Letní škola barokní hudby 2016: Janovy pašije

Pod křídly profesionálního souboru Czech Ensemble Baroque, jeho dirigenta Romana Válka, sbormistryně Terezy Válkové a lektorů z různých koutů Evropy se již počtrnácté v srpnu 2016 koná Letní škola barokní hudby. V nádherných prostorách zámku Holešov, jehož klenby se pro 10 dní kurzu stávají třídami autentické interpretace, mohou všichni muzikanti a zpěváci prakticky přičichnout k poučené interpretaci tzv. staré hudby.Petra Švandová, pondělí 30. května 2016
Magazín > Zprávičky

Letní škola barokní hudby

LŠBH / LŠBH

Jednotlivé wokrshopy, ať už instrumentální či vokální, si kladou za cíl seznámit dosud nepoučené se specifiky barokní provozovací praxe, již poučené dále rozvíjet a také nastudovat a provést díla jinak obtížně dostupné mešní, kantátové i oratorní literatury. Vedle sólových hodin se špičkovými lektory totiž frekventanti společně nastudují a na závěrečných koncertech pod taktovkou Romana Válka v život uvedou jedno velkolepé dílo pro vokálně-instrumentální těleso. V uplynulých ročnících se už více než 1000 absolventů podílelo na provedení děl barokních velikánů jako je G. F. Händel (Mesiáš, Juda Makabejský), C. Monteverdi (Mariánské nešpory), J. S. Bach (Mše h moll, Magnificat) apod.

Zcestovalá Evropou 18. věku vrací se Letní škola zpět ke králi vrcholného baroka: Johannu Sebastianu Bachovi. Společně nastudujeme jeho velkolepé JANOVY PAŠIJE. Právě sboru zanechal skladatel výsostné postavení nositele hlubokého emocionálního náboje i mnohých zvratů. Dílem vinoucí se sborovou linii textů Janova evangelia vykreslenou extrémně náročnými běhy složité harmonie budou mít účastníci sborové třídy možnost uvést k dokonalosti pod fundovaným vedením odbornice na stylovou interpretaci vzaté – sbormistryně Czech Ensemble Baroque Terezy Válkové.

Pojďte společně s námi nechat vykrystalizovat výsostně monumentální dílo, kladoucí vysoké nároky na technickou i výrazovou přesnost. Ta by neměla být pro zpěváka předem překážkou, ale výzvou k vlastnímu zdokonalení se.

Letní škola barokní hudby se koná ve dnech od 5. do 14. srpna 2016. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2016. Více informací a přihlášku naleznete na webu www.baroknihudba.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)