IV. ročník Mezinárodního festivalu a soutěže Bohuslava Martinů

Ve dnech 1.–3. července 2005 se již počtvrté setkaly v Pardubicích sbory, jejichž cílem bylo uspět co nejlépe na Mezinárodním festivalu a soutěži pěveckých sborů Bohuslava Martinů (FBM). Jeho organizátory byly Sdružení mezinárodního festivalu a soutěže B. Martinů, Konzervatoř Pardubice, Krajská knihovna v Pardubicích a Unie českých pěveckých sborů, záštitu nad jeho konáním pak převzal hejtman Pardubického kraje Ing. M. Rabas, primátor Statutárního města Pardubice Ing. J. Stříteský a Česká komise UNESCO. Festival se uskutečnil za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Pardubického kraje, Nadace B. Martinů, CMI Melodia, a. s. Hradec Králové a Domec, a. s. Pardubice. Generálním partnerem pak byla ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice.Jiří Kolář, úterý 12. července 2005
Magazín > Sborový život

Mezinárodní festival a soutěž Bohuslava Martinů

V sedmi základních kategoriích se po odřeknutí účasti slovenského sboru Collegium Technicum, Košice prezentovalo celkem 17 sborů z 6 zemí (Estonska, , Německa, Ruska, Slovinska, Švédska a ČR), z nichž se některé zúčastnily soutěže i ve více kategoriích. Přestože pardubická soutěž nepřilákala tentokrát špičkové evropské sbory, její umělecká úroveň byla velmi dobrá. Mezinárodní porota (prof. PaedDr. J. Kolář, předseda, Mgr. M. Stříteský, prof. F. Hinterdorfer, Rakousko, PhDr. A. Tučapský, Velká Británie a S. Pimenov, Rusko) zařadila i při náročných požadavcích pouze tři soutěžní výkony do bronzového pásma, ostatní sbory získaly zlaté nebo stříbrné diplomy.

Přehled výsledků

Kategorie A

Kat. A 1: KHMS a Bonifantes Pardubice (ČR), stříbrný diplom (84,4 b.)

<#i#>Kat. A 3: Bonifantes Pardubice (ČR), stříbrný diplom (84,8 b.)

Kategorie B

Kat. B 2: Clavis cordium Most (ČR), stříbrný diplom (81,2 b.)

Kat, B 3: Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy (ČR), stříbrný diplom (77,0 b.); Slavoj Chrudim - Signum Hlinsko (ČR), bronzový diplom (69,8 b.)

Kategorie C

Bonifantes Pardubice (ČR), stříbrný diplom (84,8 b.)

Orfeus Pardubice (ČR), stříbrný diplom (80,0 b.)

Animal Singers Hlinsko (ČR) , bronzový diplom (65,6 b.)

Kategorie D

Komoráček Třinec (ČR), zlatý diplom, Pohár Bohuslava Martinů (86,0 b.)

Univerzitní vokální sbor Irkutsk (Rusko), stříbrný diplom (83,2 b.)

Fructus temporum Irkutsk (Rusko), stříbrný diplom (83,2 b.)

Animal Singers Hlinsko (ČR), stříbrný diplom (79,8 b.)

Kategorie E

Bonifantes Pardubice (ČR), zlatý diplom, Pohár Bohuslava Martinů (90,2 b.)

Tyresö Ungdomskör (Švédsko), stříbrný diplom (82,6 b.)

Animal Singers Hlinsko (ČR), stříbrný diplom (81,2 b.)

Kategorie F

Štývarův dětský sbor DDM Třinec (ČR), Z, PBM (87,6 b.)

Cantabile Novotroisk (Rusko), stříbrný diplom (78,2 b.)

Mladinski pevski zbor OČ Komen (Slovinsko), stříbrný diplom (76,6 b.)

Presto Jekatěrinburg (Rusko), stříbrný diplom (71,6 b.)

Gathaer Kinderchor (Německo), stříbrný diplom (71,4 b.)

Kategorie G

Tyresö Ungdomskör (Švédsko), zlatý diplom, Pohár Bohuslava Martinů (85,0 b.)

Boys Choir Save Estonian Tallin (Estonsko), bronzový diplom (67,8 b.)

Zvláštní ceny

Zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení získal Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice.

Zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení české skladby zahraničním sborem obdržel sbor Cantabile Novotroisk, Rusko.

České sbory na festivalu

Při stručné rekapitulaci výsledků soutěže mi dovolte krátká pozastavení u výkonů českých pěveckých sborů.

V kategorii A sborů a cappella s povinnou skladbou se v mužských sborech (B. Martinů: Valasi, valasi) představilo těleso vytvořené zpěváky Královéhradeckého mužského sboru a mužské složky sboru Bonifantes Pardubice (sbm. J. Míšek, stříbrný diplom). Sbor, který má velmi dobré pěvecké předpoklady, však tentokrát poněkud pozapomněl na využívání předepsaných slabších dynamických stupňů, což ovlivnilo srozumitelnost kontrapunkticky vedených hlasů, rytmickou pružnost a v tenorové sekci někdy i intonaci. Přes tuto výtku je tento nadšeně zpívající sbor jistě velkou nadějí našeho mužského sborového zpěvu.

Úspěšně si jako smíšený sbor této kategorie vedl i Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice (sbm. J. Míšek), pro který byla bohužel povinná skladba (B. Martinů: Hej, máme na prodej) přece jen poněkud nad jeho současné interpretační možnosti. Velmi dobrým provedením zbývající části soutěžního programu si však vyzpíval rovněž nejvyšší patro stříbrného pásma.

V kategorii B sborů bez povinné skladby soutěžily pouze české pěvecké sbory. Velmi pěkný výkon podal především sympatický ženský sbor Clavis Cordium Most (sbm. E. Šimková, stříbrný diplom). Pestrý a náročný program (mj. Z. Lukáš: Čepení) provedl bez znatelných problémů a s maximální snahou o působivý výraz. Úspěšně si vedlo i smíšené Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy (sbm. M. Ducháčková, stříbrný diplom). Výběr jejich soutěžního repertoáru nekladl na zpěváky příliš velké nároky, ale dovolil jim na druhé straně zpívat zcela uvolněně a s opravdovou chutí. Jsem přesvědčen o tom, že tento sbor plní ve svém působišti správnou, potřebnou úlohu. Smíšené spojené sbory Slavoj Chrudim a Signum Hlinsko (sbm. Z. Kudrnka, bronzový diplom) doplatily poněkud na malý počet mužů a zpěv z not, který přece jen nedovoluje dokonalý kontakt sboru se sbormistrem.

Rovněž do kategorie C komorních sborů a cappella do 26 zpěváků se přihlásily pouze české sbory. Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice (sbm. J. Míšek, stříbrný diplom) zůstal v komorním obsazení něco dlužen zvukovým kvalitám velkého sboru (málo výrazné soprány) a ani intonace nebyla tentokrát zcela bez kazů. Porota diskutovala též o stylové čistotě interpretace skladeb z období renesance a romantismu. Na 2. místě ve stříbrném pásmu se umístil smíšený sbor Orfeus Pardubice (sbm. J. Línek), jehož provedení stylově pestrého programu chyběla především dokonalejší zvuková a intonační jednota sopránů. I u tohoto sboru lze znovu opakovat doporučení zpěvu soutěžního repertoáru zpaměti. Nedodržením soutěžních podmínek se posunul ze stříbrného do bronzového pásma sbor Animal Singers Chrudim (sbm. Z. Kudrnka). I tak má tento mladý sbor ještě rezervy v pěvecké technice, intonaci i výrazovém ztvárnění skladeb.

Vítězem kategorie D komorních sborů do 16 zpěváků a jediným „zlatým sborem“ této kategorie se stal nečekaně Komoráček Třinec (sbm A. Kostková). Sbor složený z 11 děvčat a 3 chlapců je teprve na začátku své existence a jeho zvuku chybí samozřejmě charakteristická tenorová a basová barva. Nemá však problémy s intonací a jeho vystoupení působí mile a svěže.

Stříbrný diplom si v této kategorii vyzpívali Animal Singers Chrudim (sbm. Z. Kudrnka).

Velmi dobrý výkon v kategorii E „Musica sacra“ podal Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice (sbm. J. Míšek) a získal zaslouženě nejvyšší zlaté ohodnocení v celé soutěži (90,2 b.). Na 2. místě ve stříbrném pásmu se pak ve velmi zajímavém soutěžním programu s převahou hudby 20. století umístili Animal Singers Chrudim (sbm. Z. Kudrnka).

Milým překvapením bylo pro mne suverénní vítězství Štývarova dětského sboru DDM Třinec (sbm. A. Kostková) v kategorii F dětských sborů do 16 let, který se jako jediný v této kategorii umístil ve zlatém pásmu. Vynikající muzikální cítění sbormistryně a její přesvědčivé dirigentské gesto, její dokonalý kontakt se zpěváky, příjemný, typicky dětský zvuk, suverénní pěvecká technika, spolehlivá intonace a rytmus - to jsou hlavní atributy výkonu sboru, o němž ještě jistě uslyšíme. Již teď však patří mezi naši dětskou sborovou špičku.

Festival obohatila účast zahraničních sborů i doprovodné koncerty

Zajímavým obohacením festivalového programu byla účast jihoafrického sboru Northwest Youth Choir, který tvoří žáci středních škol severozápadní provincie končící v severní části „Free State“. Sbor prokázal vynikající sborové kvality, ať již šlo o interpretaci soudobé hudby nebo umělecky zpracovaný jihoafrický folklor. Nejvlastnější interpretační polohou mladých zpěváků i jejich charismatického mladého dirigenta je však jihoafrická lidová hudba s typickým doprovodem tam tamů a bubnu, naturální zpěv s bohatým pohybem a sólovými pěveckými a tanečními kreacemi.

Poháry B. Martinů a tituly laureátů IV. ročníku FBM za 1. místa ve zlatém pásmu získaly tedy Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, Štývarův dětský sbor DDM Třinec, Komoráček Třinec a Tyresö Ungdomskör. Tyto sbory si tak vybojovaly právo zúčastnit se soutěže o GP festivalu, která se uskutečnila po slavnostním vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen v sobotu 2. 7. 2005 ve 20 hodin ve Dvoraně ČSOB Pojišťovny, a. s. Vzhledem k tomu, že oba třinecké sbory musely bohužel z různých důvodů opustit festival předčasně, zúžil se souboj o GP na dva sbory. Po velmi vyrovnaném boji pak mezinárodní porota v tajném hlasování rozhodla, že vítězem GP se stal Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, kterému předal prezident festivalu doc. Ing. V. Novák křišťálový pohár a šek na 30 000 Kč.

Aby byly informace o IV. ročníku FBM úplné, je třeba ještě dodat, že na atraktivním zahajovacím Slavnostním koncertu „Pocta B. Martinů“ v Sukově síni pardubického Domu hudby (1. 7. 2005) vystoupili varhaník Václav Uhlíř (mj. B. Martinů: Vigílie), vynikající Wihanovo kvarteto (B. Martinů: Smyčcový kvartet č. 2) a Komorní filharmonie Pardubice (mj. B. Martinů: Serenáda pro komorní orchestr). Zúčastněné pěvecké sbory pak měly možnost v pátek a v sobotu odpoledne koncertovat ve Dvoraně ČSOB Pojišťovny, a. s. a nejúspěšnější festivalové sbory v neděli dopoledne na Koncertu laureátů v Tylově domě v Poličce.

IV. ročník FBM byl tedy úspěšně završen, ale již dnes uvažují jeho organizátoři o možnostech, které by dále zkvalitnily jeho průběh a zpříjemnily pobyt účastníkům V. ročníku FBM, který se bude konat ve dnech 29. 6.–1. 7. 2007.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)