Sbor Žerotín slaví 150 let od svého vzniku

Pěvecký sbor Žerotín byl založen v době velkého rozkvětu kulturního života v Čechách, přesně 27. prosince 1862, kdy vznikaly podobné spolky po celé zemi. Členové, kterých bylo tenkrát na 50, si dali do programu „Pěstování mužského sborového zpěvu, zvelebování zpěvu církevního, zábavy a výlety zpěvácké a ochotnickou a dramatickou činnost“.Pavel Neumeister, neděle 10. června 2012
Magazín > Sborový život

Smíšený pěvecký sbor Žerotín

Prvním sbormistrem byl Antonín Tobišek, předsedou sboru byl zvolen Gustav Jelínek. Poprvé se představil spolek veřejnosti 9. března 1863 v restauraci „Na Milence“ vystoupením na počest 1000 let zavedení křesťanství na Moravě.

V prvním roce své existence měl sbor celkem sedm vystoupení na veřejnosti! K řadě následujících nezapomenutelných veřejných koncertů patřilo především vystoupení při příležitosti odhalení pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse 5. září 1865, kdy Žerotín zpíval společně s 15 dalšími sbory pod vedením Františka Hellera, sbormistra pražského Hlaholu. Na těchto velkolepých oslavách měl hlavní projev Karel Sladkovský.

29. srpna 1869 se konala slavnost svěcení spolkového praporu, který je dnes uložen v Síni Františka Ondříčka a Českého kvarteta. Byl pořízen hlavně zásluhou paní Benewitzové-Mikové, operní pěvkyně z Královského českého zemského divadla v Praze, manželky ředitele hudební konzervatoře Antonína Benewitze, rodáka z Přívratu.

V 90. letech 19. století přibírá sbor ženy a stává se smíšeným. Nacvičuje kuplety a jednoduché operety, ale roku 1889 třeba i Blodkovu operu „V studni“; 13. ledna r. 1902 se stal čestným členem sboru i mistr František Ondříček, který do Brandýsa jezdil dlouhá léta na letní byt; 18. května 1902 vystoupil Žerotín při svěcení a otevření nové radnice na náměstí.

Před první světovou válkou vystupuje sbor při všech významných akcích ve městě i v okolí. V meziválečném období se u sboru střídali různí dirigenti, činnost střídavě stagnovala a zase se obnovovala, ale přesto byly v té době v repertoáru např. Zeyerova hra „Radůz a Mahulena“ nebo „Perly panny Serafinky“.

Druhá světová válka a generační problémy po ní měly za následek stagnaci a po roce 1948 i zastavení činnosti na dlouhých 15 let. Až roku 1963 se ujímá vedení Žerotína vysokomýtský Norbert Muzikant, který krátce vedl sbor i na počátku třicátých let. Pod jeho vedením - a i úsilím učitele Antonína Brejchy - se obnovil mužský sbor, později byl opět doplněn ženami. Jako smíšený se brzy dostal na velmi dobrou úroveň a navázal spousty kontaktů s okolními sbory. Osmnáctiletá sbormistrovská činnost pana Norberta Muzikanta se nesmazatelně zapsala do historie Žerotína desítkami koncertů, zájezdů, spoluprací s hudebními tělesy a profesionálními zpěváky.

Tato pestrá a úspěšná činnost pokračovala od září 1981 nepřetržitě dalších 30 let pod vedením sbormistra Bohuslava Škraňky. Sbor se stabilizoval na téměř čtyřiceti členech a pokračoval v úrovni nastavené Norbertem Muzikantem. Repertoárové zpestření nastalo zvláště po roce 1989; koncerty se tím staly pro účinkující a zejména pro obecenstvo ještě zajímavějšími.

V archivu partitur má sbor již téměř 300 skladeb všech žánrů, od duchovní hudby přes klasické sbory, lidové písně, hudbu vánoční, opery i spirituály, až k melodiím muzikálovým včetně skladeb od současných žijících autorů. Jubilující Žerotín má 41 stálých členů a od září 2011 je veden sbormistrem Františkem Mikešem z Dlouhé Třebové.

Sbor se stal nedílnou součástí kultury ve městě, kde pořádá minimálně dvakrát do roka koncert, zpravidla s novým repertoárem. Jeho vystoupení patří neodmyslitelně k festivalu „Brandýské hudební slavnosti“, které v roce 2012 slaví 20. výročí trvání. Kromě toho recipročně vystupuje i s jinými sbory, hlavně z východních Čech, ale zajíždí i na Moravu, koncertoval také v Bratislavě a v roce 1986 na Pražském jaru.

Sbor si neklade za cíl dobývat mety nejvyšší a soupeřit s těmi nejvyspělejšími sbory v zemi, nicméně úroveň, na kterou se dostal, zaručuje i tak divákům výborný zážitek a zpěvákům uspokojení z dobře vykonané práce a efektivně využitého volného času.

Připomeňme si slova, která zazněla při vzniku sboru v roce 1862 a která vystihují motto jeho činnosti a platí i v okamžiku stopadesátého výročí existence smíšeného pěveckého sboru Žerotín:

„Vždyť přece člověk čistého srdce a ušlechtilé duše rád zpívá, a naše písně, byť prostinké, ty k srdci mluvit znají. Nedopusťme, aby umřela krásná česká píseň ani spolek zpěvácký, jehož podmínkou existenční je zpěv“.

Svoje výročí oslaví sbor Žerotín v pátek dne 15. června 2012 v 19:30 hodin koncertem v sokolovně v Brandýse nad Orlicí a společně s ním budou účinkovat i sbory Bendl z České Třebové a Alou Vivat z Ústí nad Orlicí.

Srdečně zveme všechny přátele hudby, bývalé členy sboru Žerotín i spřátelené sbory z blízkého nebo vzdálenějšího okolí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)