Vyškov zavzpomíná na Antonína Tučapského u příležitosti jeho nedožitých 90 let

Antonín Tučapský - skladatel s moravskou duší, který je společně s Petrem Ebenem a Zdeňkem Lukášem i nadále považován za velikána vokální i instrumentální tvorby současnosti. U příležitosti nedožitých jeho devadesátin se ve Vyškově uskuteční hned dvě jarní vzpomínkové akce.Dr. Michael Korbička, redakčně upraveno, sobota 6. ledna 2018
Magazín > Zprávičky

Antonín Tučapský

archiv / archiv

Antonín Tučapský vyrůstal ve vyškovských Opatovicích, žil také v Medlovicích. Působil v Kroměříži, v Novém Jičíně, Ostravě i Praze. Byl známý především jako dirigent a sbormistr věhlasného Pěveckého sdružení moravských učitelů.

Po sňatku s druhou manželkou, která byla Angličanka, se stal politicky nežádoucím, proto se roku 1975 odstěhoval do Velké Británie, tam působil jako profesor hudební teorie a kompozice na Trinity College of Music v Londýně. Příležitostně se uplatňoval jako dirigent uznávaných hudebních sdružení a organizací, ale brzy u něj naprosto převládla skladatelská činnost.

Skladatelské dílo Antonína Tučapského je velmi rozsáhlé, obsahuje přes 600 vokálních, vokálně-instrumentálních a instrumentálních děl v sólovém, komorním i orchestrálním obsazení. Zřetelnou převahu má jeho sborová tvorba, která sahá od jednotlivých úprav lidových písní (cykly Láska a žal, Malovaná dolina) přes sborové kompozice až po kantáty (Mary Magdalene, Te Deum), oratoria (Stabat Mater, Missa Serena) a operu The Undertaker (Majitel pohřebního ústavu). Skladby Antonína Tučapského se hrají po celém světě, některé dosáhly významných domácích i mezinárodních ocenění.

Tučapský byl členem několika uznávaných hudebních sdružení a organizací, např. jako první Čech byl přijat do Royal Society of Musicians of Great Britain - Královské společnosti hudebníků Velké Británie. Je držitelem celé řady významných ocenění, včetně čestného členství Trinity College of Music, Ceny Bedřicha Smetany, Ceny České hudební rady za propagaci české hudby v zahraničí, Ceny biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu Klubu UNESCO nebo Ceny Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, kterou převzal v roce 2012 z rukou tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. V roce 1998 mu bylo uděleno čestné občanství města Vyškova.

Vyškov na svého rodáka nezapomíná a u příležitosti jeho nedožitých 90 let připravuje společně s dcerou Janou Homolkovou a synem Vladimírem Tučapským dvě velké akce: vzpomínkový koncert v Besedním důmě ve Vyškově 28. března 2018 (www.mksvyskov.cz) a výstavu Antonín Tučapský ve fotografiích a dokumentech z rodinného archivu, která bude umístěna v Turistickém informačním centru ve Vyškově ve dnech od 9. do 20. dubna 2018 (www.vyskov-mesto.cz). Více o Antonínu Tučapském a o připravovaných akcích na webových stránkách www.antonintucapsky.com.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)