MUSICA SACRA PRAGA 2008

V bohaté konkurenci domácích červnových sborových festivalů a soutěží (Svátky písní Olomouc, Foersterovy Osenice, FSU Jihlava) představoval V. ročník mezinárodního soutěžního festivalu duchovní hudby MUSICA SACRA PRAGA 2008 spíše setkání komorní, přesto však dramaturgicky zajímavé a umělecky pozoruhodné. Rámcový program festivalu (17.– 21. června 2008) nabídl především zahraničním účastníkům možnost vystoupení na koncertech v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově nebo v barokním sále Libeňského zámku. Soutěžní vystoupení festivalu pak umístil pořadatel do akusticky inspirujícího Evangelického kostela U Salvátora na Starém Městě.Jiří Kolář, středa 25. června 2008
Magazín > Sborový život

Yishun Junior College Chorale

Pro řadu onemocnění se ze soutěže bohužel na poslední chvíli omluvil úspěšný Dětský pěvecký sbor Petrklíč SZUŠ Praha 5. A protože známý finský smíšený sbor „Canzonetta“ Joensuu vystupoval pouze jako sbor festivalový, zúčastnilo se soutěže jen pět pěveckých kolektivů: DPS Comenius, Uherský Brod (Marcela Burešová), Smíšený pěvecký sbor Ondráš, Nový Jičín (Eva Zbořilová, Karel Monsport), Komorní ženský sbor Cantica Bohemica, Litoměřice (Vladimír Frühauf), mladý ansámbl Kvartet Praha a mládežnický smíšený sbor Yishun Junior College Chorale (Adrian Poon Watt Boon) ze Singapuru.

Pestré obsazení soutěžních sborů i velmi dobrá úroveň jejich vystoupení vytvořila ze soutěžní přehlídky svou délkou adekvátní, posluchačsky velmi atraktivní koncert. Celkovým vítězem soutěže vyhlásila porota (doc. Mgr. J. M. Dobrodinský, PaedDr. I. Štíbrová, prof. PaedDr. Jiří Kolář) litoměřický ženský sbor Cantica Bohemica. Ve stylově kontrastním programu (G. Croce: Cantate Domino, F. Mendelssohn–Bartholdy: Beati omnes, Z. Pololáník: Laudate Dominum, J. Laburda: Ty hvězdičko malá) upoutal výbornou pěveckou kulturou i technikou, spolehlivou intonací, bohatým využitím hudebně výrazových prostředků i působivou muzikalitou. Ve zlatém pásmu se umístil i technicky vynikající, výrazově však poněkud monotónní singapurský mládežnický sbor a nadějný Kvartet Praha, který ještě hledá své typicky ansámblové dramaturgické zaměření a jeho interpretační finesy.

Po delší době jsme měli v Praze příležitost slyšet i dva tradiční moravské pěvecké sbory, které si u poroty vyzpívaly stříbrné pásmo. DPS Comenius sdružuje děti základních a středních škol velmi rozdílného věku, což poněkud znesnadňuje technickou i výrazovou stránku interpretace. Za jejich soustředěný výkon je však třeba dětem i paní sbormistryni vyslovit pochvalu. S nadšením a se snahou o co nejpůsobivější výraz přednesl svůj náročný program i nejpočetnější soutěžní sbor – novojičínský Pěvecký sbor Ondráš. Sbor působí zvukově mladě a vyváženě, jeho výkon však přece jen trochu poznamenala přílišná technická obtížnost programu: (P. Eben: De circuitu aeterno). Neprofesionálním sborům bych pak doporučoval zpívat zvláště na soutěžích zpaměti, což umožní dokonalejší kontakt sboru se sbormistrem, a tím i jeho interpretační sjednocení, ale zmenšuje i časté, většinou škodlivé soutěžní napětí a nervozitu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)