Zveme Vás na koncert Studenti sametu

Přijměte pozvání na koncert Studenti Sametu, koncertu k Mezinárodnímu dni studentstva, který se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2023 ve Velké aule Karolina. Koncert je součástí festivalu Festa academica.UČPS, neděle 12. listopadu 2023
Magazín > Sborový život

Pozvánka na koncert Studenti Sametu

Ondřej Štantejský / UČPS

Festival studentských pěveckých sborů Festa academica byl založen jako bienále v roce 2007. Od samého počátku klade velký důraz na připomínku událostí 17. listopadu a také na jeho rozměr coby Mezinárodního dne studentstva (v rámci koncertů Festa academica se například předávala Cena Jana Palacha). Festa academica je od roku 2009 významnou součástí oslav výročí sametové revoluce.

Festival pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Gymnáziem Jana Keplera, Studentskou komorou Rady Vysokých škol, iniciativou Díky, že můžem a Univerzitou Karlovou.

Je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy, Městské části Praha 1, Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond a OSA.

Záštitu nad Festivalem převzali:

Rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.a Ministerstvo kultury ČR.

Program koncertu:

Smíšený komorní sbor Ateneo

Trad. Norwegian arr. Sommerro/Pedersen: Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure

Luca Marenzio: Scaldava il sol

Jiří Pavlica: Salve Regina

(sólo – Ester Gattnarová)

Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus

Varhany: František Dvořák

Sbormistr: Pavel Režný

---------------------------------------------

Komorní Orchestr VŠCHT Praha

Antonín Dvořák: Sonatina G dur, op. 100 (I. věta)

Jean Sibelius: Impromptu

Leoš Janášek: Suita pro smyčce (VI. věta Andante)

Vedoucí: Dominik Landsinger

---------------------------------------------

Smíšený sbor Collegium paedagogicum

Giuseppe Ottavio Pitoni: Cantate Domino

staročeská duchovní píseň Jezu Kriste

Zdeněk Lukáš: Pater noster

Arnošt Košťál: Už je slunko

Antonín Tučapský: Ne forte credas z cyklu In honorem vitae

Sbormistr Marek Valášek

---------------------------------------------

Společná skladba sborů

Emil Hradecký: Florebat olim studium

Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci byl založen v roce 2001. Vznikl s podporou katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP. Studium některého z hudebních oborů ovšem není podmínkou pro vstup, a tak jsou řady členů poměrně pestré. Repertoár Atenea je stejně rozmanitý jako jeho složení. Rozprostírá se od tzv. staré muziky až po hudbu moderní, v některých případech postmoderní. Rozpětí stylů se pohybuje od hudby vážné přes sborové úpravy lidových a populárních písní až po skladby menšinových žánrů jako blues, spirituál či gospl. Ateneo pravidelně vystupuje nejen v Olomouci, ale také v dalších městech České republiky a má také řadu zkušeností s projekty v zahraničí. Mezi poslední úspěšné zahraniční projekty sboru se řadí družba s univerzitním sborem v norském Tromsø (Norway Grants) a projekt v rámci fondů Visegradské čtyřky (IVF) – Visegrad Choral Bridges III.

Pavel Režný

Sbormistr, muzikolog a vysokoškolský pedagog doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. se sbormistrovství věnuje již od dob svých studií. Od roku 1991 působí na katedře hudební výchovy na PdF v Olomouci a je zakladatelem Smíšeného komorního sboru Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci (2001). Aktuálně řídí SKS Ateneo a Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava (od roku 1989). Dříve působil jako sbormistr v Přerovském dětském sboru, v dětském sboru Primavera ZUŠ Přerov, dívčím komorním sboru Villanella Přerov, Smíšeném pěveckém sboru Vokál Přerov a Ostravském dětském sboru. Je členem Sdružení sborových dirigentů (AHUV) a UČPS.

Collegium paedagogicum, smíšený sbor PedF UK, zahájilo činnost v roce 1993. Pravidelně vystupuje při slavnostních příležitostech fakulty i univerzity, opakovaně se podílí na edukačních programech ČF a často spolupracuje se sbory zahraničních univerzit (Humboldt-Universität zu Berlin, Heidelberg, Aberdeen, Varšava). V roce 2019 se stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže Akademická Banská Bystrica, v roce 2023 zvítězil v kategorii akademických sborů na Mezinárodní soutěži Mundi cantat v Olomouci. Sbor má bohatý repertoár, v minulosti provedl například Bachovo Magnificat, Mozartovo Requiem, Mendelssohnova Eliáše, Dvořákovo Te Deum, Mši D dur, Stabat Mater, Orffova Carmina burana, Poulencovo Stabat Mater, Martinů Kytici, Duruflého Requiem. Mezi nejvýznamnější počiny patří česká premiéra Hanušova oratoria Ecce homo v rámci Pražského jara 2005 nebo světová premiéra Hanušova Requiem v roce 2009 v Rudolfinu.

Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně instrumentálních děl. Je sbormistrem dvou sborů Pražské konzervatoře, sboru Collegium paedagogicum PedF UK a druhým sbormistrem Státní opery Praha. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHUV udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

Komorní Orchestr VŠCHT Praha

Orchestr VŠCHT Praha byl založen v roce 2017. Z původně komorního uskupení se postupně stal jeden z největších univerzitních orchestrů v ČR. V současné době čítá více než 50 stálých členů. Jsou to jak současní studenti VŠCHT, tak i její absolventi, zaměstnanci a také studenti jiných vysokých škol. Orchestr byl založen a je veden čistě ze studentské iniciativy a nabízí rozmanitý repertoár, který se opírá jak o klasickou, tak i filmovou, jazzovou nebo populární hudbu. Zároveň vystupuje i v menších uskupeních jako je jazzband, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto, pochodová kapela, nebo dnešní komorní orchestr.

Dominik Landsinger stál u zrodu Orchestru VŠCHT a od počátku toto těleso vede. Zkušenosti s vedením hudebních těles získal jako dlouholetý koncertní mistr Komorního smyčcového orchestru Fénix při ZUŠ I. Hurníka nebo jako vedoucí houslové sekce a dirigent na Českém hudebním táboře mládeže, kde spolupracoval s několika renomovanými dirigenty a pedagogy. V současné době působí také jako houslista v několika pražských tělesech.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)