J. J. Ryba: Česká mše vánoční (2/3)

Vánoční příběh (pohled poetický)

Je tichá noc, nebe plné hvězd, svítí měsíc. V tom se objeví na obloze jasná záře, ptáci začnou zpívat, kdesi v dálce se ozve líbezná hudba. Mladý pastýř, bdící na stráži u stáda ovcí, žasne; spěchá probudit správce ovčína. Rozespalý mistr je zprvu rozmrzen, že byl vytržen z odpočinku po celodenní namáhavé práci. Když však zaslechne libé hraní, podivuje se mu stejně jako jeho druh. Oba se dohadují, co to má asi znamenat, a zamýělejí zjistit příčinu neobyčejného jevu.Jiří Berkovec, pondělí 25. prosince 2006
Magazín > Studie a recenze

Brzy se ji dozvídají: Z nebeské výše zazní zpěv oznamující všemu lidu, že se v Betlémě narodil syn Boží v lidské podobě, a vyzývají pastýře, aby spěchali přivítat příštího spasitele celého světa.

Mistr neváhá, budí svou chasu, překvapenou jasem tajuplné noci a krásnými tóny, rozléhajícími se ze všech stran, a sděluje pastýřům, co slyšel, z oblohy když hlas vyšel. Jeho zpráva vede k rozhodnutí vypravit se do Betléma.

Také mladý pastýř opakuje radostnou zvěst o narození Mesiáše. Je třeba rozhlásit novinu po kraji, postarat se o stáda a vykonat přípravy na cestu. Mistr posílá Ferdu, Josku a Janka, aby svolali dobré zpěváky a hudce, neboť půjdou do Betléma s hlučnou muzikou.

Zpěvem a hrou hodlají pastýři uvítat novorozené dítě. Ptají se, na jaké nástroje mají hrát, co všechno si mají vzít s sebou do Betléma. Mistr je vyzval, aby si přichystali housle, basu, píšťaly a trouby. Je čas k odchodu - tak již půjdem v rychlosti zpívají pastýři sborem, uzříme božské dítě a budem se s ním u jesliček společně radovat.

Když dospěli do Betléma, poklekají v pokoře u jeslí a odevzdávají dary, Ježíšek je rád vidí, usmívá se na ně. Nuže, bratři, zahrejme, potom zase zpívejme ke cti toho děťátka, vybízí mladý pastýř a mistr dodává: Naštymujte hudby jasně, ať vám to jde všechno krásně, jenom řádně do toho! I hrají s chutí a pějí vesele, v radostném plesání slaví den spasení, lidu osvobození.

Dlouho znějí chvalozpěvy a prosebná přání. Když pak nastane loučení, pastýři slibují, že nazítří opět přijdou, zahrají a zazpívají. Vracejí se domů, potěšeni: Se srdcem spokojeným od Betléma kráčíme, že jsme viděli toho, kterýž se dnes narodil... Slavme jej hudbami, citharami, varhanami, cimbály a píšťalami, též jak bubny tak troubami; budiž na věky veleben!.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)