Olympijská etapa projektu Vocalissimo završena

V roce 2003 se čtyři studentské pěvecké sbory – z německého hudebního gymnázia v Pasově, rakouského spolkového gymnázia ve Freistadtu, českého strakonického a pražského gymnázia Jana Keplera – staly zakládajícími členy velkého mezinárodního sboru Vocalissimo, jehož hlavním posláním v první etapě jeho existence byla reprezentace středoevropského regionu na světové olympiádě sborového zpěvu konané v červenci tohoto roku v Brémách. Dnes můžeme říci, že se pilotní etapu projektu podařilo úspěšně dovést k samému závěru – účasti na olympiádě.Josefa Volfová, čtvrtek 29. července 2004
Magazín > Sborový život

Hlavnímu vystoupení v Brémách předcházela pravidelná společná soustředění v intervalech zhruba tří měsíců v Praze, Freistadtu, ve Strakonicích a v Pasově, která byla vždy vyplněna intenzivními zkouškami, ať již zvlášť – v hlasových sekcích, ve workshopech s jednotlivými sbormistry – Martinem Steidlerem (Pasov), Peterem Wicklickym (Freistadt), Marcelou Mikovou (Strakonice) a Romanem Michálkem (Praha) či všichni společně. Každé soustředění pak vrcholilo slavnostním koncertem, kde se postupně ukazovalo, jaké dělá celý sbor pokroky a kde jsou jeho slabiny, na kterých se muselo ještě hodně zapracovat. Myslím, že ač se sbor scházel velmi krátkou dobu – vlastně přibližně jen více než jeden rok a musely se překonávat jazykové bariéry, podařilo se nakonec vytvořit vzájemně příjemnou přátelskou atmosféru, ve které se dalo soustředěně pracovat na soutěžním repertoáru, a přesto nás všechny snad zkoušky těšily. Z jednotlivců a z dílčích sborů ze třech různých zemí se postupně stával osmdesátičlenný kolektiv, kde si každý uvědomoval, že jeho role ve sboru je důležitá a že se musí snažit dostát myšlence projektu a tím vlastně celé olympiády.

Odměnou za poctivou práci nám určitě byl pobyt na olympiádě. Zúčastnilo se jí 360 sborů z celého světa, přibližně osmnáct tisíc lidí, které všechny spojoval sborový zpěv. Brémy byly na tuto akci náležitě připraveny, soutěžní vystoupení se odehrávala v sedmi velkých halách, kromě toho byla na několika místech ve městě postavena pódia, na kterých probíhaly veřejné koncerty sborů. Celá olympiáda byla zahájena 8. července průvodem Brémami, kterého se ale náš sbor nezúčastnil a později večerním slavnostním programem, na kterém vystoupily mimo jiné německé sbory a pak hlavně vítězové olympiády z roku 2002 v Linci. Rovněž byla vyvěšena vlajka a zazněla Choir olympic hymn.

Soutěžní sbory byly rozděleny do 26 různých kategorií, od dětských sborů, přes smíšené, mužské a ženské, až po folklórní soubory s instrumentálním doprovodem. Byli jsme zařazeni do 5. kategorie – smíšené mládežnické sbory a náš velký den nastal v sobotu 10. července, kdy jsme měli v kvalifikačním klání v půl desáté ráno co nejlépe prezentovat svoji více než roční společnou práci. Hodnocení našeho výkonu nechávám na někom povolanějším, ale myslím, že jsme od prvního koncertu v kostele sv. Salvátora v Praze učinili opravdu velký pokrok a zazpívali jsme repertoár v dané situaci velmi dobře. Samozřejmě se objevily i chyby, způsobené nervozitou a únavou, ale byli jsme se svým výkonem celkem spokojeni. Čekání na večerní vyhlášení výsledků někteří z nás trávili posloucháním ostatních sborů z naší kategorie, procházkou po městě a rovněž jsme společně zpívali na veřejném koncertě v brémském dómu. Večer jsme pak měli možnost navštívit dva velké slavnostní koncerty – mládežnických sborů či chrámové sborové hudby opět v dómu. Těsně před odjezdem na ubytovnu jsme se konečně dověděli i výsledky-dostali jsme 18,80 bodů, tedy nejvyšší udělené stříbrné pásmo. Možná jsme trošku pomýšleli i na zlato (a tedy postup z kvalifikace), ale v porovnání s výkony ostatních sborů bylo naše ohodnocení spravedlivé a oproti našim prvním odhadům bylo i o dost vyšší, a tak jsme byli vlastně nadmíru spokojeni.

Zbytek pobytu na olympiádě jsme měli již volnější program, kdy jsme poznávali Brémy a hlavně poslouchali soutěžící ostatních kategorií. Pro mě byla asi nejzajímavější vystoupení folklórních sborů, kde se asi nejvíce (v rámci ostatních kategorií) projevily rozdíly v kulturách jednotlivých národů. Soutěžily zde vedle sebe čínské dětské sbory v pestrobarevných krojích, čtyřčlenný německý lidový soubor, izraelský chrámový sbor, americký středoškolský sbor a mnoho dalších. Poznali jsem, že pojetí pěveckého sboru v různých zemích se vzájemně dost odlišuje, a tak pro většinu z nás byla vystoupení jednotlivých sborů velkým překvapením. Sbory totiž mnohdy svým vzhledem či celkovým zvukem zcela měnily naše představy o „tradičním“ pěveckém souboru, tak jak jej známe z domova či Evropy.

Celý projekt ještě není zcela u konce, v říjnu nás čeká turné po domovských městech jednotlivých sborů a pak třeba ještě další olympiáda v čínském Xiamen v roce 2006, ale již teď můžeme říci, že nám účast v takovém sboru, jako je Vocalissimo, přinesla mnoho hezkých zážitků a hlavně celou řadu cenných zkušeností. Myslím, že pro nás byla velmi přínosná práce s jednotlivými sbormistry, kteří s námi nenacvičovali jen soutěžní skladby, ale také nám například dali mnoho rad o tom, jak správně zpívat atd. Neméně zajímavé bylo i působení v tak velkém sboru.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)