XVI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, který se koná pravidelně na přelomu listopadu a prosince, je svým rozsahem a počtem zúčastněných sborů nepochybně největším pražským sborovým festivalem. I jeho letošního, již XVI. ročníku, který pod záštitou hl. m. Prahy a za odborné spolupráce NIPOS ARTAMA pořádala festivalová a organizační kancelář or–fea s r. o. Praha, se zúčastnilo na 2200 zpěváků z 65 sborů zastupujících 16 zemí Evropy, Asie a Afriky.Jiří Kolář, čtvrtek 11. ledna 2007
Magazín > Sborový život

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

A tak od 1. do 3. prosince 2006 zněla Praha vánoční hudbou z Belgie, Bulharska, Chorvatska, Itálie Kypru, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Singapuru, Jižní Afriky a samozřejmě i koledami ze všech koutů naší vlasti. Zpívalo se na Vánočních trzích Anděl, na Staroměstském náměstí, v kostele u Salvátora, ale především v Malém a Velkém sále Národního domu na Smíchově, kde se konala soutěžní přehlídka zúčastněných sborů. Byly tentokrát rozděleny do tří kategorií – dospělých a mládežnických sborů velkých (17) a malých (28) a sborů dětských (17). Tři sbory pak vystoupily pouze nesoutěžně.

Výčet umístění všech sborů a jejich zařazení do pásem přesahuje daleko možnosti této recenze. Tedy alespoň stručně:

Vítězem kategorie velkých sborů se stal Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno (sbm. Michal Vajda), 1. místo v kategorii malých sborů získali singapurští The Singers Vocal Ensemble a vítězství v kategorii dětských sborů a zároveň i titul laureáta tohoto festivalu si vyzpíval bulharský dětský sbor „Kitka“ Plovdiv. (Umístění 21 domácích pěveckých sborů uvedeme v přehledu v závěru recenze.)

Mezinárodní porota – Christa Hendrika Bleeker (NL), David Eben, Jiří Chvála, Jaroslava Modrochová, Johann van der Sandt (RSA), Jos Frankem (NL) a Zdeněk Vimr – udělila ještě několik zvláštních cen, mezi nimi i Zvláštní cenu za vynikající dirigentský výkon, a to talentované singapurské dirigentce Anně Loo.

Festival je od svých počátků spojen se jménem světově proslulého českého skladatele Petra Ebena, jehož Cena je udělována sboru za nejlepší interpretaci jeho skladby. V XVI. ročníku se o její zisk pokusilo celkem 27 pěveckých sborů, z toho 17 sborů domácích.

V interpretaci dětských sborů jsme mohli slyšet např. De angelis a De Spiritu Sancto (ze Čtyř sborů na latinské texty), ukázky z Truvérské mše a Liturgických zpěvů, skladby Stromečku, nechoď spát a O třech zvonečcích (z Vánočních písní), Air z Katonových mudrosloví nebo úpravy vánočních koled Chtíc, aby spal a Narodil se Kristus Pán.

V soutěžních programech malých a velkých sborů mládeže a dospělých zazněly tentokrát např. skladby Cantico delle creature, Rhythmus de gaudiis paradisi, De circuitu aeterno, Algedon a Charmone – Syntichia (z Řeckého slovníku), některé části z cyklu Cantica Comeniana a mj. rovněž již zmíněné sbory De angelis a De Spiritu Sancto.

Jak je vidět z uvedeného přehledu, tituly vybraných skladeb se z velké části každoročně opakují. Dílo Petra Ebena, vhodné k interpretaci na festivalu adventní a vánoční hudby, je ovšem velmi bohaté, a proto by bylo možná namístě pomoci zvláště zahraničním sborům při výběru vydáním přehledu podobných skladeb pro jednotlivé typy sborů s bližšími informacemi o jejich stupni obtížnosti, vydavateli apod.

Protože mým úkolem bylo navrhnout sbor, který by měl získat Cenu Petra Ebena, dovolte mi, abych se o některých zajímavých výkonech zmínil poněkud podrobněji. Cena Petra Ebena zůstala tentokrát doma a po zásluze si ji za vynikající interpretaci skladby Cantico delle creature odvezl do Brna smíšený Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, který během své dvouleté činnosti pod vedením MgA. Michala Vajdy vyzrál v jeden z našich nejlepších smíšených sborů. Disponuje velmi dobrou pěveckou kulturou a technikou, téměř bezchybnou intonací, přesvědčivým rytmem a schopností interpretovat stylově čistě a výrazově bohatě náročné skladby nejrůznějších slohů a žánrů.

Z dalších interpretů Ebenových skladeb mne zaujaly nejvíce vynikající sedmičlenný singapurský smíšený komorní sbor The Singers Vocal Ensemble (De circuitu aeterno), Dívčí sbor „Cantica laetitia“ Zlín (Josef Surovík, s chutí a temperamentem zazpívaná závěrečná část Řeckého slovníku Charmone –Syntichia) a velmi dobře sbormistrovsky vdený italský dětský sbor „La Corolla“ (s dokonale vypracovanou interpretací Ebenovy úpravy písně Chtíc, aby spal).

Úspěšně se provedení Ebenových skladeb zhostily rovněž výborně intonující a s přirozeným výrazem zpívající roztomilý Dětský pěvecký sbor „Kuřátka“ Praha (Milena Kejhová, Stromečku, nechoď spát), německý Komorní sbor Technické univerzity Ilmenau (náročná, u nás poměrně málo zpívaná skladba Rhythmus de gaudiis paradisi), velmi dobře připravený Dětský pěvecký sbor „Jiskřička“ Praha (Dana Škardová, Chtíc, aby spal) nebo singapurský mládežnický sbor Raffles Voices (De Spiritu Sancto).

Svým výkonem potěšily i Dětský pěvecký sbor „Zvonky“ ZUŠ Hulín (Mgr. Dana Zapletalová, De angelis), singapurský dívčí sbor The Raffles Girls´ School Choir (De Spiritu Sancto) nebo komorní smíšený sbor „Continuo“ Pardubice (doc. Ing. Vlastislav Novák, Otče náš, jenž v nebi bydlíš).

Všechny uvedené sbory obsadily v konečném účtování zlaté, resp. stříbrné pásmo.

Jedním z problémů, s nímž se při sborových soutěžích nejčastěji setkáváme, je nevhodné nebo nesprávné sestavení programu. Neomezená volnost volby skladeb daná na Festivalu adventní a vánoční hudby pouze jejich tematickým zaměřením obtížnost tohoto problému spíše zvyšuje. A tak se stává, že sbory zpívají umělecky hodnotné skladby, které se sbormistrovi líbí, ale na něž sbor po stránce technické ani výrazové nestačí, které neprezentují jeho přednosti, ale spíše odhalují jeho nedostatky. Sestavují programy, které postrádají potřebný kontrast, ať již jde o styl, žánr, tempo, dynamiku apod., programy, kterým chybí přesvědčivé zakončení ve vhodné závěrečné skladbě. Správná dramaturgie soutěžního vystoupení je jednou z nejvýznamnějších podmínek jeho působivého, úspěšného vyznění. A tak se v souvislosti s tímto stále se opakujícím problémem nabízí otázka, zda by mu neměl být v rámci našich sbormistrovských kurzů věnován zvláštní seminář.

Podobně jako Zahajovací koncert festivalu, na němž vystoupilo Originální hudební divadlo Praha s programem věnovaným 250. výročí narození W, A. Mozarta, se i Závěrečný večer festivalu konal v levém křídle Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Po vystoupení spontánně přijatého jazzového Tria Josefa Vejvody převzali zástupci sborů za zvuku slavnostních fanfár soutěžní diplomy a ocenění a všechny prostory Výstaviště a jeho okolí zaplnila upřímná radost a zpěv. XVI.ročník Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena je tedy již minulostí a v kronice festivalu bude jeho úspěch zapsán jistě zlatými písmeny. Vždy lze samozřejmě něco zlepšit, ať již jde o koncepci festivalu (např. letošní rozšíření kategorií o kategorii dětských sborů bylo více než rozumné), nebo zajištění maximálního klidu při soutěžních vystoupeních sborů zvýšením počtu pořadatelů. Ale o těchto problémech organizátoři vědí a již dnes připravují potřebné inovace.

Příští XVII. ročník je plánován na 30. 11. – 2. 12. 2007 a já věřím, že si získá minimálně stejnou pozornost a zájem našich i zahraničních sborů jako ročníky předcházející.

Umístění českých sborů<#>

Dětské sbory

Zlaté pásmo

Dětský pěvecký sbor Jiskřička, Praha (Dana Škardová)

Dětský pěvecký sbor Zvonky, ZUŠ Hulín (Mgr. Dana Zapletalová)

<#i#>Stříbrné pásmo<#i#>

Dětský pěvecký sbor Skřivánek, Suchdol nad Odrou (Mgr. Zuzana Šimůnková)

Dětský pěvecký sbor Petrklíč, Praha (Milena Kejhová)

Dětský pěvecký sbor Kuřátka, Praha (Milena Kejhová)

Pardubický dětský sbor Iuventus cantans (Zdeněk Kudrnka)

Dětský pěvecký sbor Rosnička, Bruntál (Jaroslav Číhal)

Bronzové pásmo

Dětský sbor Happy Smile, Chomutov (Alena Valevská)

Dětský pěvecký sbor Řetízek, Železný Brod (Josef Hlubuček)

Českolipský dětský sbor (Petr Novák)

Dětský pěvecký sbor Mládí, Praha (Leona Saláková)

Malé sbory

Zlaté pásmo

Cantica laetitia, Zlín (Josef Surovík)

Stříbrné pásmo

Caro/Bel Canto, Třinec (Mgr. Anna Kajzarová)

Sonet, Vsetín (Josef Surovík)

Continuo, Pardubice (doc. Ing. Vlastislav Novák)

Ženský pěvecký sbor Duha (doc. Pavel Režný, PhD.)

Bronzové pásmo

Ženský pěvecký sbor Píseň, Odry (dipl. um. Jitka Jakubíková)

Komorní soubor „Spem facere“ (Šárka Drobňáková)

Velké sbory

Zlaté pásmo

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno (MgA. Michal Vajda)

Stříbrné pásmo

Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hulín (Mgr. Lenka Polášková)

Bronzové pásmo

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška (Mgr. Janina Ptaková)

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Cantica laetitia

Zlín (Zlínský kraj) – zal. 2004
akademický smíšený sbor


Continuo Pardubice

Pardubický kraj – zal. 2005
smíšený sbor


Českolipský dětský sbor

Česká Lípa (Liberecký kraj) – zal. 1994
dětský sbor


Český akademický sbor

Brno (Jihomoravský kraj) – zal. 2004
akademický smíšený sbor


Dětský pěvecký sbor Skřivánek

Suchdol nad Odrou (Moravskoslezský kraj) – zal. 1993
dětský sbor


Dětský pěvecký sbor ZVONKY ZUŠ Hulín

Zlínský kraj – zal. 1997
školní dětský sbor


DUHA Ostrava z.s.

Moravskoslezský kraj – zal. 1987
ženský sbor


Jiskřička

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1985
školní dětský sbor


Lašský smíšený pěvecký sbor Baška

Moravskoslezský kraj – zal. 1952
smíšený sbor


Mládí

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1969
školní dětský sbor


NA-HLAS

Chomutov (Ústecký kraj) – zal. 2003
smíšený sbor


Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans

Pardubice (Pardubický kraj) – zal. 1960
dětský sbor


Pěvecký sbor Sonet

Vsetín (Zlínský kraj) – zal. 1988
smíšený sbor duchovní hudbu


Píseň

Odry (Moravskoslezský kraj) – zal. 1978
ženský sbor


Rosnička

Bruntál (Moravskoslezský kraj) – zal. 1990
dětský sbor


ŘETÍZEK

Železný Brod (Liberecký kraj) – zal. 1976
školní dětský sbor duchovní hudbu


Smetana Hulín

Zlínský kraj – zal. 1999
smíšený sbor


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)