PDS patří mezi nejznámější a nejúspěšnější české dětské sbory.

Program letošní jarní sezóny vyvrcholí 16. června v 19,30 hodin koncertem všech oddělení PDS ve Dvořákově síni Rudolfína. Bude to i velmi vhodná příležitost k setkání všech bývalých členů PDS. A na závěr si jistě všichni rádi společně zazpívají.-cs-, čtvrtek 1. ledna 2004
Magazín > Sborový život

PDS

archiv PDS / pds/pds.cz

ražský dětský sbor jubiluje

Po tříletých zkušenostech s Mosteckým dětským sborem pozval sbormistr Čestmír Stašek pražské děti se zájmem o sborové zpívání k prvé zkoušce ve středu 2. března 1949 do školy ve Štěpánské ulici. Ten den si připomínáme jako výroční den založení Pražského dětského sboru. Od té doby sbor účinkuje stále pod vedením svého zakladatele, který svým dětem neúnavně opakuje, že „zpívání se dá naučit zpíváním“. Zástupci známé pelhřimovské agentury Dobrý den ocenili tuto vytrvalost osvědčením o vytvoření českého rekordu v délce vedení jediného pěveckého sboru a zápisem do Guinnessovy knihy rekordů.

Čestmír Stašek je absolventem katedry hudební výchovy UK a studoval klavír u prof. Polívky, varhany u prof. Krajse, skladbu u Otakara Jeremiáše a sborový zpěv a dirigování u prof. V. B. Aima. Jde o pedagoga, který vyučoval od r. 1945 na všech typech škol, od mateřské až po vysokou – na konzervatoři i v polepšovně. Na pedagogické fakultě KU působí dodnes. Patří mezi vytrvalé organizátory sborového zpívání - je předsedou komise dětského sborového zpěvu České hudební společnosti i autorem několika hudebních učebnic. Každý z členů PDS musí během přípravných kursů prokázat dokonalou znalost třiceti lekcí Staškova „Hudebně pěveckého kursu“.

Zásluhy sbormistra Čestmíra Staška o rozvoj pražského hudebního života a jeho příkladné působení mezi dětmi a mládeží ocenila Rada ZHMP a udělila mu v roce 1999 nejvyšší pražské vyznamenání – Stříbrnou medaili hl. města Prahy. Český hudební fond udělil Čestmíru Staškovi v roce 1990 cenu Františka Lýska a v roce 2002 cenu Bedřicha Smetany.

PDS patří mezi nejznámější a nejúspěšnější české dětské sbory. Dosud jím prošlo téměř 5000 pražských dětí. Dnes působí v jeho pěti odděleních přes 220 zpěváků ve věku od 5 do 72 let. Ke sboru totiž patří i padesátičlenný sbor dospělých – rodičů a přátel PDS. Jak dále uvádí Čestmír Stašek podle své dokonalé evidence sbor nastudoval do konce roku 2002 neuvěřitelných 3088 skladeb od 235 našich a 180 cizích skladatelů. Hlavní sbor absolvoval 1680 koncertů, vystoupení, natáčení v rozhlase a na gramodesky, 12 MC a CD, pro film a televizi. Uskutečnil 40 zahraničních zájezdů do 15 zemí Evropy, Ameriky, Afriky a Asie. Získal 1. ceny na soutěžích v Ostravě (1957), Havířově (1967), Celji/Jugoslávie (1969), Neerpeltu/Belgie (1972), Olomouci (1977), Székesféherváru/Maďarsko (1990), Leccu/Itálie (1992), Lindenhozhausenu/Německo (1993), Des Moines/USA (1993), Roodeportu/Jihoafrická republika (1995) a opakovaně v Neerpeltu/Belgie (1998).

Mezi největší úspěchy PDS patří vítězství na soutěži v interpretaci afrických spirituálů na soutěži v USA (1993) a dlouhodobé zájezdy do JAR a do Libanonu, kde representoval české dětské sbory na pozvání našeho velvyslanectví. Dojmy z těchto dalekých cest patří mezi nezapomenutelné zážitky všech účastníků.

Náročnou odborně-pěveckou průpravou u sbormistra Čestmíra Staška prošlo i mnoho známých současných hudebníků, zpěváků, hudebních pedagogů i skladatelů (např. sólisté ND Pavla Aunická, Pavla Zobalová, Vladimír Doležal, houslista a dirigent Petr Škvor, Jitka Koželuhová, Anna K, aj.).

Pražský dětský sbor má dnes 5 oddělení. V přípravce Pramínek si děti (5 - 7 let) zvykají na práci v pěveckém kolektivu a osvojují si základy hlasových, rytmických a intonačních dovedností a koordinaci hudebních s pohybovými aktivitami. Ve dvou ročnících hudebně pěveckého kursu zvládají děti (8 - 10 let) látku z hudební teorie a praxe, potřebnou ve špičkovém dětském sboru. Získávají zde také sborově-pěveckou praxi, nacvičují základní repertoár hlavního sboru a zvykají si na veřejné vystupování. Dalším oddělením je sbor mládeže ve věku 16 až 26 let Mikrochor Praha - sbor odchovanců dětských sborů Čestmíra Staška (Čs. rozhlasu a PDS). Poslání posledního kolektivu vysvítá z jeho názvu - Smíšený sbor rodičů a přátel PDS.

Hlavní koncertní sbor, do něhož vstupují nejúspěšnější děti z kursů a doplňovacích sborů, zpívá díla od nejstarších po současná, domácí i cizí, vždy v původních jazycích. Na současném repertoáru má přes sto skladeb. Vystačuje to na několik pořadů, aniž by se skladby opakovaly, a dokazuje kvalitu i schopnosti sboru.

Všechna oddělení PDS vede sbormistr Čestmír Stašek, Mikrochor Praha pak od roku 2002 spolu s dalším úspěšným odchovancem PDS Lukášem Prchalem.

Taková činnost má bezpochyby kladný vliv na zdravý vývoj dětí a mládeže, nabízí účelné využití volného času a představuje účinnou prevenci před škodlivými vlivy okolí, je ale velmi náročná časově, a to jak pro sbormistra tak i pro členy sborů. Stěžejní náplní činnosti Sdružení rodičů a přátel PDS je podpora uvedených aktivit a pomoc při jejich organizačním zajištění. Od roku 2002 v tom významně pomáhá nadace ORBIS PICTUM.

Vše se daří uskutečňovat jen za významné finanční podpory hlavního města Prahy, městských částí, MŠMT, organizací Ministerstva kultury, dalších organizací a nadací (např. ČHF, OSA) i občanů.

Program letošní jarní sezóny vyvrcholí 16. června 2003 v 19,30 hodin koncertem všech oddělení PDS ve Dvořákově síni Rudolfína. Bude to i velmi vhodná příležitost k setkání všech bývalých členů PDS. A na závěr si jistě všichni rádi společně zazpívají.

Organizátoři koncertu žádají všechny bývalé členy PDS, kteří mají zájem se tohoto koncertu zúčastnit a společně si zazpívat, aby se ohlásili do konce května 2003 dopisem, zaslaným na adresu zkušebny, nebo na tel. čísle 602 307 306. Společná zkouška bude v neděli 15. 6. 2003 od 17,00 hodin v Modlitebně Arcibiskupského gymnázia - Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady . Aktuální informace budou uváděny i na webové stránce PDS.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)