Trojnásobný úspěch pražského sboru Collegium Cantantium

Ve dnech 13.–16. května 2005 se konal v maďarské Pécsi 19. ročník Mezinárodní soutěže komorních sborů (19. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 2005). Do soutěže se během listopadu 2004 přihlásily a nahrávku sboru zaslaly desítky maďarských i zahraničních sborů, mezi nimi i pražský ženský komorní sbor Collegium Cantantium, který čtvrtým rokem pracuje pod vedením sbormistryně a hlasové pedagožky Pavly Ježkové.Hana Havránková, úterý 24. května 2005
Magazín > Sborový život

Ilustrační obrázek.

Na základě zaslaných nahrávek byla účast v soutěži umožněna celkem 11 sborům ve třech kategoriích – smíšené sbory, ženské sbory a ansámbly. (Podmínkou pro účast v soutěži komorních sborů byl maximální počet zpěváků sboru 30 a pro účast v ansámblech maximální počet 12 zpěváků.) Mezi vybranými sbory byl i sbor Collegium Cantantium, sedm sborů z Maďarska, dva z Chorvatska a jeden ze Slovenska (Stilla Pectus Nöikar-Štúrovo-Párkány). Soutěži předsedala pětičlenná porota ve složení: prezident soutěže Prof. Tillai Aurél (držitel ceny F. Liszta), Farkas András (sbormistr působící ve Švýcarsku), Hartyányi Judit (Budapest), Mindszenty Zsuzsánna (držitelka ceny F. Liszta, Budapest) a Radics Éva (Rakousko). Soutěž byla tříkolová, každý sbor se povinně účastnil všech tří kol, ze kterých se jednotlivá bodová ohodnocení poroty sčítala.

První kolo soutěže nazvané „Rychlé učení“ spočívalo v rychlém zvládnutí překvapivě náročné skladby, kterou nikdo ze soutěžících neměl možnost znát předem. Šlo o Ave Maria, jejímž autorem je prezident soutěže Tillai Aurél. Skladba (3 strany formátu A4) je tříhlasá, místy čtyřhlasá a je náročná jak rozsahově, tak pěvecko-technicky i intonačně. Každý sbor měl na přípravu 75 minut, ve kterých si musel vyzvednout noty v hlavním sále a začít se čtením skladby ve třídě bez použití jakéhokoliv nástroje (povolená byla pouze malá vidlicová ladička) a dostavit se k následnému přednesení skladby před porotou.

Druhé kolo soutěže, které se konalo ve stejný den jako první kolo, mělo náplň jako obvyklé soutěže – každý sbor měl zpívat dramaturgicky pestrý repertoár v celkové délce trvání 13 minut. Do tohoto kola byla také zařazena povinná skladba. Pro kategorii ženských sborů porota zvolila skladbu Bély Bartóka – Jószágigézö.

Ve třetím kole soutěže sbory zpívaly program v maximální délce trvání 16 minut. Ve druhém i třetím kole byl povolen doprovod nejvíce pěti hudebních nástrojů. Většina sborů využila klavírního doprovodu. Collegium Cantantium přizvalo k provedení skladby Cantus inaequalis K.Jenkinse mladého perkusionistu Marcela Jakubovie a kontrabasistu Ondřeje Komárka (studenta Konzervatoře J.Ježka), to jistě způsobilo milé zpestření pro posluchače, kteří směli všem třem kolům soutěže pozorně naslouchat. Repertoár Collegia Cantantia pro druhé a třetí kolo soutěže se skládal z kompozic autorů, které byly a capella: O. di Lassa, G.P.da Palestriny, G. B. Martiniho, B. Smetany, V. Neese, K. Jenkinse, Z. Kodalye a Marka Doubravy. Dvacet dva zpěvaček se sbormistryní z Prahy zaujalo od svého prvního vystoupení sympatickým projevem a navázáním příjemného kontaktu s publikem, což jim umožňoval zpěv zpaměti (velmi to vzácný jev na této soutěži). Radost z hudby, výborná koncentrace a následná energie vycházející z každé zpěvačky, to vše se pak přeneslo na všechny přítomné v publiku.

Doprovodný program soutěže byl velmi kvalitní a zajímavý. Kromě společného zpívání všech sborů na náměstí a v pécské bazilice za doprovodu varhan (G. F. Händel: Canticorum iubilo; Béla Bartók-Bárdos Lajos: Békefohász; Tillai Aurél: Hív már az ünnep) se konaly dva velmi krásné koncerty, jejichž interprety byly sbory: Pécsi Kamarakórus (Tillai Aurél) a smíšený sbor The University of the Philippines Singing Ambassadors.

Jediným nedostatkem celé soutěže byla komunikace. Veškeré veřejné projevy (až na velmi vzácnou výjimku maďarského ministra kultury), ale i běžné organizační pokyny byly v maďarštině, což může být někdy dobrodružné, ale i nezdvořilé a v mezinárodní soutěži zcela nemístné.

A nyní k trojnásobnému úspěchu 22 mladých zpěvaček Collegia Cantantia z Prahy. V pondělí dne 16.5. 2005 se brzy ráno sbormistryně Pavla Ježková dozvěděla, že porota soutěže sbor vybrala mezi šestici sborů, které vystoupí na závěrečném Gala matiné. Sboru určila i přesný repertoár (B. Bartók: Jószágigézö; B.Smetana: Má hvězda; Z. Kodály: Tancnóta) a pořadí (poslední sbor před začátkem vyhlášení výsledků). Collegium Cantantium mělo jednoznačně největší aplaus, který vyústil ve skandovaný potlesk. Při následném vyhlášení výsledků sbor získal Cenu publika, které si hlasováním zvolilo mezi 11 sbory svůj nejoblíbenější. Dále pak následovala Cena za nejlepší provedení povinné skladby B. Bartóka: Jószágigézö, která v konkurenci maďarských sborů velice potěšila. A konečně 2. cenu (finančně ohodnocenou) v kategorii ženských sborů (1. cena nebyla udělena).

Z úspěchu mají všichni účinkující velikou radost!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)