Zemřel sbormistr a hudební režisér Boris Kobrle

V neděli 16. května zemřel náhle ve věku 67 let PhDr. Boris Kobrle, sbormistr, historik, redaktor a dlouholetý hudební režisér Českého rozhlasu.-CS/WIKY, neděle 6. června 2021
Magazín > Zprávičky

PhDr. Boris Kobrle

archiv BK / archiv BK

Boris Kobrle (*11. dubna 1954 /Brno/ - 16. května 2021 /Praha/), muzikolog, redaktor, sbormistr

Studoval na Masarykově univerzitě (tehdy UJEP) hudební vědu a dějepis, absolvoval 1978 diplomovou prací Spis Eduarda Hanslicka O hudebním krásnu ve vztahu k Hegelově Estetice (PhDr. tamtéž 1984). Studium sborového dirigentství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně uzavřel 1987 diplomovou prací K problémům interpretace české experimentální tvorby pro dětské sbory.

Pracoval nejdříve jako učitel na Základní škole ve Šlapanicích u Brna (1978–81) a poté v Brně na Střední pedagogické škole (1982–83) a gymnáziu (1984–86); externě vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1986–87). V Českém (Československém) rozhlase (studio Hradec Králové) působil jako redaktor (též dramaturg, producent, hudební režisér) vážné hudby (podílel se mimo jiné na projektu Experimentální digitální hudební výroba), v letech 1989–2002 zaměstnán v Českém rozhlase v Praze. Zde 1990–92 činný jako vedoucí redaktor redakce symfonické, vokální a komorní hudby; spolupracoval tehdy s četnými sólisty a ansámbly (byl též mimo jiné spoluautorem a redaktorem projektu Mozart v Praze, 1991). V dalších letech byl v různých funkcích spjat s 3. programem Českého rozhlasu (Vltava): vedoucí redakce vážné hudby (1992–93), šéfredaktor (1993–94), hudební dramaturg (1994–99, tehdy mimo jiné spoluautor projektu Jan Dismas Zelenka, koordinátor projektu Tempus – kurzy hudební režie), zástupce šéfredaktora (1998–99), vedoucí soutěže a festivalu Concertino Praga (1999–2002). Od 2002 je na volné noze jako dramaturg, publicista, poradce. V souvislostech svého rozhlasového působení se zúčastnil řady zahraničních konferenčních apod. akcí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), působil v hudebních organizacích (Česká hudební rada, Přítomnost a jiné).

Sbormistrovskou činnost započal v amatérském gymnaziálním sboru (1971–74), pokračoval v brněnských dětských sborech Mladost (1975–78) a Kantiléna (1979–82; ve funkci druhého sbormistra se zúčastnil i na zahraničních akcí – Varšava, Arezzo a jinde). Řídil i amatérské a studentské sbory dospělých (1986–89). Ve funkci hudebního režiséra byl u řady CD nahrávek po různé firmy (ARTA, Bonton, Supraphon atd.) a s různým repertoárem (Česká varhanní hudba 20. století, Varhany Čech, Dvořák – Complete Choruses, a jiné). Publikační činnost vyvíjí ve formě kritik, referátů apod. v měsíčnících Hudební rozhledy a Harmonie, živou publicistickou činnost v kontextu Českého rozhlasu (včetně programových bloků a seriálů, spolupráce na pořadu Rondo, přinášejícím kritické sondy do světa CD).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)