Již tento víkend proběhne Mezinárodní festival Foerstrovy Osenice 2014

Rok české hudby byl pro pořadatele festivalu velkou výzvou. Již v pátek 30. května se uskuteční v Porotním sále jičínského zámku dva koncerty. První začíná v 10 hodin a je určen studentům Lepařova gymnázia. Americká klavíristka Patricia Goodson, která žije v Praze, přednese studentům skladby J. B. Foerstra, Ant. Dvořáka a B. Smetany. Na večerním koncertě (začátek v 19 hod.) s klavíristkou vystoupí domácí sbor Foerster. Následující den (sobota 31. května) začíná hlavní festivalový program již v 9 hod. v osenickém kostele Narození Panny Marie, od 14 hod. se uskuteční koncert všech sborů v amfiteátru u Památníku Foerstrova rodu v Osenicích, který bude moderovat Alfréd Strejček. Večerní koncerty pak proběhnou od 19 hod. v Dětenicích (sokolovna), Sobotka (sál spořitelny) a v Bystřici (kostel Nanebevzetí P. Marie).Jaroslav Vávra, středa 28. května 2014
Magazín > Sborový život

Foerster (foto: Jan Čeliš)

Jan Čeliš / Foerster

Už prolog v Jičíně přinese návštěvníkům jistě nevšední zážitek. Patricia Goodson jako první nahrála celé sólové klavírní dílo J. B. Foerstra (více než 70 skladeb) u prestižního nizozemského hudebního vydavatelství Briliant Classic. Uvědomíme-li si, že do té doby bylo komerčně nahráno jen pět mistrových skladeb, oceníme, jak velký hudebni počin se klavíristce podařil. Kromě vybraných Foerstrových skladeb z cyklů Snění, A jabloně kvetly, Listy z mého deníku, Hudba večera, Erotovy masky a triptychu Den, tři klavírní skladby pro mladé pianisty), přednese i Furianta Ant. Dvořáka a Poetickou polku B. Smetany. Na večerním koncertě nazvaném „Pocta Josefu Bohuslavu Foerstrovi“ vystoupí s klavíristkou znamenitý Smíšený pěvecký sbor Foerster Jičín (sbormistryně Ivana Hanzlová a Božena Maxiánová, klavírní doprovod Pavel Krčmárik), který přednese nejen dvě Foerstrovy písně (Rodné brázdy v šíř i v dál, Na Valdštýně), ale též skladby Ant Dvořáka a B. Smetany (finále „Proč bychom se netěšili“).

V osenickém kostele zazní ráno krásná a neobyčejně melodická Missa brevis Sti Joannis de Deo J. Haydna v podání Pěveckého spolku Jizeran Semily, který doprovází hudba varhan a malého smyčcového orchestru (dirigent Jiří Kurfiřt). V části Benedictus zpívá sólo výborná sopranistka MgA. Jana Ryklová, absolventka HAMU Praha (třída prof. Jany Jonášové). Po mši celebrované P. Augustinem Štěvicou pak provede každý sbor buď jednu skladbu od J. B. Foerstera, anebo jednu duchovní. Slavnostní dopoledne zakončí tradičně nádherná Ave Maria J. B. Foerstra v oslnivém přednesu Jany Ryklové.

Na odpolední přehlídce u Památníku Foerstrova rodu se představí tyto sbory: Pěvecký sbor Červánek (Svitavy, sbm. Karel Sax), Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy (sbm. Miroslava Ducháčková), Smíšený pěvecký sbor Boleslav (Mladá Boleslav, sbm. Zuzana Kubelková), Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster (Přelouč, sbm. Petr Vacek), Ženský sbor Českého spolku v Košicích (sbm. Oľga Varínska), Pěvecký spolek Jizeran Semily (sbm. Jiří Kurfiřt) a Pěvecký sbor A. Dvořák Turnov (sbm. Bohuslav Lédl). Zazní úpravy lidových písní z pera Zd. Lukáše, B. Martinů, J. Krčka, Ant. Tučapského, I. Hrušovského, St. Polanského, M. Hroňka a J. Maříkové, ale také písně J. B. Foerstera, Ant. Dvořáka z Moravských dvojzpěvů, skladby G. P. da Palestriny, J. Arcadelta, Zoltána Kodályho, B. Lédla a aranže písní divadla Semafor, P. Ulrycha, L. Cohena, P. Hapky a J. Lowa od Karla Saxe.

Večerní koncerty budou přehlídkou melodické hudby uložené do rozměrnějších celků. V dětenické sokolovně se návštěvníci mohou těšit na Otvírání studánek B. Martinů. Ženský sbor Českého spolku v Košících (spoluúčinkuje dámský odbor Jizeranu) si na jejich provedení přizval dirigenta Štátnej opery Košice Igora Dohoviče a barytonistu Mariána Lukáče. Sopránové sólo přednese Alžbeta Smolinková, alt zpívá Barbora Sopková, instrumentálního doprovodu se ujmou členové Kvarteta Martinů: Lubomír Havlák, Libor Kaňka - housle, Zbyněk Paďourek, viola, klavírní part zahraje Mgr. Zuzana Žegleňová. Part recitátora přijal ku potěše všech účinkujících Alfréd Strejček.

Atraktivní program zazní též v bystřickém kostele, kde sbor Boleslav přednese celé úchvatné Gloria Antonia Vivaldiho (varhanní doprovod Ondřej Valenta). Sbor Foerster Přelouč si připravil klasický repertoár (J. Arcadelt, L. Janáček, A. Bruckner, A. Dvořák, J. B. Foerster, O. A. Tichý).

V sále sobotecké spořitelny se představí sbor Ant. Dvořák z Turnova a oba svitavské sbory - Dalibor a Červánek. Zde budou mít převahu skladby 20. století z oblasti populární i vážné hudby (Zd. Lukáš, B. Lédl, J. Suchý, J. Šlitr), ale zazní také hudba G. P. da Palestriny, Ant. Dvořáka a dalších autorů. Těšíme se, že festivalové koncerty navštívíte.

Plakát festivalu


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)