Sbormistr a pedagog docent Jan Spisar slaví půlkulaté životní jubileum

Dnes oslavil 65. výročí narození sbormistr a pedagog docent Jan Spisar. Přidáváme se k dlouhé řadě gratulantů a přejeme pevné zdraví.Jiří Kolář, neděle 20. prosince 2020
Magazín > Zprávičky

Sbormistr-VPS-OU-doc.-Mgr.-Jan-Spisar-PhD.D.

archiv / archiv

Jan Spisar

(nar. 20. 12. 1955, Ostrava Vítkovice)

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. absolvoval gymnázium (1971 – 1975, humanitní větev s rozšířeným vyučováním moderních jazyků) v Ostravě. Magisterský diplom v oboru Národní škola – Hudební výchova získal v roce 1981 na Pedagogické fakultě v Ostravě. Rozšiřující studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (Hudební výchova se zaměřením na sbormistrovství) absolvoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 1993 (prof. Lumír Pivovarský, prof. Luděk Zenkl), mezitím soukromě studoval dirigování u PhDr. Zbyňka Mrkose. V roce 2002 zdárně ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a v roce 2005 úspěšně podstoupil habilitační řízení na Pdf OU, kde v současné době na katedře hudební výchovy vyučuje předměty v oblasti řízení pěveckých sborů a garantuje studium sbormistrovství. Je členem oborové rady doktorandského studijního programu Hudební teorie a pedagogika a Unie českých pěveckých sborů.

Profesní aktivity mají nejen charakter akademický, ale taky umělecký. Od roku 1997 působil jako zpěvák ve Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity (tehdy Pedagogické fakulty), kde později řadu let vykonával funkci asistenta sbormistra, v roce 2008 se stal sbormistrem a uměleckým vedoucím tohoto tělesa. Vojenskou službu absolvoval jako zpěvák v mužském sboru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Je zakladatelem (1989), sbormistrem a uměleckým vedoucím Ostravského smíšeného sboru (dříve Pěveckého sdružení Slezská Ostrava), se kterým uskutečnil stovky koncertů doma i v zahraničí. V letech 1990 – 1993 byl zakladatelem a sbormistrem dětského pěveckého sboru „Ostravěnka“ při Domu dětí a mládeže v Ostravě 1. Tento sbor měl osmdesát zpěváků, dva přípravné sbory a komorní skupinu. V letech 1982 – 1988 byl zakladatelem a sbormistrem dětského pěveckého sboru „Liščátka“ při ZŠ v Ostravě-Hrušově. V letech 1992 – 1993 byl sbormistrem „Dětského pěveckého sboru při ZUŠ Josefa Valčíka v Ostravě-Porubě“. Od svých studentských let hraje v jazzových a tanečních orchestrech na klávesové nástroje.

Od roku 1996 se každoročně účastnil jako sbormistr mezinárodního pěveckého setkání pod názvem Bělotínský týden zpěvu. Zasedá v porotách pěveckých sborových soutěží, koncertuje, publikuje, věnuje se nahrávací činnosti. Odborné přednášky na témata sborové problematiky provádí v rámci pěveckých sborových soutěží a setkání. V rámci Erasmus + přednáší a vede workshopy napříč evropskými univerzitami (Španělsko, Portugalsko, Francie, Malta, Rakousko, Slovensko, Norsko, Turecko, Bulharsko).

V roce 2013 obdržel Jan Spisar od Unie českých pěveckých sborů cenu Jana Šoupala za dlouholetou a vynikající uměleckou úroveň amatérského sborového zpěvu.

Během svého působení na Ostravské univerzitě a Lidové konzervatoři v Ostravě vychoval řadu úspěšných hudebních pedagogů a sbormistrů všech typů pěveckých sborů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)