Zítra uplyne 333 let od narození mistra barokního oratoria

V pátek 23. února 2018 uplyne 333 let od narození mistra barokního oratoria Georga Fridricha Händela. "Händel vyčníval a zmizel ze světa v polovině 18. století jako poslední vrchol barokní hudebnosti, jako poslední tlumočník bible, dětinský obr, zasněný hrdina, Siegfried a Samson v jedné osobě," pronesl o skladateli Bence Szabolcsi v roce 1958.a, čtvrtek 22. února 2018
Magazín > Historie

Georg Friedrich Händel

Balthasar Denner - National Portrait Gallery / Wikimedia Commons

Georg Friedrich Händel se narodil 23. února 1685 v Halle nad Sálou (SRN, Sasko-Anhaltsko) jako syn zámožného měšťana a dcery luteránského pastora. V osmnácti letech odešel z domova do Hamburku, kde roku 1704 složil svou první operu. V období 1706-1710 se zdržoval v Itálii a slavil tam oslnivé úspěchy. V roce 1710 se na krátkou dobu uvázal k místu dvorního kapelníka hannoverského kurfiřta. Od r. 1712 žil trvale v Londýně - Anglii si zvolil za svou druhou vlast. V této zemi se těšil uznání a obdivu, musel však také zdolávat četné překážky a vyrovnávat se s nezdary i zdravotními potížemi. Ke konci života ho Anglie přijala za svého národního skladatele. Zemřel neženat 14. dubna 1759 v Londýně. Pochován byl ve Westminsterském opatství; smutečního obřadu se zúčastnily tisíce Londýňanů.

Pro operní festivaly, které organizoval, komponoval četná operní díla ve stylu neapolské školy. Jeho orartoria, která začal psát hlavně po roce 1740, tvoří svým spojením anglické sborové tradice a stylových elementů italské opery vrchol dobové oratorní kompozice. Oratoria se postupně stala hlavní náplní jeho skladatelské činnosti.

Händel, bohatýr barokní hudby, zanechal lidstvu jedinečné umělecké dědictví. Známe od něho celkem 612 skladeb. Mnohé ze 42 oper a 26 oratorií náležejí k tomu nejcennějšímu, co bylo v evropské hudbě vytvořeno. Ve svých dílech se Händel snažil o působivou syntézu různých národních stylů. Vedle svrchovaného kompozičního mistrovství a nevšedního dramatického náboje se jeho hudba vyznačuje niterným patosem a strhujícím životním optimismem. Dle zásad osvícenské etiky Georg Friedrich Händel posluchače nejen bavil, nýbrž i vychovával.

O propagaci tvorby G. F. Händela u nás se stará Česká Händelova společnost. Více o jejích aktivitách naleznete na webu www.haendel.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)