Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica Praha ukončil svoji činnost

Po 50 letech úspěšného působení na české i evropské sborové scéně ukončil Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica svým květnovým koncertem na počest skladatelů Jana Hanuše a Zdeňka Lukáše v Jílovém u Prahy svou činnost.Jiří Kolář a Ivana Štíbrová, pátek 15. září 2017
Magazín > Sborový život

Archivní fotografie Iuventus paedagogica se sbormistrem Jiřím Kolářem

archiv sboru / Iuventus paedagogica

Sbor, který založil v roce 1967 jako komorní sbor studentek oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě UK Jiří Kolář, se postupně v 80. a 90. letech minulého století rozrostl až na špičkový šedesátičlenný sbor schopný plnit náročné úkoly domácího koncertního života a úspěšně reprezentovat naše sborové umění na mezinárodních sborových akcích v zahraničí.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář vedl sbor jako hlavní dirigent až do roku 1999. Od roku 1999 převzala jeho řízení PaedDr. Ivana Štíbrová, která ve sboru působila od roku 1974 jako sólistka a hlasová poradkyně a od roku 1989 jako druhá dirigentka. Od roku 2007 pak až do roku 2017 pracoval sbor pod vedením Mgr. Kamily Tůmové, bývalé členky sboru, absolventky oboru Sbormistrovství – Hudební výchova ve třídě prof. Koláře. Do roku 2005 byl Iuventus paedagogica součástí Pedagogické fakulty UK, dále pak již samostatným občanským sdružením.

Za dobu své existence realizoval sbor více než 950 koncertů a koncertních vystoupení, z toho téměř 300 v zahraničí, a stal se dvanáctinásobným laureátem prestižních zahraničních a domácích mezinárodních sborových soutěží. V letech 1975 – 86 získal navíc 1. ceny v ústředních kolech všech národních sborových soutěží. Sbor Iuventus paedagogica je nositelem řady dalších významných ocenění (Zvláštní cena Radio France, Zlatá medaile belgického ministerstva kultury, Zvláštní cena listu „Arnhemse Courante“ za nejlepší festivalové provedení povinné skladby, Pamětní medaile ministra kultury k Roku české hudby, Putovní cena „Talentu Prahy“, vítězství v mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek, Cena Lady Dorothy Mayer Memorial Trophy, Cork, Cena Zdeňka Lukáše a mnoho dalších). Bohatá je i účast sboru na dalších nesoutěžních sborových festivalech.

Významné jsou i nahrávky především klasické i současné české hudby v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahraných titulů pro Český rozhlas Praha, programy v délce 30 – 45 minut v zahraničních rozhlasových studiích).

Listujeme-li v kronice sboru Iuventus paedagogica, nelze opomenout jeho dlouholetou spolupráci s Jaroslavem Krčkem a jeho souborem Musica bohemica. Vznikl tak i tzv Komorní sbor Praha (sbm. J. Kolář), který tvořili vybraní členové Pražského mužského sboru FOK (PMS) a vybraná část sboru Iuventus paedagogica. S PMS (sbormistra M. Košlera) spolupracoval sbor Iuventus paedagogica intenzivně zvláště v letech 1987 – 90 (tehdy dokonce jako tzv. Ženský sbor FOK). V tomto smíšeném obsazení oba sbory nejen koncertovaly, provedly řadu významných premiér, ale i nahrávaly.

Repertoár sboru se zaměřoval především na současnou českou sborovou tvorbu, zahrnoval však domácí i zahraniční tvorbu všech stylových období. Jen za prvních 30 let své existence nastudoval a provedl sbor více než 220 titulů sborových skladeb a cyklů, převážně děl soudobých českých autorů, z toho 45 v premiéře (navíc, jak již bylo řečeno, některé další skladby pro smíšený sbor ve spolupráci s Pražským mužským sborem FOK) a 17 skladeb sboru přímo věnovaných (autoři J. Z. Bartoš, J. Hanuš, J. Herden, J. Churáček, J. Laburda, Z. Lukáš, J. Málek, Z. Matějů, V. Petrov, M. Raichl, P. Řezníček, Z. Šesták, J. Teml).

Za uplynulých 50 let prošlo sborem Iuventus paedagogica na 200 vynikajících zpěvaček, většinou studentek a absolventek Pedagogické fakulty UK, ale i jiných vysokých škol. Dnes již řada z nich stojí jako sbormistryně před svými sbory a využívá zkušeností, které jako sboristky Iuventus paedagogica nabyly. Společná práce na hledání a objevování hudební krásy a radost z jejího sdílení, právě tak jako dobrodružná cestování po cizích zemích v době normalizace a prožitky ze soutěžních napětí i úspěchů se nedají zapomenout. Věřím, že na ně budou všechny členky Iuventus paedagogica, právě tak jako já vždy rády vzpomínat.

1. září 2017 začíná sbor s dirigentkou Kamilou Tůmovou psát novou kapitolu svého sborového života. V pozměněném složení a pod novým názvem – Pražský filmový sbor Praha se bude věnovat současnému sborovému fenoménu – živé interpretaci filmové hudby (spolupráce sboru Iuventus paedagogica s Pražským filmovým orchestrem započala již v roce 2016). Všem, kteří se nového projektu zúčastní, přejeme úspěšný start, ale hlavně hodně radosti z jeho úspěšných výsledků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)