Žihobecký advent zahájí gregoriánský chorál

Slavnost otevření obnoveného kostela v Žihobcích na Sušicku pokračuje kulturními a duchovními akcemi Žihobeckého adventu 2010. Jedná se o cyklus vystoupení, jimiž různé hudební soubory vhodně doprovodí adventní nedělní bohoslužby v místním farním chrámu Proměnění Páně. Pořadatelé chtějí tak domácí veřejnosti představit bohatství a krásu církevní liturgie.Vladimír Horpeniak, sobota 27. listopadu 2010
Magazín > Sborový život

Žihobecký kostel

Přicházející první neděle adventní 28.listopadu bude od 11,00 hodin patřit souboru přátel gregoriánského chorálu a krásné liturgie INTROITUS, vedenému Zbyňkem Šírem a P.Martinem Brousilem. Soubor se na profesionální úrovni zabývá zpěvem gregoriánského chorálu při bohoslužbách a veřejnosti tak přibližuje umění s více než tisíciletou tradicí. Jak známo, gregoriánský chorál se vyvíjel od začátku křesťanství. Je to jednohlasý zpěv Římskokatolické církve, zpívají jej sólisté nebo chór, nebo střídavě. Je pojmenován podle papeže Řehoře Velikého (kolem 540 - 604), který nechal tyto zpěvy sesbírat a uřídit pro potřeby bohoslužeb. Soubor Introitus má úzké tématické spojení s pražskou Scholou Gregoriana. Zpěváci (muži a dívky) účinkují tradičně v blízkosti oltáře v bílých bohoslužebných rouchách. Pro větší srozumitelnost latinské liturgie účastníci této zcela výjimečné bohoslužby 28.11. v Žihobcích obdrží listy s překlady zpívaných latinských textů do češtiny.

Pořady Žihobeckého adventu 2010 v rámci nedělních bohoslužeb - farní kostel Proměnění Páně, Žihobce

1.neděle adventní - 28.listopadu 2010, 11,00 hodin; Latinská mše svatá s gregoriánským chorálem, účinkuje soubor Introitus, vedoucí Zbyněk Šír a P.Martin Brousil

2. neděle adventní - 5.prosince 2010, 11,00 hodin; Staroslověnská liturgie, zpívá chrámový sbor z Radomyšle, vedoucí Richard Semiginovský

3. neděle adventní - 12.prosince 2010, 11,00 hodin; Adventní písně z barokních českých kancionálů, účinkuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, vedoucí Vít Aschenbrenner

4. neděle adventní - 19.prosince 2010, 11,00 hodin; Staročeské roráty, lidový zpěv, účinkují místní chrámoví zpěváci a ostatní účastníci bohoslužby

Neděle 26.prosince, druhý svátek vánoční, 11,00 hodin; Hudební vystoupení dětí ze Žihobec a okolí v rámci bohoslužby


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)