Jarní setkání Klubu sbormistrů

V termínu od 13. do 15. března 2009 se v Brně uskutečnilo ve spolupráci s Kantilénou, sborem dětí a mládeže při Filharmonii Brno, ve velmi krásných prostorách sborové zkušebny v Besedním domě.Jaroslava Macková, pondělí 13. dubna 2009
Magazín > Sborový život

Klub sbormistrů

Velký zájem, skoro padesát sbormistrů dětských pěveckých sborů z celé republiky, pořadatele velmi potěšil. Lektorské práce se ujali sbormistři Kantilény MgA. Jakub Klecker, který se seminaristy pracoval na ženském sboru Petra Ebena Psalmus 8, v sobotu představil přípravné oddělení Kantilénka a koncertní oddělení Kantiléna. Mgr. Iveta Páková Vašková pak uvedla přípravná oddělení Sluníčka a Hvězdičky, takže se sbormistři měli možnost seznámit s prací tohoto špičkového sboru v celém rozsahu. Na závěr se zúčastnili večerního koncertu v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde Kantiléna uvedla výběr ze svého repertoáru, vhodný pro tyto prostory a pro současné postní období.

V dalším programu semináře pracovali jako obvykle se seminaristy vybraní lektoři na konkrétních skladbách. Prof. Mgr. Ivan Sedláček, uznávaný pedagog, zakladatel a dlouholetý sbormistr Kantilény, se věnoval problematice hlasové výchovy v dětském sboru. V práci se sborem seminaristů probral základy přístupu k nácviku vokální polyfonie v dětském sboru. Ze soudobé sborové tvorby pak vybral a informativně studoval sbory brněnského skladatele Ctirada Kohoutka. Dalším vzácným lektorem byl doc. Mgr. Josef Pančík, hlavní sbormistr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a pedagog. Studoval se seminaristy výběr z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka a z cyklu Deset zpěvů Josefa Suka.

Ač po organizační stránce příprava Jarního semináře Klubu sbormistrů nebyla jednoduchá, díky pohostinnosti sboru a velké pomoci organizačního týmu Kantilény, a také vstřícnosti a pochopení samotných seminaristů lze seminář hodnotit jako velmi úspěšný a přínosný. Děkujeme všem zúčastněným za přívětivou atmosféru a soustředěnost při práci a těšíme se na dalším setkání Klubu sbormistrů nashledanou.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)