O podstatě a smyslu projektu České sbory

Výzkumný projekt České sbory připravuje Unie českých pěveckých sborů, národní střešní organizace pro sborový zpěv, ve spolupráci s odborem ARTAMA Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, katedrou Hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a řadou partnerů (Společnost pro duchovní hudbu, Asociace Základních uměleckých škol, Asociace ředitelů gymnázií ad.)

Záměrem tohoto projektu, který je koncipován jako víceletý, není jen vytvoření soupisu existujících českých pěveckých sborů nebo elektronického adresáře, ale vytvoření faktografické báze sloužící dvěma účelům. Pořízení národního katalogu českých pěveckých sborů a vokálních ansámblů a získání statistických údajů o českém sborovém zpěvu, jejich zpracování a poskytnutí příslušným úřadům.Roman Michálek, pátek 28. dubna 2006
Magazín > Zprávičky

Ilustrační foto.

Jako každý seriózní výzkumný projekt klade i tento důraz nejen na kvantitu, ale zejména na kvalitu prezentovaných dat. Výzkumný dotazník proto neobsahuje pouze údaje kontaktní, ale i řadu podstatných údajů potřebných pro mapování volnočasových aktivit české populace, včetně financování, zahraničních přesahů apod. Zvýšený počet požadovaných údajů však zároveň umožňuje nabídnout ke každému sboru v katalogu poměrně rozsáhlé a reprezentativní profilové heslo. Pokud respondent výzkumu (tedy dotazovaný pěvecký sbor) využije všech možností, které dotazníkový průzkum nabízí, poskytne pro zveřejnění v katalogu údaje nejen základní (tedy druh sboru, doplňková charakteristika - nepovinný údaj, např. chrámový sbor, školní sbor apod. - žánrová specializace) a kontaktní, ale i údaje o způsobu a zaměření umělecké práce (frekvence zkoušek a vícedenních soustředění, kmenový repertoár souboru), o účasti na festivalech, soutěžích a zahraničních projektech, údaje o pořízených nahrávkách, provedených premiérách a věnovaných skladbách. Nechybí pochopitelně ani údaje statistické - o počtu členů a struktuře pohlaví a věku. Některé údaje v dotazníku jsou pak určeny pouze pro vnitřní potřebu zadavatele projektu - zejména kontaktní údaje osob a již zmiňovaný údaj o financování sborových aktivit.

Projekt České sbory klade důraz na serióznost a aktuálnost uváděných údajů. Proto registruje a uvádí pouze sbory a ansámbly, pracující déle než dva roky a neumožňuje náhodnou registraci volně přístupnou z internetu. Proto také nepřebírá a nepublikuje údaje z adresářů jiných serverů, nýbrž publikuje v současné době pouze profily sborů, které vyplnily a odevzdaly výzkumný dotazník a o účast v projektu tak projevily zájem. Případné doplnění katalogu o údaje o sborech, které se do projektu nezapojily přímo, bude předmětem diskuse až v době, kdy bude hlavní část sběru dat ukončena. Zmíněné aktuálnost bude v dalších letech zaručena prostřednictvím aktivního přístupu, kdy budou uvedené sbory znovu požádány o autorizaci a aktualizaci údajů.

Unie českých pěveckých sborů děkuje všem partnerům za ochotu, s níž vyšli projektu České sbory vstříc a za jeho podporu. Děkuje také všem představitelům pěveckých sborů, ať už chrámových či jiných, kteří najdou několik minut na vyplnění a odeslání dotazníku a našemu projektu tak pomohou.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)