Vybrané závěry z jednání Předsednictva Hlavního výboru 24. 10. 2005

Dne 24. října 2005 se v Praze konala schůze Předsednictva Hlavního výboru. Z jednání vyplývají následující závěry.-cs-, sobota 12. listopadu 2005
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS

Setkání s ministrem kultury

P. Kolář se zúčastnil setkání s ministrem kultury, p. Vítězslavem Jandákem, kde měly být diskutovány priority působení pana ministra, koncepční dokumenty resortu a návrh Koncepce účinnější péče o umění. P. Kolář neměl možnost se k dané problematice vyjádřit, Sekretariát tedy připraví dopis s propagačními materiály Unie a s žádostí o zaslání dotyčných dokumentů.

Sbormistrovský kongres IFCM v Praze

Sl. Silke Klein se na žádost PHV několikrát pokusila o spojení s IFCM ve spojitosti s možným pořadatelstvím sbormistrovského kongresu IFCM v roce 2009 v Praze a o případných finančních podmínkách projektu. Na tento dotaz neobdržela však žádnou odpověď. Projekt tedy nebude moci být realizován.

Zrušení IČO Oblastních výborů, nové bankovní účty a rozpočet na rok 2006

Byla připravena a schválena žádost o zrušení IČO pro Český statistický úřad. Konečným výběrem banky, u které bude vystaven nový účet Unie, byli pověřeni p. Zumr a pí Štěchová. Finanční prostředky, které jsou v současnosti uloženy na účtech jednotlivých Oblastních výborů (OV), zřízených na základě nyní zaniklých IČO, by měly být do konce roku převedeny do pokladny příslušných OV. PHV jmenovalo komisi pro sestavení rozpočtu v tomto složení: zástupce RK, pí Žemličková, pí Štěchová, pí Bezdíčková, p. Michálek a zástupci OV. Oblastním výborům bude zaslána výzva, aby na zasedání komise připravující rozpočet navrhly své zástupce. Návrh rozpočtu má být hotov do začátku prosince 2005, kdy se schvalovací komise sejde.

Členská základna

PHV schválilo členství nových řádných členů: sbor Gaudea (ev. číslo: 4348), VOX IUVENALIS (680), Offbeat (4349) a Petrklíč (679).

Ocenění

PHV schválilo udělení Čestného uznání p. Karlu Kosterovi za jeho dlouholetou činnost v oblasti šíření sborového zpěvu a předběžné udělení Zlatého odznaku UČPS s granáty panu Josefu Prouzovi, členu PS Foerster Nový Jičín.

Členství v České hudební radě

PHV schválilo přijetí nabídky bezplatného členství Unie českých pěveckých sborů v České hudební radě.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)