Nad 47. ročníkem festivalu sborového umění v Jihlavě

Festivalovou znělkou – úryvkem z baletu Špalíček skladatele Bohuslava Martinů, od jehož úmrtí uplynulo letos 45 let, a tedy spadá do plejády více než padesáti českých skladatelů a výkonných umělců (Smetana, Dvořák, Janáček, Kubelík …), které si připomínáme v Roce české hudby 2004, byl dne 25. června 2004 v chrámu sv. Ignáce za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR a NIPOS ARTAMA Praha zahájen již 47. ročník FESTIVALU SBOROVÉHO UMĚNÍ v Jihlavě.Ladislav Fučík, pondělí 14. února 2005
Magazín > Sborový život

Ilustrační obrázek.

Pro letošní ročník byla MK ČR vyhlášena mezinárodní skladatelská soutěž pro smíšené sbory, a to již po sedmé. I když festivalový výbor neočekával pro určitou omezenost v požadavcích na autory velkou odezvu jako v minulých ročnících, výsledek byl vpravdě překvapující. Soutěž byla obeslána 155 skladbami z 22 států z Evropy i ze zámoří – z USA 32 skladeb, Polska 21, Norska 19, ČR 16, Velké Británie 9, Rumunska 6, Itálie 6, Austrálie 5, Holandska 5, Litvy 5, Lotyšska 2, Izraele 2, Řecka 2, Kanady 2, N. Zélandu 1 (uvedeno v pořadí v jakém počtu skladby ze států došly). Před sedmičlennou mezinárodní porotou stál tedy nelehký úkol. Hodnocení proběhlo tříkolově; všichni členové poroty hodnotili skladby během prosince 2003 samostatně. Při závěrečném hodnocení vybrala porota deset skladeb pro ocenění cenami a dvě skladby k udělení čestného uznání. Skladby byly zadány k nastudování vybraným sborům k provedení na festivalu. Stalo se letos poprvé, že všechny vítězné sbory na festivalu odezněly, dokonce některé si přijeli poslechnout i jejich autoři (ČR, USA, Kanada).

Na úvodním koncertu v chrámu sv. Ignáce vystoupil jako první komorní sbor SINKRONIES z Pretorie(Jižní Afrika). Dvacetičlenný sbor disponuje vcelku dobrými hlasy s poměrně širokým dynamickým rejstříkem. Žel, zvolené skladby byly tempově všechny stejné, kompozičně málo nápadité. – Jiný hlasový témbr jsme zaznamenali u druhého komorního sboru ALGOMA z Kanady. I zde nabídnutý repertoár vyzněl tempově jednotvárně, často s nepřesnou intonací a v hlasových skupinách nevyrovnaně. – Na závěr koncertu se oba sbory připojily k Hodonínskému smíšenému sboru a Nové České písni z Plzně a spolu s Hodonínským symfonickým orchestrem vytvořily mezinárodní 150členné těleso, aby vzdalo hold skladateli Antonínu Dvořákovi, ode jehož úmrtí letos uplynulo 100 let, provedením jeho MŠE D dur "Lužanské". Nastudování díla se ujal sbormistr Jan Rozehnal j.h., který, podobně jako A. Dvořák v Lužanech s místními zpěváky svůj opus provedl, stanul také před neprofesionálním ansámblem, dokonce mezinárodním. I když ansámbl nepředvedl špičkový výkon, např. témbrově nesourodý též mezinárodní kvartet sólistů-profesionálů, někdy nepřesné nástupy hlasových skupin, což bylo způsobeno odlišným pojetím Dvořákovy hudby zahraničními sbormistry, v instrumentální části vlivem malého prostoru např. intonačně vyladěná skupina žesťů v některých místech překrývala zpěv, v orchestru nevýrazný zvuk "varhan" (clavinova). Celkově však můžeme s uspokojením konstatovat, že i přes některé nepřesnosti v Dvořákově díle, pro zpěváky i hudebníky poměrně náročné, odevzdal dirigent Jan Rozehnal s obdivuhodnou uměleckou prací..

Druhý festivalový koncert v sále G. Mahlera zahájil 15členný smíšený sbor PRAŽŠTÍ PĚVCI. Sbor nebyl na FSU nováčkem a jeho výkon vždy byl zárukou výborného provedení repertoáru. Tak tomu bylo i letos. Patnáct hlasů se rovná patnácti sólistům, které mistrně vede sbormistr Stanislav Mistr, který na jejich bedra "naložil" tři(!) sbory oceněné ve skladatelské soutěži. "Pražští mistři pěvci" provedli, zvláště sbor M.Makowkeho, na výbornou, což také prokázali i v provedení sborů letošního jubilanta Petra Ebena (75 let). – Ve druhé půli koncertu měl původně vystoupit zahraniční komorní sbor z Filipín. Před týdnem sbor svoji účast pro nedostatek finančních prostředků na cestu odřekl. Za něj "zaskočil" 40 členný chlapecký sbor BALTICA z městečka od Petrohradu, který, ač nezařazen do festivalových koncertů, do Jihlavy přijel a cestu si členové hradili z vlastních prostředků. Festivalový výbor ocenil touhu tohoto sboru shlédnout mezinárodní sborové klání. Umělecká úroveň sboru je jen průměrná, zdaleka se nevyrovná našim chlapeckým sborům, např. Boni pueri aj..Obecenstvo příznivě ocenilo zájem chlapců o sborový zpěv a věřme, že sbormistryně přehodnotí repertoár směrem ke sborové tvorbě dnešní doby.

Smíšený sbor CHOREA ACADEMICA z Ústí n.L. (sbm. prof. J. Říha a doc. J. Holubec) zahájil třetí festivalový koncert v sobotu večer. Zvolený program byl nadějný, avšak celkově jeho provedení ne zcela naplnilo naše očekávání. Bořkovcova vokální tvorba se v programech sborů takřka neobjevuje, provedení jeho Madrigalů o čase publikum nezaujalo. Také Šest miniatur K. Šimandla (2. cena kategorie B) jen stěží najde uplatnění u jiných pěveckých kolektivů. Dobře vyzněly dva z Moravských dvojzpěvů A. Dvořáka v úpravě pro smíšený sbor a klavír Leoše Janáčka. – Slovensko na festivalu reprezentoval sbor TECHNIK z Bratislavy, v jehož čele stojí mladý talentovaný sbormistr B. Kostka. I když muži byli zastoupeni v menším počtu oproti ženám (12 : 23), sbormistr dovedl skupiny stmelit v jednolitý celek. Obdivovali jsme, jak sbormistr dovede pracovat s výborně vedenými hlasy, zvláště po stránce dynamické a rytmické, od měkkých pianissim až po pěkně znějící forte. Výborně provedl i soutěžní skladbu Agnus Dei. Sbor sklidil od publika zasloužený potlesk a vynutil si tak "sportovní přídavek".V programu jsme však postrádali skladbu některého renomovaného slovenského skladatele, neboť v minulosti byly jejich sbory vždy příznivě přijaty a v soutěžích oceňovány. – Sborovou tvorbu dánských skladatelů nám předvedl výborný smíšený sbor LILLE MUKO z Kodaně. Sbor se hlavně zaměřuje na sborovou tvorbu současnosti, což prokázal nejen ve večerním festivalovém koncertu, ale též i na odpoledním semináři, kde nás výborný sbormistr seznámil se sborovou tvorbou Skandinávie. Proto sboru nedělalo potíže výborně provést dvě oceněné soutěžní skladby norského skladatele.

Závěrečný festivalový koncert byl rovněž obsazen třemi sbory. Po vyhlášení výsledků skladatelské soutěže a převzetí cen přítomnými skladateli, nastoupil na pódium 36členný smíšený sbor LUSCINIA z Opavy. Mladý a pro sborový zpěv zanícený kolektiv opět nám dokázal, že patří mezi naše špičkové sbory. Hlasová kultura, intonační čistota spolu s výrazovými prostředky jsou předností tohoto sboru, což prokázal ve všech skladbách. Poměrně v krátké době nastudovali opavští zpěváci i oceněnou soutěžní skladbu Missa brevis. Sbormistr Jiří Sovík dovede se sborem působit na posluchače nejen na jejich uši, nýbrž i na oči. Různá seskupení hlasových skupin přináší tak velmi působivý harmonicky plastický souzvuk (Košťálovo Už je slunko a závěrečný sbor). Letošní festival "obhospodařily" jen smíšené sbory, což souviselo s vyhlášenou soutěží pro tento sborový žánr. Zpestřením programu byl dívčí sbor ANIMA MEA z Petrohradu. Třicet dívek předvedlo jen průměrný výkon – i když zaslaná nahrávka jejich repertoáru, podle kterých festivalový výbor sbory na FSU vybírá, měla daleko lepší úroveň. Sbormistr L. Ansheles držel sbor jen ve střední dynamické poloze. Teprve až u sborů českých skladatelů (O. Mácha, M. Raichl) nechal sbormistr sbor rozeznít do širší dynamiky. – Festival uzavřel smíšený sbor NOVÁ ČESKÁ PÍSEŇ z Plzně (sbm. doc. dr. Zdeněk Vimr). O výkonu tohoto 36členného sboru lze psát jen v superlativech. Sbor na "Jihlavě" vystupoval již několikrát, byl a je zárukou výborného sborového výkonu. Ať to tentokrát byl výběr z Českých madrigalů Bohuslava Martinů, či dva (!) sbory ze skladatelské soutěže, které si přijeli poslechnout i jejich autoři z USA a Kanady, vše sbormistr nastudoval s pečlivostí jemu vlastní. Poslední festivalovou skladbou byl smíšený sbor pro sólové housle a klavír Pocta tvůrcům (Michelangelo, Rembrandt, Picasso) skladatele Zdeňka Lukáše. Nechť je idea skladby výzvou k tvůrcům hudebním, zvláště českým, k napsání nových sborových opusů!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)