Sborový zpěv a jubileum upálení Mistra Jana Husa

Oblast UČPS pro Hradec Králové – Pardubice se rozhodla významně přispět do letošního projektu Musica coniuncta omnia a tím velmi výrazně a jedinečně podpořit letošní velké jubileum upálení Mistra Jana Husa (cca. 1370 – 1415). Dne 6. července 2015 proběhne celodenní sborová koncertní - putovní akce, zaměřená na kulturní, duchovní i morální odkaz mistra Jana Husa.Tomáš Židek, čtvrtek 4. června 2015
Magazín > Sborový život

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

V 9:00 proběhne slavnostní bohoslužba v evangelickém kostele ve Dvakačovicích, obci asi 8 km východně od Chrudimi. Bohoslužbě bude předsedat pastor Duchoslav Ehmig a zpěvem pod vedením Tomáše Židka ji doprovodí smíšený sbor Salvátor z Chrudimi. V 10:00 bude následovat projektový koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice pod týmž vedením.

Následující akcí bude koncert ve zcela nevšedním prostoru – v kostele sv. Markéty v Podlažicích u Chrasti v 15:00. Tento prostor je pro sborovou hudbu jednak nesmírně atraktivní a pro tento den zvlášť symbolický, neboť na tomto místě stával od 12. století benediktýnský klášter, dle pověsti místo vzniku „největší knihy světa“ Codexu gigas. Právě v roce vzniku slavného Jistebnického kancionálu (1421), na který bude v průběhu koncertu také odkazováno, byl tento klášter husity zničen. I když šly historické události, spojené s mistrem Janem Husem a husitstvím, v těsné souvislosti, jejich poselství se dnes jeví spíše protichůdně. Proto bude v hlavičce programů koncertů uvedeno, že se mj. jedná o ekumenický program odpuštění a smíření. V 17:00 bude pak následovat koncert v neméně skvostném prostoru poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, který bude den předem po rekonstrukci svých interiérů znovu otevřen veřejnosti. Celý den pak uzavře závěrečný koncert v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech u Chrasti ve 20:00.

V programu se objeví vokální díla spjatá nejen s Husem a jeho tradicí, ale s celou bohatou pokladnicí evropské duchovní tradice. Vedle děl Johanna Sebastiana Bacha a Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, reprezentujících německou reformaci, to bude např. neznámá česká utrakvistická polyfonie, výběr z pravoslavné hudby či Smetanův slavný sbor Tři jezdci ve smíšené verzi Josefa Cyrila Sychry představující přirozeně tradiční pohled 19. století na naši historii.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)