Sedlčanská Vonička - jarní sborový festival letos oslaví dvacetiny

Členové sborů Záboj a Zábojáček připravují tradiční sborové setkání

Historie pěveckého sboru Záboj sahá do roku 1862, kdy podle dokumentů v městském muzeu začal působit sbor jako výlučně mužský. Zajímavá informace je, že prvním praporečníkem sboru byl Josef Škvorecký, praděd spisovatele Josefa Škvoreckého. Předlohu praporu zpracoval sám Josef Mánes.Vlaďka Severová, úterý 28. května 2019
Magazín > Sborový život

Pěvecký sbor Zábojáček Sedlčany

archiv sboru / -cs-

V průběhu času zpíval sbor s malými přestávkami do padesátých let minulého století. Na Sedlčansku se pak od šedesátých let velmi dobře věnovala hlavně dětskému sborovému zpívání učitelka ZŠ Marie Kovářová. Právě ona na konci sedmdesátých let stála u zrodu ženského komorního sboru. Po její smrti se vedení ujala Vladimíra Severová, učitelka základní umělecké školy. Asi po deseti letech se ke sboru přidali muži a tak posledních téměř dvacet pět let zpívá sbor jako smíšený.

V současné době dochází do sboru 35 až 40 členů. Repertoár tvoří převážně lidové i umělé písně českých autorů, spirituály, árie z oper, ale i zahraniční písně nebo duchovní tvorba. Právě propojením se Základní uměleckou školou Sedlčany a jejím dětským sborem Zábojáček vznikl před dvaceti lety jarní festival Sedlčanská vonička. Ze spolupráce s touto školou vzniklo v posledních létech několik ojedinělých mezigeneračních projektů jako například „Legenda o svaté Anně“ a „Svatá Ludmila“. Společné představení bylo realizováno například na festivalu v Hronově nebo také na Pražském Hradě v kostele Všech svatých. S velkým úspěchem se také setkala opakovaně dramatizace České Mše vánoční J.J. Ryby v divadle KDJS Sedlčany. Ve spolupráci hudebního, tanečního a literárně – dramatického oboru vytvořili žáci a učitelé ZUŠ ojedinělé scénické zpracování této mše.

Zábojáček i Záboj se v posledních létech často setkávali ve vyprodaném divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka na přehlídkách jako Jarní i Adventní ťukání nebo již zmíněná Sedlčanská Vonička.

V loňském roce našly k sobě cestu 2 smíšené sbory se stejným názvem Záboj. Ten druhý působí v Pelhřimově, kam pozval sedlčanský sbor na společný koncert . V červnu bylo pak realizováno společné vystoupení obou sborů v kostele v Sedlčanech v rámci městských slavností ROSA.

Další spolupráci navázal loni Záboj s Povltavskými trubači a společně před Vánoci uvedli v divadle v Sedlčanech Hubertskou mši Petra Vacka. S tímto dílem je sbor pozván 10. listopadu tohoto roku na slavnostní Hubertskou mši do Krásné Hory nad Vltavou. V ten den se odpoledne v kostele uskuteční také samostatný koncert Záboje za doprovodu převážně učitelů ZUŠ Sedlčany.

Dětský sbor Zábojáček působí při ZUŠ a částečně i při 2. ZŠ Propojení Sedlčany již 23 roků. Kromě květnové Sedlčanské voničky si ještě zazpívá na akci Klubu důchodců a na závěrečné zahradní slavnosti ZUŠ.

Záboj letošní jarní sezonu ukončí provedením mezinárodních písní na Sedlčanské voničce. Například zazní písně polské, ukrajinské, maďarské, argentinské, kanadské a americký traditional za instrumentálního doprovodu učitelů ZUŠ. Pak se soustředí na přípravu podzimního koncertu v Krásné Hoře a všichni doufají, že se v prosinci opět podaří realizovat scénické provedení Rybovy České Mše vánoční. Koncertní provedení Rybovy mše po mnoho let zazní v kostelech například ve Voticích, Milešově, v kapli v Příčovech a dalších místech Sedlčanska.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)