koncert sborového cyklu Pocta tvůrcům. Po Zdeňku Lukášovi a Antonínu Tučapském byla tentokrát věnována pozornost tvorbě Petra Ebena, který by se v lednu letošního roku dožil 80 let.Stanislav Pecháček, sobota 11. dubna 2009
Magazín > Sborový život

Rudolfinum

Galerie Rudolfinum / Wikimedia Commons

Velkolepý projekt, který představuje jednu z umělecky i společensky nejvýznamnějších sborových akcí posledních desetiletí, vznikl na jaře 2007 z podnětu sbormistra a pedagoga Miroslava Košlera. Na organizační a umělecké přípravě v následujících měsících spolupracovaly amatérské pěvecké sbory sdružené v Unii českých pěveckých sborů (UČPS) s koncertní agenturou Bohemia Ticket a Českou filharmonií, jež cyklus zařadila do programu koncertní sezóny 2008-2009. Na dramaturgické koncepci jednotlivých koncertů se od počátku významným způsobem podílel Prof. PaedDr. Jiří Kolář, čestný předseda UČPS. Pojmenováním cyklu Pocta tvůrcům chtěli autoři projektu zdůraznit, že posláním koncertů není na prvním místě prezentace jednotlivých sborových těles, ale pocta jubilantům a jejich skladbám. Z toho důvodu bylo také stanoveno pravidlo, že na interpretaci všech skladeb se budou podílet vždy nejméně dva pěvecké sbory.

Dalším záměrem organizátorů bylo představit skladby určené různým typům pěveckých sborů. Na zmiňovaném koncertě 8. února tak zazněly ukázky z Ebenových cyklů Zelená se snítka (dětské sbory), O vlaštovkách a dívkách (ženské sbory), smíšené sbory a capella byly zastoupeny výběrem z cyklů Láska a smrt a Verba sapientiae a dále skladbou Cantico delle creature. V druhé části koncertu zazněly liturgické kompozice Missa Adventus et quadragesimae a Proprium festium Monasteriense a na závěr koncertu kantáta Pražské Te Deum 1989.

Na koncertním pódiu se představilo celkem třináct pěveckých sborů, před nimiž se vystřídalo deset sbormistrů. Mezi nimi tvořili převahu absolventi studia sbormistrovství na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK. Byli to Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Kamila Pavlásková-Tůmová, Mgr. Čeněk Svoboda, Mgr. Jana Secká, Mgr. Lea Šebešová-Esserová, Mgr. Kateřina Fialová a Andrea Sušilová.

Studijní obor sbormistrovství byl na Pedagogické fakultě akreditován počátkem 90. let, u jeho zrodu stál tehdejší zástupce vedoucího katedry hudební výchovy, sbormistr, pedagog a dlouholetý předseda Unie českých pěveckých sborů Prof. Jiří Kolář. Od té doby vychovala katedra desítky sbormistrů, kteří našli uplatnění u různých typů pěveckých sborů po celém území České republiky a svou prací se zasazují o pokračování více než stoleté tradice amatérského sborového zpěvu, jenž se od počátku 20. století mnoha svými reprezentanty zařadil mezi světovou špičku sborového interpretačního umění.

Pro absolventy Univerzity Karlovy bylo zvláštní ctí, že mohli vzdát hold právě Petru Ebenovi, který celých třicet pět let působil na katedře hudební vědy Filozofické fakulty UK a svou mimořádně rozsáhlou tvorbou, zasahující do všech hudebních forem a žánrů, získal celosvětový ohlas jako snad žádný jiný český skladatel konce 20. století.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)