Přehled sborového dění na Slovensku v roce 2017

Pod gescí Národného osvetového centra se každoročně koná několik soutěží, festivalů a kurzů. Jejich přehled za rok 2017 Vám přinášíme právě v tomto článku.Eleonóra Hunčagová / Národné osvetové centrum, sobota 21. července 2018
Magazín > Sborový život

Úsmev Prievidza

Mládež spieva 2017 / archiv festivalu

Mládež spieva 2017

48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017, ktorý bol venovaný jubileu hudobných skladateľov Ladislava Burlasa, Ivana Hrušovského a Milana Nováka, sa uskutočnil 8. – 9. 6. 2017 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Podujatie sa začalo otváracím koncertom, na ktorom vystúpil Detský spevácky zbor Magnólia - Pro Musica pod vedením dirigentky Viery Džoganovej, ktorý patrí k najlepším detským speváckym zborom na Slovensku. Nasledujúci deň sa súťažne predstavilo jedenásť detských speváckych zborov, ktoré postúpili na celoštátnu súťaž z piatich krajov – z Nitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Celkovo na krajských kolách súťažilo 31 detských zborov. Spevácke zbory hodnotila odborná porota, zložená z významných slovenských odborníkov v oblasti zborového spevu (E. Zacharová, P. Tužinský, Š. Sedlický, A. Poliak), na čele s profesorkou Blankou Juhaňákovou. Mladí speváci sa okrem súťaženia aj vzdelávali, a to počas workshopu Viery Džoganovej a ich zbormajstri s odbornou porotou. Vyvrcholením podujatia bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a záverečný galakoncert, na ktorom sa predstavili všetky detské zbory. Víťazom súťaže sa stal DSZ Voce Eufonico pri ZUŠ v Novej Bani. Vyhlasovateľom a odborným garantom 48. ročníka Mládež spieva 2017 bolo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Organizátorom podujatia bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie bolo podporené z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia.

Letný kurz zbormajstrov 2017

V dňoch 4. - 10. 7. 2017 sa konal v malebnom mestečku Rimavská Sobota celoštátny kurz zbormajstrov všetkých druhov speváckych zborov. Okrem účastníkov zo Slovenska sa kurzu zúčastnili aj dve frekventantky z Čiech a jedna z Ukrajiny. Hlavným organizátorom už 8. ročníka tohto podujatia bolo Národné osvetové centrum v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a za finančnej podpory Fondu na podporu umenia. Cieľom kurzu bolo skvalitniť odbornú prípravu zbormajstrov všetkých druhov speváckych zborov začiatočníkov i pokročilých, a tým zvyšovať umeleckú úroveň amatérskych speváckych zborov.

Odbornou garantkou kurzu a lektorkou bola prof. Blanka Juhaňáková, pedagogička VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne, ktorá okrem individuálnych lekcií so všetkými účastníkmi, pracovala so skupinou najvyspelejších zbormajstrov. Ďalšími lektormi boli Tatiana Švajková z FF Prešovskej univerzity, Alfonz Poliak z PF UMB v Banskej Bystrici a Katarína Kružíková zo ZUŠ v Senici. Počas kurzu sa pracovalo s dvoma cvičnými zbormi detským a mládežníckym. Zavŕšením celého kurzu bol slávnostný záverečný koncert účastníkov kurzu v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa. „Našou snahou bolo vysvetliť frekventantom, že muzika má priniesť obohatenie duše, nádheru ako náplň nášho života. Že hudba je práve tou silnou emóciou, ktorá dnes ľuďom možno aj chýba. Som nesmierne šťastná, že sa tieto slová umocnili u jednotlivých frekventantov, ktorí vlastným dirigovaním predviedli to vnútorné šťastie, ktoré je v nich, keď dirigujú. Je to profesia, ktorá je nesmierne náročná a nemôže ju robiť úplne každý, lebo je nevyhnutné stotožnenie sa s tým, nájsť v sebe vnútornú pokoru a dokázať vyjadriť hudbu takým spôsobom, aby oslovila ľudí, aby vnímali tie záchvevy, aby sa cítili dobre. Na koncerte bolo toto všetko cítiť, bola som nesmierne dojatá a zároveň spokojná, pretože cieľom kurzu je práve to, aby sme vychovali takých ľudí, ktorí budú ďalej šíriť krásu hudby,“ opísala svoje pocity prof. Juhaňáková po záverečnom koncerte.

Viva il canto 2017

3. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov Viva il canto 2017 sa uskutočnil v dňoch 20. - 21. 10. 2017 v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Toto podujatie, ktoré z finančných dôvodov zaniklo, sa podarilo Národnému osvetovému centru po 15-tich rokoch obnoviť. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov.

Na slávnostnom otváracom koncerte v piatok 20. októbra 2017 zaznelo populárne vokálno-inštrumentálne dielo Carla Orffa – Carmina Burana v podaní miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum z Košíc so zbormajsterkou Tatianou Švajkovou, klavírneho dua z Viedne a Cassovia Percussion Ensemble z Košíc pod taktovkou dirigenta Pavla Tužinského.

V sobotu 21. 10. 2017 sa na súťaži predstavilo 9 speváckych zborov a 2 vokálne zoskupenia (spolu 280 spevákov), ktoré postúpili na celoštátne kolo zo siedmych krajov – Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického. Celkovo sa krajských kôl zúčastnilo 29 speváckych zborov. Repertoár súťažiacich zborov bol veľmi pestrý. Výkony speváckych zborov hodnotila odborná porota v zložení: prof. Blanka Juhaňáková, predsedníčka, Eva Zacharová, Pavol Tužinsk, Štefan Sedlický a Alfonz Poliak.

Víťazom súťaže sa stal Ženský komorný spevácky zbor Úsmev z Prievidze s dirigentkou Anežkou Balušinskou, ktorý získal zlaté pásmo s pochvalou poroty, cenu riaditeľky SOS v Spišskej Novej Vsi za hlasovú kultúru a cenu riaditeľa MKC v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladateľov.

Súčasťou podujatia boli aj rozborový seminár pre zbormajstrov a workshop, na ktorom si mohli spevácke zbory nacvičiť dve populárne piesne v úprave českého lektora Luboša Hánu.

Vyhlásenie výsledkov bolo spojené s galakoncertom, na ktorom vystúpil každý zbor.

Vyhlasovateľom a odborným garantom 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017 bolo Národné osvetové centrum, organizačným garantom celoštátneho kola súťaže bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)