Renomované pěvecké těleso si připomene své kulatiny rockovým oratoriem o svobodě

Koncert ke 40. výročí založení pěveckého sboru ARS BRUNENSIS

Brněnské Sono centrum bude v sobotu 21. května od 19:00 hostit ve svých prostorách méně obvyklého účinkujícího - smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis. Stylově ovšem do tohoto koncertního prostředí naopak dokonale zapadne – uvede totiž brněnskou premiéru rockového oratoria Eversmiling Liberty, k němuž jeho autory Jense Johansena a Erlinga Kullberga inspirovalo o téměř čtyři sta let starší monumentální dílo Georga Friedricha Handela Juda Makabejský. Tímto ojedinělým koncertem si sbor připomene svoji více než čtyřicetiletou velmi úspěšnou činnost na domácích i zahraničních soutěžních a koncertních pódiích.Ars Brunensis, z. s., pátek 22. dubna 2022
Magazín > Sborový život

plakát koncert Ars Brunensis

Ars Brunensis / Ars Brunensis

Tím, že termín byl kvůli covidové pandemii výrazně posunut, nabylo hlavní poselství celého díla, nutno říci bohužel, ještě mnohem závažnější a aktuálnější rysy – tím je totiž boj za svobodu a národní samostatnost. Judu Makabejského, který se ve 2. století př. n. l. postavil do čela zdánlivě marného, ale přesto nakonec úspěšného odporu proti násilnému pořečťování Židů, uctívají dodnes Židé jako jednoho z největších hrdinů. A to plným právem – makabejské povstání totiž patří k rozhodujícím mezníkům samotné existence či neexistence židovského národa. Po tomto tématu sáhl v polovině XVII. století G. F. Händel právě ve chvíli, kdy se v podobné situaci – směsici strachu ze zničení a všeobecného vlasteneckého odhodlání a obětování - ocitl Londýn ohrožovaný vojsky vnuka sesazeného britského panovníka. A toto skladatelovo druhé nejslavnější oratorium (po Mesiáši) se díky svému silnému poselství stalo nejen inspirací, ale také zdrojem textového a hudebního materiálu pro autory naší doby. Jens Johansen a Erling Kullberg (Dánsko) napsali první verzi v roce 1990 v době zásadních celosvětových společenských změn, jejichž symbolem se stal pád Berlínské zdi a také „sametová revoluce“ v tehdejším Československu. Autoři přitom využili libreto Thomase Morella i některé Händelovy hudební motivy a dobové formy, které velmi organicky propojili s výrazovými prostředky současné nonartificiální hudby (rock, jazz, pop, gospel). Výsledkem je moderní dílo s bohatou melodičností a rytmikou, které posluchače udrží v napětí po celý večer.

Autoři Eversmiling Liberty ovšem svým dílem boj za svobodu nejen oslavují, ale současně i varují, že tuto základní lidskou hodnotu nesmíme nikdy považovat za zcela samozřejmou a neměnnou. Platí to zejména pro společnost, která ve svobodě žije už tak dlouho, že si ani jinou situaci nedokáže představit a tím začíná být slepá ke stále varovnějším signálům. A to přesto, že podobnou zkušenost s téměř totožnými začátky už lidstvo opakovaně zažilo a na počátku stejně zdánlivě nenápadné změny nakonec vedly až k dosud nejničivějšímu válečnému konfliktu – druhé světové válce. Tuto myšlenku rockové oratorium opakovaně připomíná – nejúderněji v jednom ze sborů “Never, never bow”, ale i na mnoha dalších místech. A ve světle aktuálních událostí, tentokrát už ne někde na druhém konci světa, nadčasovost těchto myšlenek skutečně mrazí.

--------------------------------------

rockové oratorium Eversmiling Liberty

na text oratoria Georga Friedricha Handela Juda Makabejský

hudba: Jens Johansen a Erling Kullberg

smíšený sbor Ars Brunensis

smíšený sbor Choirchestra Brno

dětský pěvecký sbor Bystroušek

Sólisté: Kristýna Daňhelová, Lukáš Janota (sólisté MDB).

Dirigent: Dan Kalousek

Vstupenky lze zakoupit v předprodejní síti GOOUT


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)