Mezinárodní festival FSU Jihlava 2007

I.: Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS – ARTAMA Praha a DKO s.r.o. Jihlava spolu s dalšími organizacemi a institucemi. Festival se koná ve dnech 29. června – 1. července 2007 v Jihlavě.Iva Daňková, neděle 11. února 2007
Magazín > Sborový život

II. Poslání festivalu

Festival sborového umění umožní prezentaci výsledků práce různých typů sborů a ansámblů z České republiky a jejich dramaturgickou a interpretační konfrontaci s podobnými kolektivy ze zahraničí. Kromě festivalových koncertů bude na jubilejním 50. ročníku FSU uskutečněno ohlédnutí za uplynulými ročníky a diskusní seminář významných osobností, které se v minulosti podílely na přípravě jednotlivých ročníků FSU.

Součástí festivalu bude vyhlášení 9. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže, jejíž výsledky budou prezentovány v následujícím roce účinkujícími sbory.

III. Organizační zabezpečení.

Festivalu se zúčastní 10–12 pěveckých sborů a ansámblů. Česká veřejnost bude informována prostřednictvím časopisu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů a na webových stránkách (www.nipos–mk.cz). Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv).

Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku na adresu NIPOS- ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2. Přiloží charakteristiku sboru a výkonovou nahrávku ne starší 1 roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů, či skladatelů 20. století. Vybrané sbory budou následně vyrozuměny festivalovým výborem, složeným ze zástupců pořadatelů, programové rady a nezávislých osobností oboru.

IV. Ekonomické zabezpečení

Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou granty a příspěvky MK, kraje Vysočina a města Jihlavy.

Festival může být proti uvažovanému záměru z ekonomických důvodů krácen.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)