Foestrovy Osenice 2004 – Bousovský festivalový koncert

O něčem, co se opakuje třeba jen jednou za rok, velmi často používáme slovo tradice, tradiční. Tak i o našem festivalu Foerstovy Osenice též říkáme, že má v kraji již tradici, tradičně dobrý zvuk. Konal se již počtvrté. Co jsou však 4 roky proti tradici pěveckého sboru či chcete-li spolku Stojmír nebo Bendl, kdy myšlenka a um společného zpívání se traduje již od 2. poloviny 19. století. Jsem přesvědčena, že plody této tradice sklízíme i dnes.Lya Štěchová, pátek 20. srpna 2004
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice

Foerstrovy Osenice

Kdyby nebylo kulturní povědomí obyvatel formováno i touto tradicí, těžko bychom se setkávali s pochopením obyvatel při organizování koncertu tak, jako právě v Bousově. Je až obdivuhodné, jak lehce lze projednat a zajistit vše potřebné ke konání koncertu zde v Bousově, ve srovnání s tímtéž v jiných místech. A na přijetí panem starostou na radnici a publikem na koncertech vzpomínají jak české, tak i slovinské sbory.

I v letošním roce tomu tak bylo. Nejprve Stojmír a Bendl ze 12 sborů přítomných na festivalu v Osenicích zpíval svůj krátký program v amfiteátru jako první ze sborů dospělých. Pomyslnou laťku, kterou nastavil, jen několik málo sborů zvýšilo. Pan sbormistr Pavel Hučík zvládl u zpěváků rozptýlení, které nastalo hrozbou přeháňky a zkoncentroval pozornost na intonaci a výraz zpívaných úprav lidových písní. S radostí si pak sbor zazpíval společně s ostatními zpěváky ve festivalovém sboru za doprovodu folklórního souboru Muziky Dykyty z Přerova nad Lebem.

Z Osenic po skončení přehlídky odvedli Stojmírovci autobusy účinkujících sborů v Bousově nejprve na večeři do jídelny Domu pečovatelské služby, poté k akustické zkoušce do sokolovny. Delegace sborů a oficiálních hostů byly opět přijaty na městské radnici starostou města panem Josefem Vynikalem za asistence pana Mgr. Tomáše Grindla.

Jemu patří dík za to, že se ujal moderování celého koncertu a režie celého večera a provedl to téměř profesionálně, ač scénář obdržel teprve před začátkem koncertu. Nic neopomněl, ani přivítat vzácné hosty tohoto večera. Především opět radu velvyslanectví Slovinské republiky pana Matjaže Puce s chotí. I jim bousovské koncertní prostředí učarovalo a proto i letos přijeli s dalším slovinským sborem Bel canto z Murské Soboty.

Tento komorní sbor, jak oni uvádějí – vokální skupina – byl vlastně sborem mladých děvčat, které láska ke zpěvu spojuje a umožňuje jim spojit práci, vlastní rodinu, školu s touhou dokonalého zpívání v krásném společenství. Byl to vlastně sbor bez dirigenta, jehož funkci převzala zpěvačka a zároveň sbormistryně paní Gabriela Bratina. Již při předchozích vstupech do programu festivalu byla patrná péče sbormistryně o intonační čistotu a souzvuk sboru. Tak malý sbor těžko může akcentovat dramatičnost některých pasáží, ale posluchač skutečně slyšel bel canto – krásný zpěv.

Závěr koncertu v sokolovně a následující Bousovské nocturno byly opravdovým zážitkem pro hudbymilovné obecenstvo z Dolního Bousova a jeho okolí, rovněž pak pro účinkující na tomto koncertu. Potěšeni vlastním úspěšným vystoupením si s radostí zazpívali s Dykytou. Všem Bousovákům tedy dík!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)