Václav Marel sedmdesátiletý

Učitel ZUŠ a sbormistr lipovokamenické Lípy Václav Marel dosáhl 21. května letošního roku sedmdesáti let.Josef Bílek, úterý 18. července 2006
Magazín > Sborový život

Vyrostl v muzikantské rodině s rodovým vztahem k Opočnu, jeho otec však dlouhodobě působil v Písku jako gymnaziální profesor. Také proto, že Marelova žena je z Písku, má i náš jubilant trvalý vztah k tomuto městu Fráni Šrámka a snaží se až dosud obohacovat i svým způsobem písecký hudební život: to v podobě koncertních vystoupení v hudební síni v bývalém kostele sv. Trojice u dnes již zrušeného hřbitova.

Václav Marel působil na více místech, mj. i v Milevsku, ale od roku 1962 je již trvale usazen v Kamenici nad Lipou, kde vyučoval na Lidové škole umění a vychoval řadu úspěšných výkonných umělců. Bylo jen samozřejmé, že se zapojil do místního hudebního dění, především jako sbormistr pěveckého sboru Lípa. Lípa byla v Kamenici nad Lipou založena již v roce 1869, ale jak to u podobných sborů bývá, i ona měla své výšiny a poklesy; právě nástupem nového sbormistra Václava Marela se očekávalo její revitalizování. To byl proces, který pokračuje vlastně až podnes a velkou zásluhu na něm má právě jeho sbormistr. Vyučoval hudbě i v blízkých Počátkách a nemohl „uniknout“ ani tomu, že se v případě obou měst jednalo o města Novákova (Vítězslav Novák). Novák se narodil v roce 1870 v Kamenici nad Lipou a v mládí žil v Počátkách, kde je dodnes zachován na místním hřbitově hrob jeho rodičů. Václav Marel se stal předsedou lipovokamenické odbočky Společnosti Vítězslava Nováka a z titulu této funkce se účastnil mnoha aktivit směřujících k oživení péče o Novákův odkaz. Zároveň jako sbormistr s Lípou zajížděl do mnoha různých míst na koncerty a trvaleji upevnil spolupráci se sborem Smetana v Jindřichově Hradci a se sborem v Buštěhradu. Kromě toho Václav Marel upravoval i četné písně a jako skladatel zhudebňoval některé texty lipovokamenické básnířky Jarmily Hanzálkové. Se svoji manželkou Evou se tak vhodně doplňuje a jeho rozsah činnosti je ještě větší, uvážíme-li, že je také členem Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Blahopřejeme!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)