20 let Unie českých pěveckých sborů (3/7)

z almanachu vydaného v roce 1989

První stín, který padl na UČPS, bylo úmrtí dr. Rudolfa Fikerleho dne 25. 12. 1969. Uřadujícím předsedou byl zvolen výborem dne 10. 1. 1970 dosavadní místopředseda pro věci umělecké dr. Zbyněk Mrkos. Dr. Fikerle vykonal pro Unii v přípravném výboru i jako 1. předseda UČPS tu největší práci.Zbyněk Mrkos, sobota 8. října 2005
Magazín > Historie

Předseda Unie českých pěveckých sborů dr. Zbyněk Mrkos a generální sekretář Europa Cantat Herbert Sass v Táboře v roce 1984.

Činnost se však nezastavila. Dne 28. 2. 1973 bylo schváleno číslování oblastí (0–7), které je platné dosud. K 10. 6. 1970 měla Unie 107 sborů asi s 5000 pěvci, k 9. 10. 1971 už 178 sborů s 8 186 pěvci, k 15. 4. 1972 pak 199 sborů s 9 658 pěvci. Nebyla to práce lehká, ale díky nadšení funkcionářů a shodě jejich mínění šla mílovými kroky dopředu. V roce 1970 byl členstvu předložen návrh na vytvoření odznaku UČPS. Z došlých grafických návrhů byl členstvu předložen návrh členky Ludmily Nejedlé z Prahy. Razidla s odznaky vyrobilo družstvo Znak Brno v počtu 4 500 kusů z tombaku zlatého a stříbrného. V následujícím roce bylo 500 kusů zlatých odznaků zkrášleno v Jablonci n. N. řádkou českých granátů pro zasloužilé členy. Současně byl vypracován statut pro udělování členských odznaků (Onderka - dr. Mrkos), který byl zveřejněn ve Zpravodaji UČPS.

Od počátku bylo zřejmé, že je nutné udržovat pravidelný kontakt se sbory. Proto byl založen nepravidelný bulletin Zpravodaj UČPS, který tělesům a oblastem přinášel informace o práci hlavního výboru, statistické údaje, metodickou pomoc, ideově dramatickou pomoc. První číslo pod názvem Zprávy Unie českých pěveckých sborů vyšlo v roce 1970, další čísla již nesou název Zpravodaj UČPS a jsou pořadově číslovány bez ohledu na roky. Do dnešního dne vyšlo 47 čísel. Původní záměr, aby se Zpravodaj dostal do rukou sborů, oblastních výborů a všech individuálních členů se ukázal jako zatím finančně neúnosný, takže do každého tělesa přijdou asi dvě čísla.

Morální povinnost Unie je ocenit činnost dlouholetých pěvců, kteří zpívali ve sborech 20, 30 i 40 let. Hlavní výbor se usnesl udělovat při slavnostních příležitostech zasloužilým členům čestná uznání. O vytvoření grafické podoby byl požádán akademický malíř Vojtěch Štolfa z Brna. Z předložených návrhů byl jeden vybrán a následně vytištěn v brněnské tiskárně na ručním papíru. Od roku 1974 je čestné uznání udělováno zasloužilým členům na návrh sboru oblastnímu výboru UČPS se souhlasem hlavního výboru za činnost v pěveckých sborech po 25, 35 a 45 letech (změna provedena hlavním výborem).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)