Antonín Veselka slaví pětasedmdesáté narozeniny

V těchto dnech slaví 75 let významná postava moravského hudebního života sbormistr, zpěvák a korepetitor Antonín Veselka, zakladatel komorního sboru Dvořák v uherském Brodě. Jménem české pěvecké obce panu sbormistrovi srdečně gratulujeme a v následujícím textu Jiřího Koláře krátce připomínáme profesní dráhu a umělecké úspěchy jubilanta.Jiří Kolář, redakce, pátek 23. února 2018
Magazín > Zprávičky

Vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod

Markéta Švehlíková / rajče.net

Sbormistr, zpěvák, korepetitor a organizátor hudebního dění Ing. Antonín Veselka se narodil 22. února 1943 v Uherském Brodě. Své hudební základy získal v letech 1949 – 1961 v Hudební škole v Uherském Brodě (obor housle, klavír a pozoun). Hudební nauku, intonaci a sborový zpěv tam učil jeho otec František Veselka (1906 – 1970), tehdejší ředitel školy a sbormistr uherskobrodského Pěveckého sboru Dvořák. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Uherském Brodě (1957 – 1961) pokračoval v letech 1961– 1966 Antonín Veselka ve studiu na strojní fakultě Vysokého učení technického (VUT) v Brně a po jeho ukončení nastoupil jako konstruktér do Slováckých strojíren v Uherském Brodě, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2004.

Bohaté sborové zkušenosti získal Antonín Veselka již v době svých vysokoškolských studií v Brně. Byl členem Brněnského vysokoškolského sboru (BVS, 1962 – 1966), Akademického pěveckého sdružení Moravan (APS, 1963 – 1993) a cvičného sboru JAMU (1963 – 1966) ve třídě prof. Josefa Veselky. V letech 1965 – 1966 byl korepetitorem BVS (jeho sbormistry byli Lubomír Mátl, Petr Řezníček a Petr Škarohlíd) a od roku 1970 i korepetitorem APS Moravan, kde byl v roce 1978 jmenován druhým sbormistrem. (Hlavním sbormistrem byl Josef Veselka, prvním sbormistrem Jan Řezníček.)

Od roku 1959 byl Antonín Veselka členem Pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod a nepřerušil tuto činnost ani v době vysokoškolských studií. V roce 1965 začal již vypomáhat při jeho zkouškách a jako sbormistr se poprvé veřejně představil 5. 3. 1969 v Uherském Brodě při dirigování mužské části tohoto sboru. Samostatně však začal se sborem nacvičovat již na podzim roku 1968, a to velmi obtížnou Janáčkovu Glagolskou mši, kterou za řízení Rastislava Hališky provedl Pěvecký sbor Dvořák se Zlínskou filharmonií 20. 2. 1969 ve Zlíně. Se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů provedl později řadu dalších kantátových děl (S. Prokofjev: Alexander Něvský, C. Orff: Carmina burana, A. Dvořák: Te Deum, Svatební košile, B. Martinů: Kytice, F. Schubert: Mše G dur aj.). S Pěveckým sborem Dvořák často hostoval i na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro.

V roce 1988 založil Komorní sbor Dvořák, který sdružuje vybrané zpěváky velkého sboru a zaměřuje se dramaturgicky především na duchovní hudbu, spirituály a koledy. V říjnu 2005 zpíval tento sbor s velkým úspěchem na svatbě holandského prince v Naardenu.

Od svého nástupu do role sbormistra absolvoval Antonín Veselka s Pěveckým sborem Dvořák a Komorním sborem Dvořák více než 1100 koncertů a koncertních vystoupení, z toho téměř 200 ve 14 zemích Evropy (Belgii, Bulharsku, Estonsku, Francii, Jugoslávii, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Slovensku, Švédsku a Velké Británii). Nově nacvičil a provedl 16 skladeb pro mužský sbor, 30 skladeb pro ženský sbor a více než 250 skladeb pro smíšený sbor, řadu z nich sboru přímo věnovaných a provedených v premiéře.

Antonín Veselka je od založení Unie českých pěveckých sborů jejím členem. V letech 1975 – 1980 pracoval v Okresním poradním sboru pro sborový zpěv, v letech 1978 – 1990 byl členem Krajského poradního sboru pro sborový zpěv. Často se účastnil také práce v porotách sborových a sólových pěveckých soutěží.

V roce 1983 udělil ministr kultury Antonínu Veselkovi čestný titul „Vzorný pracovník kultury“. Antonín Veselka je rovněž nositelem sbormistrovského ocenění – „Ceny Karla Hradila“ a za své zásluhy v oblasti kultury obdržel v roce 2001 „Cenu města Uherský Brod“.

Ing. Antonín Veselka oslaví v letošním roce své 75. narozeniny, k nimž mu jménem celé rodiny českých sbormistryň, sbormistrů a pěveckých sborů upřímně blahopřejeme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)