Zemřel skladatel a pedagog pražské HAMU prof. Juraj Filas

V poslední den roku 2021 zemřel Juraj Filas, mezinárodně uznávaný hudební skladatel. Mimo jiné šlo o prvním žijícího autora, kterého od roku 1959 hráli v newyorské Carnegie Hall.-cs/wiki, neděle 2. ledna 2022
Magazín > Naši skladatelé

Juraj Filas

archiv J. F / jurajfilas.com

Juraj Filas (5. března 1955 Košice – 31. prosince 2021) byl slovenský hudební skladatel a pedagog skladby na Akademii múzických umění žijící v Praze.

Na pražské konzervatoři vystudoval 2 obory – kompozici u Jana Zdeňka Bartoše a zpěv. Na HAMU v Praze absolvoval skladbu u Jiřího Pauera v roce 1981 a tamtéž v roce 1985 interní uměleckou aspiranturu. Od r. 1985 zde vyučoval na katedře skladby hlavní obor a historické kompoziční studie. Byl laureátem řady pěveckých i skladatelských soutěží.

Juraj Filas napsal cca 100 skladeb komorních, symfonických, kantátových, koncertů, TV opery, Te Deum a Requiem. Své skladby psal pro přední světové hráče (Josepha Alessiho, solotrombonistu Newyorské Filharmonie, trumpetistu Otto Sautera ad.).

Jeho díla, z nichž cca třetina vyšla u švýcarského vydavatele EDITIONS-BIM, u Supraphonu, Pantonu atd., zazněla na významných pódiích jako Beethovenfest-Bonn, Carnegie Hall a Lincoln Center v New Yorku, ,,Pražské Jaro" - Praha, ORF Wien, Tonhalle Zürich, Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Paříž, Hon-Kong, Thai-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Peterburg, Londýn atd. Jeho skladby jsou nahrány na zvukových nosičích různými rozhlasovými i TV-stanicemi. V roce 2008 byla J. Filasovi Evropskou unií umění udělena za dosavadní tvorbu prestižní cena Gustava Mahlera.

Ke skladbám inspirovaných společenskou tématikou patří i mé Requiem. Ke kodifikovanému textu Requiem jsem přidal několik veršů ze „Zjevení“ sv. Jana: „Jsem Alfa a Omega, počátek a konec, kdo ve mě uvěří, získá život věčný.“ A pak přijde chór Andělů, kteří přijímají martýry do nebeského Jeruzaléma. Tím dílo končí – zmrtvýchvstáním pozitivních sil a nikoli směřováním dolů „libera me Domine, de morte aeterna“, čili vysvoboď mne, Pane, z tohoto pozemského takříkajíc „srabu“. Protože křesťanství nekončí na kříži, ale zmrtvýchvstáním a nadějí. To je důležité a málo zdůrazňované. Kříž je vyvrcholením dramatu, ale potom přijde světlo a budoucí život, tak jak je podle Evangelia zaslíbeno." J. F.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)