Jan Kostečka jubilující - gratulace míří do Brna

Nestor moravských sbormistrů dr. Kostečka dnes oslaví významné jubileum.Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D., čtvrtek 27. února 2020
Magazín > Sborový život

Květiny

pxhere / https://pxhere.com/cs/photo/1391238

Doc. PhDr., Mgr. Jan Kostečka, CSc. se narodil 26. února 1930 v Křižanově. Vystudoval Reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, studium ukončil maturitou v roce 1949. Poté absolvoval Abiturientský kurz při Státní konzervatoři Brno – obor řízení sboru u prof. Jana Šoupala (1949 – 1950). Zároveň s ním nastoupil v roce 1949 na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity Brno ke studiu Českého jazyka a Hudební výchovy pro gymnázia, které zakončil v roce 1953. Poté absolvoval ještě studium na JAMU Brno – obor řízení sboru u prof. Viléma Steinmanna, akademii dokončil v roce 1957. Další získané akademické hodnosti: 1974 - rigorózní zkouška a titul PhDr., ve stejném roce získal jako externí vědecký aspirant na UK Praha titul CSc. a v roce 1976 se habilitoval na PdF MU Brno.

Po studiích se věnoval pedagogické a sbormistrovské činnosti. V letech 1960 – 1964 působil na Pedagogickém institutu v Jihlavě, od roku 1964 pak vyučoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity intonaci, sborový zpěv, hudbu pro děti a mládež. Od roku 1968 pedagogicky působil na Filozofické fakultě MU, kde vyučoval intonaci a sborový zpěv, a od roku 1986 na Janáčkově akademii múzických umění vyučoval Hudební nauku a sborový zpěv.

Jako sbormistr působil nejdříve v letech 1962 – 1972 v Horáckém smíšeném pěveckém sboru (zvaný též sbor Lidové opery) v Jihlavě. S tímto tělesem nastudoval nejen nejznámější Dvořákovy a Smetanovy opery, ale také třeba Blodkovu operu V studni nebo ve spolupráci s operním studiem JAMU Verdiho operu Rigoletto. Dále se s tímto tělesem věnoval interpretaci klasické polyfonie a pravidelnému uvádění české sborové tvorby (např. kantáta Bedřicha Smetany Česká píseň, Mikeš z hor Bohuslava Martinů, 4 balady Vítězslava Nováka, Dvořákovo Stabat Mater nebo sbory J. B. Foerstera. Uváděl také sbory svých vrstevníků (Eben, Blažek a další). Horácký smíšený pěvecký sbor pod vedením Jan Kostečky získal mnohá ocenění na Festivalech vokální tvorby Jihlava a zúčastňoval se i dalších festivalů a pěveckých slavností u nás nebo v zahraničí (Mezinárodní festival Piesně chorálnej v Miedzyzdrojích nebo ve Štětíně).

Paralelně s tím působil v letech 1965 – 1977 také jako sbormistr Ženského pěveckého sboru PdF MU. Tento sbor vystupoval na pravidelných koncertech v rámci akademického roku a také při slavnostním zahájení vědeckých konferencí „Musica Viva in Schola“ (1967, 1969, 1971, 1973). Sbor koncertoval nejen v Brně, ale také v Břeclavi, Jihlavě, Novém Městě na Moravě nebo na Hukvaldech, v zahraničí třeba ve Frankfurtu, Wroclavi nebo Drážďanech. Součástí činnosti sboru bylo i účinkování na Výchovných koncertech pro žáky ZŠ a gymnázií nebo natáčení sborových skladeb pro Český rozhlas Brno (sbory Zdeňka Blažka, Zdeňka Kaňáka nebo Leoše Faltuse a dalších). Od roku 1978 se stal uměleckým vedoucím Vokálně-instrumentálního souboru Masarykovy univerzity, se kterým absolvoval vystoupení v Brně, Bratislavě a NDR, Polsku, Jugoslávii, Bulharsku a Arménii. Na Pedagogické fakultě MU působil nadále v těchto funkcích – vedoucí oddělení HV, zástupce vedoucího katedry estetické výchovy, tajemník a redaktor sborníků Mezinárodní vědecké konference „Musica Viva in Schola“, člen předmětové rady HV, člen celostátní oborové komise předmětu HV, předseda komise pro SZZ, oponent rigorózních a kandidátských disertačních prací na UK. Spolupracoval na přípravě vysokoškolských osnov a učebních plánů předmětu HV, byl členem sboru odborníků sdružení kateder věd o umění a estetické výchově MU, členem habilitačních komisí a autorem oponentských posudků absolventských koncertů oboru Řízení sboru JAMU.

Další funkce spojené se sbormistrovskou a pedagogickou činností: člen výboru Jihomoravské pobočky České hudební společnosti (od roku 1988), člen ústředního výboru ČHS, člen krajského poradního sboru JMK pro sborový zpěv, člen řídícího výboru celostátního Festivalu vokální tvorby Jihlava, člen odborné poroty Jihlavské skladatelské soutěže, lektor Krajského kulturního střediska a Krajského pedagogického ústavu a OPS Jihomoravského kraje, předseda kontrolní a revizní komise ČSSHV a předseda umělecké rady festivalu Hudba u krbu v Jihomoravském kraji. Díky svým zkušenostem působil v řadě festivalů a soutěží jako člen nebo předseda odborných porot: Hodnocená přehlídka gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant, Celostátní kolo soutěže dětských sborů Uničov (Svitavy), Soutěž sokolských sborů Jihlava (Boskovice), krajské přehlídky JMK, Sborový festival Dr. Antonína Tučapského ve Vyškově a další.

Jeho publikační a přednášková činnost: Publikoval pravidelné referáty na mezinárodních konferencích „Musica Viva in Schola“, ve sbornících Pedagogické fakulty, v almanachu Gymnázia Velké Meziříčí, psal odborné články v časopise Estetická výchova. Je autorem přednášek k Roku české hudby (spolu s M. Barvíkem), odborných přednášek v Otrokovicích, Třebíči, Jihlavě, v Pedagogickém centru pro vzdělávání učitelů Brno, ve Střelicích, Šumperku, Chropyni a Hodoníně. V zahraničí přednášel v Magdeburgu, Wroclavi, Drážďanech nebo na Konferenci hudebních pedagogů evropských univerzit a vysokých škol v rakouském Passau. Kromě výše uvedených činností a funkcí spoluúčinkoval Jan Kostečka také jako klavírista na mnohých koncertech sólistů ND Brno a pedagogů JAMU (Kareninová, Kodetová, Krátká, Kratochvílová, Pokorná, Wágnerová, Zerhauová, Halíř, Hladík, Holešovský, Klán, Novotný, Přichystal, Veverka, Škrobánek, Šmukař a další).

Za svoji odbornou, obětavou a profesionální činnost byl oceněn mnohými institucemi. Obdržel Čestné uznání za vybudování tradic celostátního festivalu sborové tvorby Jihlava (1967), Pamětní medaili Wroclavské univerzity (1974), Ocenění rektora MU (1977), Ocenění děkana PdF MU (1972, 1975, 1980), Medaili PdF (1985), Ocenění děkana PdF MU k 50. výročí založení PdF - Velké ženské torzo 1997, Cenu Bedřicha Smetany, kterou uděluje Unie ČPS (2015) a Zvláštní cenu za založení a odborné vedení prvních ročníků Gymnasia Cantant (2019). Dále obdržel pamětní medaile mnoha měst, třeba Jihlavy, Velkého Meziříčí, Jaroměřic nad Rokytnou nebo Žďáru nad Sázavou. Od roku 2018 je čestným občanem Křižanova a od roku 1999 čestným členem Dětského pěveckého sboru Comenius Uherský Brod.

Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D., Brno 2020


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)