Kostel sv. Ludmily rozeznělo Pražské Te Deum

Koncertem nazvaným Pražské Te Deum se v pondělí 16. listopadu otevřel druhý ročník festivalu věnovaného pěveckým sborům vysokoškolských a středoškolských pěveckých sborů a oslavě Mezinárodního dne studenstva FESTA ACADEMICA 2009. Kostelem sv. Ludmily na pražském náměstí Míru zněl zpěv smíšených pěveckých sborů ze tří moravských vysokých škol.-cs-, středa 18. listopadu 2009
Magazín > Sborový život

foto Zdeněk Chrapek

Zdeněk Chrapek

Kostel naplněný posluchači přivítala varhanní improvizace Ivo Bartoše a krátký pozdrav správce farnosti u sv. Ludmily, otce Stanislava. Pak se již slova ujal moderátor večera Petr Kadlec, který na pódium pozval smíšený sbor ATENEO Univerzity Palackého v Olomouci. Sbor pod vedením Pavla Režného přednesl skladby Jiřího Pavlici (Velkomoravský chorál), Antonína Tučapského (O vos omnes, Confitemini Domino), Zdeňka Lukáše (Lacrymosa), Z. R. Stroopeho (Lamentations of Jeremiah) a závěrem svižné Crossin’ Ovah R. Jacksona.

Pak již na pódium nastoupil Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, v jehož vedení se v průběhu večera střídali sbormistři Jan Mlčoch a Kateřina Milchová. Posluchači v podání ostravských pěvkyň a pěvců vyslechli nejprve díla starších hudebních období (Tomás L. de Victoria: Vere languores nostros, Anonymus: Věčný králi, pane náš a byzantský Hymnus Sw. Nektariusza). Následovala část Stultitia z nedávno vzniklého cyklu Sapientia IV Jiřího Temla. Po Janáčkově Graduale uzavřel sbor své vystoupení výběrem z motet Vytautase Miškinise.

Řezníčkovo Haec Dies, Messiaenovo O sacrum convivium, Brucknerovo Christus factus est, Lukášovo Cara mihi semper a Hrušovského kompozice Rytmus – Ave Eva fons amoris – to byly skladby, které pro tento večer připravil Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno řízený Michalem Vajdou. Výrazově i intonačně precizní podání tohoto náročného repertoáru odměnilo publikum nadšeným aplausem, a následující předání Ceny Unie českých pěveckých sborů Sbor roku tomuto tělesu se tak stalo navýsost logickým závěrem jeho vystoupení.

Večer vyvrcholil uvedením skladby, jež dala název celému koncertu. Petr Eben své Pražské Te Deum 1989 komponoval na přelomu let 1989 a 1990 podle svých slov „z vlastní potřeby poděkovat za události, na které jsme tak dlouhá léta čekali“. Sbory z Brna, Ostravy a Olomouce se spojily a za doprovodu žesťového kvarteta (Lukáš Soldán, Ondřej Jurčeka, Josef Žajdlík a Jan Pospíšil), tympánů, trianglu a zvonů (Pavel Cafourek) je provedly pod taktovkou Michala Vajdy.

Moderátor Petr Kadlec využil během večera příležitosti ocitovat slova sociologa Miloslava Petruska, která před dvaceti lety zazněla na jednom z koncertů České filharmonie a která jsou, jak se ukazuje, stále aktuální. Miloslav Petrusek mimo jiné řekl: „Pozorné ohlížení se po cizích zkušenostech znamená nakonec pochopit, každá solidní společnost stojí na čtyřech pilířích, které podpírají a zakládají jedinou společnost – na pilířích demokratické politiky, fungující ekonomiky, rozvinuté kultury a pevné, ve všelidských hodnotách zakotvené morálky.“ Napomáhat budování dvou posledně zmíněných bodů tohoto „programu“ je koneckonců jedním z cílů festivalu FESTA ACADEMICA. Zahajovací koncert jeho letošního ročníku toho byl dozajista důkazem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)