Festival v Litoměřicích vstoupil do další dvacítky

Na začátku října v Litoměřicích proběhl 21. ročník festivalu Podzimní sborové dny. Ke slavnostní atmosféře proslunilo víkendové dny i počasí a dopřálo všem zúčastněným zlatavé paprsky tepla. S jistotou lze konstatovat, že šlo o velmi úspěšný festivalový ročník.Hana Kultová, předsedkyně OV UČPS pro Ústecký kraj, sobota 24. října 2015
Magazín > Sborový život

Podzimní sborové dny 2015: společnou skladbu Ave Maria diriguje Matjaž Šček

Karel Kult / OV UČPS Ústecký kraj

Jeden z koncertů se jako každý rok uskutečnil mimo Litoměřice a další tradičně v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Místem prvního koncertu byly letos krásné prostory zámeckého sálu v Libochovicích, který svojí bohatou výzdobou ještě podtrhl význam konaného festivalu. Přítomným se představily hned tři sbory – smíšený sbor Melodie Libochovice (J. Grüner, A. Skalská), pořadatelský ženský sbor Cantica Bohemica Litoměřice (V. Frühauf) a zahraniční festivalový host mužský sbor Srečko Kosovel Ajdovščina ze Slovinska (M. Šček). Pozvání na tento koncert mimo jiné přijal nově jmenovaný velvyslanec Republiky Slovinsko J. E. pan Leon Marz. Program koncertu byl repertoárově pestrý, posluchači nešetřili uznáním a chválou nad výkony jednotlivých sborů.

Velmi krásným počinem, vloženým mezi festivalové koncerty, bylo společné sobotní setkání účastníků u pomníku K. H. Máchy. Proběhlo v sobotu dopoledne a vedle krátkého představení našeho významného básníka zazněl u sochy úryvek z básnické sbírky Máj. Díky dvojjazyčnému vydání Máje (rok 2013 – neprodejná edice 700 ks výtisků zásluhou nezměrného úsilí tehdejšího českého velvyslance v Lublani) mohly být verše předčítány v českém i slovinském jazyce. Slovinští zpěváci tuto iniciativu velmi ocenili, pro některé byla překvapivá informace o osobním setkání K. H. Máchy s velmi uznávaným slovinským básníkem Francem Prešerenem. Sboru Srečko byl na místě věnován jeden výtisk této knihy, který se podařilo získat přímo od dcery slovinského grafika Miha Maleše. Zcela v duchu slovinských zvyklostí zakončili muži setkání zpěvem několika písní.

Večerní sobotní koncert se uskutečnil v samém centru Litoměřic, v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí. Vystoupil vokální soubor Syrinx (R. Pallas) a opět skvělá Cantica Bohemica Litoměřice i velmi dobře připravený mužský sbor Srečko Kosovel Ajdovščina. Na programu všech tří souborů byla sakrální hudba. Hlubokým posluchačským zážitkem bylo společné provedení Ave Marie od Franze Biebla. Početné publikum dlouho aplaudovalo, účinkujícím se dostalo pocty ovacemi ve stoje. Milou odměnou bylo zopakování závěrečné části skladby. Mnoho zúčastněných gratulovalo sborům, dirigentům a děkovalo hlavním pořadatelům festivalu. Posluchači se jen velmi pomalu a neradi rozcházeli či rozjížděli do svých domovů. Útěchou jim bylo pozvání na další ročník festivalu na podzim roku 2016.

Ráda jsem festival podpořila osobní účastí, potěšilo mne rozvíjející se česko-slovinské pěvecké přátelství i velký zájem slovinského velvyslance, stejně jako nadšení účinkujících a posluchačů. Z Litoměřic jsem si odvážela nádherný pocit, že se na severu Čech stále krásně zpívá a udržují se sborové tradice.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)