Ohlédnutí za 7. ročníkem Jirkovského Písňovaru

Pokračuje–li sborový festival již svým úspěšným 7. sedmým ročníkem, můžeme právem hovořit o jeho tradici. U zrodu soutěžního festivalu sborové populární hudby, kterému dali jeho zakladatelé v roce 2007 název Jirkovský Písňovar, stál komorní smíšený sbor ZUŠ Jirkov Ventilky se svým sbormistrem Lubošem Hánou. Trvalou přízeň a podporu mu pak věnují především město Jirkov, zámek Červený Hrádek, v jehož nádherných prostorách festival probíhá, rádio Proglas aj. Již od jeho 4. ročníku je jeho významným partnerem Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Za uplynulých sedm ročníků se zúčastnilo Jirkovského Písňovaru již více než 100 pěveckých sborů a vokálních skupin. Obětaví a nápadití pořadatelé mu připravují totiž neopakovatelně radostnou, přátelskou, vpravdě „domácí“ atmosféru, a tak festival svou pověstí i žánrovým zaměřením přitahuje stále nové zpěváky a láká je i k opakované účasti.Jiří Kolář, neděle 13. října 2013
Magazín > Sborový život

7. ročníku Jirkovského Písňovaru se po odřeknutí pěti původně přihlášených sborů zúčastnilo ve třech soutěžních kategoriích (dětské sbory; vokální skupiny dospělých do 8 zpěváků; sbory dospělých) celkem 10 sborových uskupení. Čtyři z nich (mladá pražská vokální kvinteta Timbrtone a Rudolfvoice, komorní mužský sbor VOSK, Praha a komorní smíšený sbor Divertimento, Praha) přijely ochutnat festivalovou atmosféru poprvé, zbývající sbory pak vesměs v nových složeních. Populární hudba a její žánrové bohatství tvoří v současné době významnou součást repertoáru většiny neprofesionálních vokálních souborů. Užší specializace na tuto hudební oblast se objevuje spíše u vokálních ansámblů, nejčastěji pak u ansámblů profesionálních pracujících na komerční bázi. Pro ty je však účast uzavřena. Přestože se tentokrát mezi soutěžními sbory neobjevila žádná z hvězd předchozích ročníků, jako např. Oktet, Praha, Kakofon, Praha, Akcent, Liberec aj., měla soutěž, ať již šlo o dramaturgickou náročnost a zajímavost či o interpretační kvality mimořádně vysokou úroveň. Svědčí o tom i to, že porota, v níž vedle pravidelných členů – prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D., prof. PaedDr. Jiřího Koláře a MgA. Michala Hájka, zasedla tentokrát i vynikající německá zpěvačka Cristin Claas, mohla i při náročném hodnocení jednotlivých výkonů zařadit 7 sborů do zlatého a 3 do stříbrného pásma (podrobné výsledky soutěže najdou zájemci na www.jirkovskypisnovar.cz)

V kategorii dětských sborů se ve zlatém pásmu umístil komorní sbor Wings (dir. Markéta Patrasová), který od roku 2001 působí při oddělení populární hudby ZUŠ v Praze 9 – Prosek. V tempově kontrastním programu známých písní v půvabných aranžmá F. Horkého se statečně vyrovnal se zvukovým problémem sboru sestaveného ze dvou věkově značně odlišných dívčích skupin. Škoda že přílišná odpovědnost a soutěžní koncentrace nedovolila sboru ještě uvolněnější, výraznější projev. Do stříbrného pásma zařadila porota zkušený Ústecký dětský sbor UJEP (dir. Petr a Martina Zemanovi). Tento známý sbor, který má za sebou stovky domácích a zahraničních koncertních turné, samostatných koncertů a významných národních i mezinárodních soutěžních úspěchů, doplatil tentokrát poněkud na dramaturgii soutěžního programu. Výběr známých světových hitů, provedený převážně s klavírním doprovodem v anglickém jazyce, postrádal bohužel výraznější tempový kontrast a někdy i přesvědčivější „hudební“ deklamaci a adekvátní pochopení anglických textů. Je třeba ještě dodat, že Ústecký dětský sbor UJEP získal navíc zvláštní cenu za nastudování skladby Because (Lennon/McCartney) v aranžmá F. Taylora. Současná sborová populární hudba, která čerpá převážně z písňového bohatství tohoto hudebního žánru z 50.– 80. let uplynulého století, je přece jen současným dětem dost vzdálená. Při její interpretaci jsou obvykle schopny pouze více či méně napodobit vzor sbormistra, a proto „dětské“ provedení podobných skladeb působí často poněkud nepřirozeně, naučeně.

Velkou radost nám připravila obě „zlatá“ pražská vokální kvinteta – smíšené Timbretone (um. ved. Veronika Szutkowská) a mužské Rudolfvoice (um. ved. Filip Dámec). Jejich vystoupení byla nabita interpretačně náročnými soutěžními skladbami ve výborných aranžmá. Dobře hlasově disponované i z hlediska pěvecké techniky slušně vybavené ansámbly mají samozřejmě ještě rezervy v rozvoji hlasového potenciálu jednotlivých pěvců a je třeba, aby i dále pracovaly zvláště na vytváření dokonale kompaktního a vyrovnaného zvuku, ať již jde o barvu, vokalizaci a správnou úroveň i vzájemnou hierarchii dynamiky.

Zbývající pěvecké sbory soutěžily v kategorii sborů dospělých. Výrazné zlepšení prokázal za uplynulý rok pražský smíšený sbor Asihlasy (dir. Dana Houdková). Sympatický sbor, sestavený z Kurzů zpívání pro nezpěváky, zaujal od prvních tónů opravdovým, nelíčeným prožitkem a v hodnocení poroty právem poskočil z loňského bronzového do stříbrného pásma. Dobře sestavený a vzhledem k možnostem sboru správně zvolený, technicky jednodušší program s doprovodem kytary nebo klavíru naznačil samozřejmě ještě rezervy v pěvecké technice a disciplinovaném využití dynamiky, ale stal se ukázkou toho, jaký význam může hrát i v životě dnešního člověka hudba.

Těsně pod hranicí zlatého pásma se ve stříbře umístil velice perspektivní gymnaziální smíšený sbor Divertimento, Praha (dir. Tomáš Klima). Nechce se věřit, že sbor pracuje v současném složení teprve od listopadu roku 2011. Zárukou dalšího úspěšného směřování sboru studentek (9) a studentů (chlapců je dokonce 10) Gymnázia Botičská je mladý, nadšený absolvent oboru Hudební výchova – Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. Již teď však obsahoval soutěžní program Divertimenta řadu pěti– až šestihlasých aranžmá náročných skladeb. Sbor má ještě rezervy v řadě sborových disciplín, ať již jde o některé problémy pěveckotechnické, koncentraci na intonační přesnost nebo vyrovnanost sborového zvuku. Mají však radost ze zpívání, což potvrdili zvláště v závěrečné skladbě, a jsem přesvědčen o tom, že se brzy zařadí mezi nejlepší pražské gymnaziální pěvecké sbory.

Na závěr své recenze si nechávám sbory dospělých, které zařadila porota do zlatého pásma. V technicky náročném, velice zajímavém a cappellovém programu se prezentoval pražský komorní smíšený sbor Všelijak (dir. Irena Havránková). Výběr jejich soutěžního programu, který naznačil široké interpretační možnosti sboru, bych i přes drobné intonační kazy a poněkud těžkopádnější pěveckou techniku ocenil zvláštním uznáním za dramaturgii soutěžního programu (ta se však na tomto festivalu neudělovala). Vynikající výkon podal podle mého názoru pražský mužský komorní sbor VOSK (dir. Jan Zapletal). Tato jedenáctičlenná mužská vokální skupina, kterou z bývalých členů Pueri gaudentes vytvořil v roce 2006 Jan Zapletal, se stejně úspěšně věnuje i interpretaci soudobé artificiální hudby a svými stále zralejšími výkony si získala již pevné místo v povědomí české hudební veřejnosti. V zajímavém programu, provedeném s chutí a ve výborném kontaktu s publikem, prokázala výborné rytmické cítění, spolehlivou intonaci, jednotné frázování i bohaté využití různých dynamických rejstříků. Sbor dozrává postupně i z hlediska hlasové kvality, což by však nemělo vést ke snaze o zvuk velkého sboru. Jeden ze svých nejlepších výkonů podal i častý účastník Jirkovského Písňovaru smíšený sbor International Choir of Prague (dir. Šárka a Brendan Coleman). Jeho třináctičlennou komorní skupinu, která vznikla v roce 2008, tvořili tentokrát pěvci z ČR, USA, Slovenska, Švédska a Velké Británie. Náročný soutěžní program složený výhradně z aranžmá B. Colemana dal vyniknout všem přednostem současného souboru: bezpečné zvládání i technicky velice obtížných míst, spolehlivá intonace, promyšlené, logické využití různých dynamických odstínů, dokonalý kontakt zpěváků mezi sebou i s publikem. Škoda že se v posledních dvou skladbách jejich soutěžního programu nepodařilo sboru zachytit očekávanou náladu, vyplývající z jejich textu.

Zcela mimořádný výkon, s jakým jsem se již dlouho nesetkal, podal tentokrát komorní smíšený sbor Syrinx, Litoměřice (dir. Roman Pallas). Krásný, pestrý, kontrastní program, skladby vypracované do sebemenších interpretačních detailů, skvostný „mladý“ zvuk (především neuvěřitelně jednotná barva, vokalizace a intonace ženské sekce sboru), precizní rytmus, dokonale vyvážená dynamika, schopnost oslovení publika. Nezapomenutelný hudební zážitek! Nádherná sborová práce! Jediné, co snad by bylo možné ještě vylepšit, by bylo posílení altové a barytonové barvy sboru a někomu mohlo chybět ještě o něco více interpretačního popového klišé. Mně nechybělo. Litoměřický sbor Syrinx si odvezl po právu hlavní cenu festivalu – Jirkovského Rytíře.

Aby byla recenze 7. ročníku Jirkovského Písňovaru úplná, je třeba dodat, že byla udělena ještě Cena Cristin Claas za nejlepší sólový výkon v průběhu soutěžních vystoupení. Rozhodla o ní a netradičně ji za doprovodu kláves v pěvecké formě předala členům vokálního kvinteta Timbretone sama německá pěvecká hvězda. Vyhodnocena byla i aranžérská soutěž AURA 2013. 1. místo získal Adam Koubek za aranžmá skladby Joy´s Immortality, 2. místo Filip Beneš za aranžmá skladby Ve skřini a 3. místo Brendan Coleman za aranžmá skladby Close Your Eyes. Jirkovský Písňovar však nebyla jen soutěž. Patřily k němu páteční Zahajovací koncert, na němž vystoupil loňský vítěz festivalu Kakofon, Praha a organizátor festivalu Ventilky ZUŠ Jirkov, sobotní odpolední hudební program pro účastníky festivalu na nádvoří zámku a večerní koncert německého tria CRISTIN CLAAS, společenský večer, seminář a workshop a koncerty sborů v Chomutově a Jirkově.

Příští, již 8. Jirkovský Písňovar se uskuteční ve dnech 3.– 5. října 2014. Máte–li rádi sborovou populární hudbu, přijeďte si zasoutěžit, nebo třeba jen poslechnout. Pořadatelé připravují další programové novinky, o nichž budou včas informovat na svých webových stránkách www.jirkovskypisnovar.cz .

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

AsiHlasy

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2009
smíšený sbor


Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad Labem

Ústecký kraj – zal. 1990
akademický ženský sbor


Divertimento

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2011
gymnaziální smíšený sbor


International Choir of Prague

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2006
smíšený sbor populární hudbu a muzikál


Kakofon z.s.

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1996
smíšený sbor


Komorní smíšený sbor VENTILKY

Jirkov (Ústecký kraj) – zal. 1998
školní smíšený sbor


Syrinx

Litoměřice (Ústecký kraj) – zal. 2006
smíšený sbor


VOSK

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2006
mužský sbor


Všelijak

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2010
smíšený sbor populární hudbu a muzikál


Wings

Praha (Hlavní město Praha) – zal.
školní dětský sbor


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)