40 let Tachovského dětského sboru

Ve třetím květnovém víkendu oslavil Tachovský dětský sbor 40 let svého trvání. Oslavy to byly velkolepé a neobyčejně početná účast na nich svědčila o tom, že sbor je neodmyslitelnou součástí života města. Snad nejlépe to dosvědčuje výrok jednoho tachovského přestavitele (volně citováno): „V Tachově snad není rodina, ve které by někdo nebyl, není nebo nebude členem tohoto sboru.“Jaroslava Macková, pondělí 2. září 2013
Magazín > Sborový život

Tachovský dětský sbor

Páteční večerní oslavy na náměstí byly ve znamení radostného veselí - účastníkům přinesly kromě programu pro děti i zážitky hudební (s hostující cimbálovou muzikou) a kulinářské nejrůznějšího druhu, ale především výbornou náladu všech přítomných. Ale samozřejmě nejdůležitějším vrcholem slavnostních dnů byl sobotní odpolední koncert všech současných a mnoha bývalých členů sboru.

Konal se v krásném prostředí obnovené historické Jízdárny, prostoru dosti velkém, aby se do něj vtěsnali nespočetní zájemci z řad domácích i početní hosté. Zahájení bylo neobvyklé – koncertní sbor pozdravil posluchače stylově krátkým programem renesanční polyfonie z vysoko umístěné mušle v čele sálu. Pak už pokračoval program na pódiu, vestavěném do rozlehlého prostoru Jízdárny pro tuto příležitost. Cvrčci, Plamínek, Sluníčko – to jsou názvy přípravných sborů od předškoláků až po kandidáty na vstup do koncertního sboru. Jejich vystoupení kalil jediný stín z celých oslav. Sbormistryně Jana Válová, která s menšími dětmi pracuje, utrpěla vážný úraz a celé oslavy mohla sledovat jen z nemocničního pokoje. Program, který s dětmi připravila, převzal narychlo Josef Brabenec, zakladatel a hlavní sbormistr TDS. Bezděky ale nastalá situace zdůraznila, že právě on je tou osobností, díky které sbor v Tachově vznikl a nepřetržitě působí po celých právě uplynulých 40 let. Bylo obdivuhodné, jak dokázal vystoupit s dětmi, se kterými program nestudoval, a s jakou samozřejmostí zvládl, že takto v celém více než dvouhodinovém programu prakticky nesestoupil z pódia. Jedinou výjimku tvořilo pohostinné vystoupení spřáteleného mladého smíšeného komorního sboru KOZTliveCz se sbormistry Zuzanou Černou a Tomášem Matesem.

Po přestávce vystoupil hlavní sbor. V zajímavě voleném programu sbor připoměl různé hudební oblasti, které tvoří základ jeho dramaturgie – vokální polyfonii, soudobé skladatele české i zahraniční, lidovou píseň. V premiéře zazněl i sbor skladatelky Jany Vokaté, věnovaný jubilantům k jejich vzpomínanému výročí. Šedesátičlenný sbor se představil ve vynikající formě a potvrdil, že patří k našim nejlepším dětským sborům. Závěr programu tvořily Královničky Jana Málka, spojené s půvabnou choreografií dětí z tanečního oboru ZUŠ.

Tradiční součástí jubilejních oslav bývá vystoupení bývalých členů sborů – nechybělo ani v Tachově. Na dvě stovky „vysloužilců“, domácích, ale i těch, kteří se sjeli z blízka i z dáli, vytvořily sbor, který ohromil nádhernou pěveckou kulturou a prakticky po jedné společné zkoušce suverénním zvládnutím programu, který si vybrali hodně náročně. Zpívali tak samozřejmě, jako by od jejich působení ve sboru neuplynulo často i více desetiletí. Snad nic nepotvrzuje tak přesvědčivě význam, jaký má život ve sboru pro dítě, jako tyto návraty bývalých členů.

Na závěr nechyběly poděkování a gratulace – od četných zástupců spřátelených sborů i od hostů ze zahraničí. Ale především od vděčných „Brabenčat“, jak se členům sboru od nepaměti říkalo a říká, a ty byly pojaty velmi osobně a adresně. Josef Brabenec je znám jako vášnivý zahradník, takže vedle tradičních květin a dortu byl zahrnut nejrůznějšími pomůckami této profese. A gratulanti nezapomněli ani na druhou duši sboru působící tiše v zákulisí rovněž po celých 40 let, na sbormistrovu obětavou manželku Jarku Brabencovou.

V pevném sepětí Tachovského dětského sboru s jeho rodným městem někdy uniká skutečnost, že jde o sbor, jehož význam daleko přesáhl nejen do mnoha koutů naší vlasti, ale i do blízkého i hodně vzdáleného zahraničí. Nejen úspěchy v prestižních soutěžích, mimo jiné až v daleké Číně, ale i náročné koncertní zájezdy po celé Evropě, do Jižní Ameriky i do Jihoafrické republiky. Všude měli posluchači možnost se přesvědčit, že výborné sbory u nás zdaleka nejsou jen záležitostí hlavního města. Jubilejní oslavy byly příležitostí, jak si toto vše, co čtyřicet let existence Tachovského dětského sboru představuje, připomenout.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)