A náhle slavíme deset let: Pražský sbor Subito bilancuje!

Pražský komorní smíšený sbor Subito slaví kulaté výročí. Po stopách historie se vydává následující článek sbormistryně Moniky Václové, která sbor vede společně s kolegyní Michaelou Královou. Text poodhaluje okolnosti vzniku sboru a představuje jeho dramaturgické záměry.Monika Václová, sobota 28. dubna 2018
Magazín > Zprávičky

Subito: „A náhle slavíme 10 let“

Lukáš Hamáček / Subito

Z historie…

První zkouška tehdy ještě nepojmenovaného sboru se konala na podzim roku 2008. Sbor založila Michaela Králová, toho času studentka oboru Hudební výchova – sbormistrovství na PedF UK v Praze. První velkou událostí Subita byl její absolventský koncert (jaro 2010) – příprava na absolventský koncert byla také hlavní motivací pro založení nového sboru (chvála sbormistrovskému oddělení za nápad, aby absolventský koncert byl součástí státních zkoušek), Michaela pro jistotu sbor zakládala s více než ročním předstihem. Co kdyby to vyšlo a sbor chtěl dál zkoušet – na to je dobré mít už něco odzpíváno před zmíněným koncertem. A ono to vyšlo.

Za těch deset let sbor Subito urazil poměrně dlouhou cestu. První zkoušky probíhaly v počtu devět zpěvaček a jedna sbormistryně, dnes sbor čítá patnáct zpěvaček, deset zpěváků a dvě sbormistryně (Michaela Králová, Monika Václová). Postupně se zformovalo i umělecké zaměření – zatímco základním kamenem prvních koncertních programů byly kontrasty studovaných skladeb různých stylových období, nyní v repertoáru převažují skladby autorů 20. století a autorů současných, které uvádíme v rozličných koncertních prostorách (zejména v Praze) v kontextu mimohudebních témat.

Tematické koncerty

Tematické koncerty jsou hlavními událostmi tzv. Subití koncertní sezony. Kolem nich se točí veškeré zkoušky i dvě soustředění. Proč je pro nás tak důležité hledat témata koncertů? Bez nich si to vlastně ani nedokážeme představit. Důvodů je hned několik. Sborová hudba oplývá krásou slova, témata koncertů se odvíjejí od textů studovaných skladeb – slovo je pro nás stejně důležité jako muzika. Koncert díky tématu získá příběh, který můžeme sdílet společně s posluchači, kteří často oceňují i související grafickou pozvánku a program s překlady všech zpívaných textů. Někdy nám dokonce vytýkají, že program uvádíme pouze jednou. Téma je významnou inspirací a hnacím motorem pro hledání skladeb autorů z celého světa. V rámci jedné sezóny se samozřejmě snažíme vybírat taková témata, abychom mohli pilovat i skladby již dříve nastudované.

Kde hledáme inspiraci?

Cesty jsou v zásadě dvě, ale odvíjejí se od hledání nových a málo uváděných skladeb. První (a ta mnohem snazší) je taková, že při sledování tvorby zahraničních sborů a současných skladatelů objevíme skladbu, která nás hudebně osloví a současně technickými nároky odpovídá schopnostem Subita. Taková skladba v nás zanechá tak velký dojem, že se stane středobodem koncertu, podle jejího textu nás snadno napadne téma a pak už jen hledáme další skladby a průniky v již stávajícím repertoáru. Oproti předchozí generaci sbormistrů máme velikou výhodu – dostupnost notových materiálů a nahrávek online, bezbřehé možnosti objednat si noty ze zahraničí. Pokud nás napadne téma dříve než konkrétní skladby, trvá zpravidla trochu déle, než v notových archivech najdeme vhodné skladby. A občas se samozřejmě stane, že takové téma schováváme i několik sezón v šuplíku…

A největší úspěchy?

Najít správnou motivaci zpěváků i sbormistrů v neprofesionálních sborech je tak trochu alchymie. Zpěváci ani sbormistryně nemají touhu prezentovat se na sborových soutěžích (pokud vůbec, jsou pro nás lákavé spíše nesoutěžní festivaly), hlavní motivací pro společné zkoušení je setkávání se a studování nového repertoáru. Našimi největšími úspěchy jsou tak „vyprodané sály“, české premiéry novodobých skladeb a jakkoliv to může znít vágně, společné zážitky, sdílení příběhů a srdečné reakce publika. Jsou to ale samozřejmě také koncerty v zahraničí (jeden máme za sebou a další plánujeme) a spolupráce s jinými sbory a sbormistry (zejména s Piccolo coro Marka Valáška).

Pro účely psaní tohoto článku jsem sboristy oslovila s otázkou, proč vlastně v Subitu zpívají (formou anonymního dotazníku). Hlavní motivace je nasnadě: zkoušky a soustředění jsou pro mnohé zajímavější než samotné koncerty, protože jde o pravidelné setkávání s přáteli a o tvůrčí proces zkoušení nového repertoáru. Tematické koncerty celému snažení jistě dávají rámec, konkrétní cíl, kterým je i co možná nejlepší koncertní provedení. Na akcích Subita (zkouškách, soustředěních, koncertech) lze vnímat dvojí opravdovost: hudby i vztahů mezi námi. S trochou nadsázky lze říci (slovy jednoho z členů) – a snad to nebude znít moc nabubřele: největším úspěchem Subita je Subito samo.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)