Dostalíkovo sborové jaro se letos uskutečnilo potřetí

V sobotu dne 30. května 2015 se v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě uskutečnilo Dostalíkovo sborové jaro 2015, 3. ročník nesoutěžního bienále pěveckých sborů s účastí odborné poroty.Josef Čudlý (redakčně kráceno), pondělí 22. června 2015
Magazín > Sborový život

Dostalíkovo sborové jaro 2015

Sešli jsme se tedy již potřetí, abychom vzpomenuli odkazu nestora českého sborového umění PhDr. Jaroslava Dostalíka a zazpívali jemu pro počest a posluchačům i sobě pro radost.

Evangelický toleranční areál byl rozezvučen zpěvem a snahu pěveckých sborů sledovala bdělým okem a pozorným sluchem odborná porota ve složení MgA. Martin Franze, MgA. Jarmila Jalůvková a Mgr. Petra Nová, jejímž úkolem nebylo vyhlašovat pořadí sborů ani hledat téměř neslyšitelné chybičky, ale především motivovat do další práce a nastínit možnost dalšího vývoje a zlepšování sborů. Tak si to kdysi při návštěvách ve Velké Lhotě, u nás doma, přál „náš pan Dostalík“, kterému ale již nebylo dopřáno zasednout v porotě.

Hostitelem a účastníkem festivalu byl domácí komorní pěvecký sbor Festivia Chorus (sbormistryně MgA. Jitka Čudlá) a pozvání přijaly tyto sbory: Komorní pěvecký sbor Domino Tábor (sbormistr Mgr. Jakub Smrčka, Th. D.), Ženský pěvecký sbor Mladost Brno (sbormistr Stanislav Smoček), Dětský pěvecký sbor Canzonetta České Budějovice (sbormistryně Mgr. Petra Nová), Ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis (sbormistryně MgA. Natalia Chirilenco) a Pěvecké sdružení Campanula Jihlava (sbormistr PhDr. Pavel Jirák). Každý sbor se prezentoval vybraným patnáctiminutovým programem, v samotném závěru spojily své hlasy všechny zúčastněné sbory a zazpívaly společně poslední dvě skladby festivalu. Zpívalo dvě stě zpěváků a zpěvaček.

Po skončení oficiální části se sbory setkaly v sále ZŠ ve Velké Lhotě, kde členové domácí Festivie připravili pro své hudební přátele pohoštění. Zde také došlo na navázání nových osobních kontaktů, na vzájemná pozvání ke koncertní činnosti a došlo také k setkání poroty s jednotlivými sbormistry. Úroveň všech sborů byla hodnocena hodně vysoko a sbormistři si setkání s porotou pochvalovali, jelikož bylo pro všechny opravdu přínosné a podnětné do další práce.

Před odjezdem sborů do svých domovů došlo i na neformální zpívání lidových písní, sbory zazpívaly i něco málo ze svého repertoáru a bylo nám spolu opravdu moc dobře. Nezbývalo než doufat, že pan Jaroslav Dostalík, i se svou nepostradatelnou bílou taktovkou, na nás shlíží se sbormistrovského nebe a že jsme mu snad udělali radost. Především jsme ale udělali radost našim posluchačům (to víme z jejich reakcí) a též sami sobě navzájem. A to je to nejdůležitější.

Závěrem se sluší a patří poděkovat všem, bez jejichž pomoci bychom se při přípravě této akce neobešli. Svou vstřícností nám v případě zajištění prostor v ZŠ Velká Lhota pomohli starosta obce Volfířov Ing. Ladislav Bartušek a ředitel ZŠ ve Velké Lhotě Mgr. Milan Hřava. S dalšími organizačními záležitostmi nám pomohly paní Radka Malá a Iva Doležalová s rodinami, občerstvení během dne velmi dobře zajistili manželé Prokopovi z Bílkova a všestranně nám pomohl pan Jan Solař se svými syny a přáteli. Rozhodně ale musím poděkovat za příkladnou práci všem členům sboru Festivia Chorus. Každý se na přípravách akce a jejím průběhu podílel dle svých nejlepších schopností a možností.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)