Přijďte se zaposlouchat do rockového oratoria!

Přijměte pozvání na koncert Zrcadlo přátelství, který se uskuteční v úterý 14. listopadu 2023 v Hale Gymnázia Jana Keplera na Praze 6 od 18:00. Koncert je součástí festivalu Festa academica.UČPS, sobota 11. listopadu 2023
Magazín > Sborový život

Pozvánka na koncert Zrcadlo přátelství

Ondřej Štantejský / UČPS

Na koncertě se představí sbory Besharmonie, Pueri Gaudentes, Vocalissimo a hosté. Řídí Libor Sládek.

Sbory společně provedou rockové oratorium Eversmiling Liberty.

Hudbu složili Jens Johansen, Erling Kullberg, Georg Friedrich Händel, Libretto napsal Thomas Morell.

Je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy, Městské části Praha 1, Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond a OSA.

Záštitu nad Festivalem převzala:

Rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Rockové oratorium Eversmiling Liberty (skladba z roku 1990) zpracovává příběh Judy Makabejského, vůdce židovského povstání v roce 167 př. n. l. Ten se postavil do čela odporu proti násilnému pořečťování Židů a porazil vojska svého panovníka Antiocha.

Dánští autoři Jens Johansen a Erling Kullberg použili libreto ze známého barokního oratoria Juda Makabejský skladatele G. F. Händela,. Inspiraci nalezli právě v pražských listopadových událostech a vzniklo tak dílo, jehož hlavním tématem je boj za svobodu.

V textu oratoria je vedle pocitů zmaru zdůrazněna odhodlanost Makabejců navždy uctívat Hospodina, bojovat za své právo, svobodu a národ.

„Po letech, co dílo znám, musím přiznat, že jsem nenašel nic tak celistvého, komplexního a inteligentně napsaného.“ Libor Sládek

Libor Sládek (1961), český sbormistr a hudební pedagog.

Stává se jen zřídkakdy, že vystudovaný stavební inženýr opustí projektovou kancelář a věnuje se zcela práci s mládeží. Stalo se však. Inženýr Libor Sládek jako profesor Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5 vystudoval ještě dva, respektive tři hudební obory na Pedagogické fakultě UK v Praze (hudební výchova, sbormistrovství a sbormistrovství chrámové hudby) a zcela se zapojil do hudebního života mládeže. Mládež mu oplácí láskou a nadšením pro sborový zpěv a hudbu vůbec. Mediální ocenění Zlatý Ámos bylo evokováno právě tímto obapolným vztahem zapáleného učitele a nadšených žáků.

Stojí v čele studentského sboru Besharmonie, který získal nejvyšší ocenění v oblastním i celostátním kole soutěže gymnaziálních sborů UČPS Gymnasia cantant, podílí se na vedení celorepublikového Bohemiachoru, dále Prozatímního sboru. S ním a s kapelou nastudoval, mnohokrát provedl a natočil rockové oratorium Eversmiling Liberty. Spolupracoval s Alikvotním sborem, vedl sbory Víceméně v tónině, BAR-I-TON a PSPU a od roku 2011 je sbormistrem chlapeckého a mužského sboru Pueri gaudentes.

Je rezidečním dirigentem studentského festivalu Festa academica a předsedou sekce mladých pěveckých sborů Unie českých pěveckých sborů


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)