Mendelssohnův Eliáš zazní na Jarních koncertech

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy připravily pro pražské posluchače dva koncerty, které slibují velký posluchačský zážitek. Po delší době zazní v Praze kompletní provedení velkolepého oratoria Eliáš Felix Mendelssohn-Bartholdyho.Tomáš Židek, úterý 2. května 2017
Magazín > Sborový život

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého

Vadim Zhivotovsky / Wikimedia Commons

Mendelssohnův Eliáš, op. 70 na texty Starého zákona, vznikal na sklonku skladatelovy životní dráhy, a tedy jako řada špičkových světových oratorních kompozic, v bezprostředním styku s anglickou interpretační tradicí, sahající přirozeně až ke G. F. Händelovi. 26. srpna 1846 mělo dílo premiéru na hudebním festivalu v anglickém Birminghamu.

Přibližně dvouhodinové dílo pro sóla, sbor a orchestr je ve svých dvou dílech členěno na 43 čísel a pro hudební pestrost jej můžeme pokládat za zcela syntetický tvar evropské hudby od baroka do poloviny 19. století. Mistrovská polyfonie, např. fuga v orchestrální ouvertuře či ve finálním sboru, se střídá s homofonií ať už v recitativních plochách či v rozličném exponování protestantského chorálu. Již v úvodním Eliášově recitativu je užita série zmenšených kvint, fungující jako příznačný motiv celého oratoria.

Při studiu díla je zjevné, že řada sborových i sólových čísel (árií) je samonosná a může se využít i samostatně např. s varhanním doprovodem. Celková koncepce skladby je rovněž velmi dobře dramaticky uchopená, takže je možné si dílo představit i ve scénickém provedení. Vedle anglické verze, logicky považované za původní, má Eliáš rovnocennou verzi německou.

Chystané koncerty se uskuteční v Praze, první ve středu 3. května od 19:30 v kostele Matky Boží na Staroměstském náměstí, druhý pak ve čtvrtek 4. května od 19:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Účinkují sólisté N. Chrobáková, K. Balášová, V. Cikánek, J. Morávek, V.Soukup, M. Vlk, soubory Piccolo coro & Piccola orchestra, Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr PedF UK a pěvecké sbory Pražské konzervatoře a NYU Prague. Provedení diriguje Marek Valášek.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)