Sborové zpívání v době koronaviru? Na místě je nejvyšší opatrnost!

Zkušenosti od našich sousedů

Sborový zpěv je víc než jen hudba. Jde také o setkávání a pocit sounáležitosti. Mnoho lidí proto společné zpívání v dobách koronaviru velice postrádá. Existují však vážné důvody, pro které je v Německu sborový zpěv z uvolňování opatření zatím vyňat. Odborná studie ukazuje, že zkoušky byly v několika případech pravděpodobným zdrojem nákazy.Marcus Stäbler, překlad Alice Nejedlá, středa 6. května 2020
Magazín > Zprávičky

Berlínský chrámový sbor

Boris Streubel / archiv sboru

V pondělí 9. března se členové berlínského chrámového sboru sešli na své pravidelné týdenní zkoušce. Na datum 21. března bylo tehdy ještě plánováno uvedení Liverpoolského oratoria od Paula McCartneyho pod vedením sbormistra Tobiase Brommanna. „Při zkoušce bylo v místnosti nějakých osmdesát členů sboru. Místnost má přibližně 120 metrů čtverečních. Stál jsem v přiměřené vzdálenosti od sboru. Stejně tak korepetitorka seděla dále u klavíru, takže jsme od sebe měli již poměrně velký odstup,“ vypráví sbormistr.

Nakazilo se šedesát z osmdesáti zpěváků

Dvouapůlhodinová zkouška probíhala normálně, nikdo nevykazoval známky onemocnění. To se však mělo brzy změnit, jak vypráví Tobias Brommann. Pět dní po této zkoušce obdržel od jednoho z členů email, ve kterém stálo: test pozitivní. Brommann poslal ihned všechny členy sboru do karantény a uvědomil hygienickou stanici. Zhruba šedesát z osmdesáti zpěváků a zpěvaček včetně jeho samého a korepetitorky následně začalo vykazovat symptomy různého stupně závažnosti. „Od ztráty čichu a chuti bohužel až po velice těžké případy vyžadující pobyt v nemocnici,“ sděluje Brommann.

Naštěstí se mezitím již všichni znovu uzdravili. Bleskové rozšíření koronaviru v berlínském chrámovém sboru, které se stalo i předmětem zkoumání ze strany Institutu Roberta Kocha, nicméně zavdává podnět k obavám i opatrnosti. Navíc se nejedná o ojedinělý případ. Také v německých městech Stade a Hohenberg po společném zpívání onemocnělo zčásti i těžce mnoho členů sboru. V USA dokonce – a to je zvlášť smutný extrémní případ – následně po sborové zkoušce zemřeli dva členové sboru, ačkoliv zde již byly dodržovány odstupy a hygienická pravidla.

Vysoké riziko infekce bezpečnostnímu odstupu navzdory

Znamená to tedy, že sborové zpívání v podobě, v jaké ho známe, představuje v současné době zvýšené riziko? K tomuto názoru dospěla studie hodnocení rizik ze dne 25. dubna vypracovaná institutem hudební medicíny (Institut für Musikermedizin) ve Freiburgu. Jeho vedoucí Bernhard Richter je nejen vystudovaným lékařem ORL a habilitovaným foniatrem, ale také zpěvákem, který byl sám předmětem zkoumání. Své varování před sborovým zpíváním zakládá na následujícím argumentu: „V takovém případě se sejde větší skupina lidí, kteří navíc stojí blízko u sebe. Tím je z hlediska hodnocení rizika ve chvíli, kdy je jedna z osob skutečně nemocná, dán ten nejlepší předpoklad pro šíření viru.“

A protože nemocní jsou infekční ještě předtím, než sami pocítí příznaky, může někdo v takovém prostoru virus roznášet, aniž by o tom věděl. Možnosti, jak zpěváky a zpěvačky proti tomuto chránit, odhaduje Bernhard Richter jako minimální, neboť například větší bezpečný odstup uvnitř prostoru mnoho nepomáhá.

Zpívání v uzavřených prostorách odloženo

Do hry pak vstupuje faktor času. Tak jako se v prostoru za určitou dobu nasbírají pachy, což vede k tomu, že vzduch působí jako „vydýchaný“, zůstává zde také virus ve formě tzv. aerosolu. „Jsou to ty nejmenší, nejjemnější částečky, které nespadnou ihned na zem, nýbrž zůstávají ve vzduchu. A to je právě ten problém: Pokud je v tomto prostoru a vzduchu více lidí, kteří po delší časový úsek zhluboka nadechují a vydechují, nezůstává tento vzduch přímo před jedním zpěvákem, nýbrž se jím do cca 15 minut vyplní celý prostor, je-li mezi nimi někdo nakažený. A to je právě rozhodující,“ vysvětluje Richter.

To s nejvyšší pravděpodobností také vysvětluje, proč se při zkoušce v Berlíně nakazila nejen většina zpěvaček a zpěváků, ale dokonce i sbormistr a korepetitorka. Samozřejmě není všechno se stoprocentní jistotou prozkoumáno a bylo by zapotřebí přesnějších studií, jako ostatně u mnoha otázek, které kolem koronaviru vznikají. Přesto radí Bernhard Richter z Institutu hudební medicíny zachovávat nejvyšší opatrnost a společné zpívání ve skupinách v uzavřených prostorách zatím odložit, ačkoliv i jemu to přijde zatěžko. „Říct něco takového je pro mě velice bolestné, protože i já na hudbě závisím a i pro mne je to hrozné,“ přiznává Richter.

Bezpečnost především

Ochrana zdraví ale stojí na prvním místě. To uznává i sbormistr berlínského chrámového sboru Tobias Brommann, který v současnosti pořádá zkoušky formou online. „Samotného mě to velice svazuje a nepředstavitelně bolí, a uvědomuji si, jak moc mi zkoušky chybí, ale momentálně to považuji za to nejlepší řešení.“

Tento názor sdílí i severoněmecká evangelická církev, která ve svém aktuálním doporučení pro hudební uskupení píše: Podle aktuálního stavu poznatků je riziko nákazy v uzavřených prostorách hodnoceno jako příliš vysoké.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)