Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu

převzato ze sbor.cz

Město Hradec Králové je slavné svojí sborovou historií i současností, více než osmdesát let zde úspěšně pracuje PS Smetana Hradec Králové, zrodil se zde mezinárodně uznávaný KHDS Jitro, populární chlapecký sbor Boni pueri, Královéhradecký mužský sbor, gymnaziální sbor Gybon, Filharmonický sbor Hradec Králové… mohla bych dlouho pokračovat, protože zde pracuje více než dvacet pěveckých sborů a věřte mi, že v této konkurenci je jich většina na velmi dobré nebo špičkové úrovni.Dana Ludvíčková, pátek 9. ledna 2004
Magazín > Sborový život

Ilustrační obrázek.

A tak není divu, že právě v Hradci Králové vzniká nový mezinárodní sborový festival Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu. Dostává se mu podpory od města, z královéhradeckého regionu a také z Ministerstva kultury ČR. Záštitu nad festivalem převzali senátor Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a primátor města Ing. Oldřich Vlasák. Festival byl za podpory Univerzity Hradec Králové zařazen mezi prestižní kulturní akce města s mediálními partnery Hradeckými novinami a Českým rozhlasem Hradec Králové. Prezidentem festivalu je Prof. Jiří Skopal, dlouholetý sbormistr jednoho z nejlepších sborů v České republice KHDS Jitro, a zakladatel chlapeckého sboru Boni pueri. V současnosti profesor hudební katedry pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

První ročník mezinárodního festivalu bude probíhat 7. – 9. května 2004 v Hradci Králové, a 7. května také ve vybraných městech regionu: v Hořicích v Podkrkonoší, Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Litomyšli a Semilech. Na koncertech se postupně představí osmnáct královéhradeckých sborů všech věkových kategorií od sboru mateřských škol, přes dětské a mládežnické sbory až po sbory dospělých včetně chrámových sborů a sboru postižených, sedm sborů zahraničních z Maďarska, Polska, Slovenska, Německa a Holandska a šest sborů z regionu. K účinkování byly pozvány také tři orchestry, a to Filharmonie Hradec Králové, která bude doprovázet spojené sbory na slavnostním koncertě, Posádková hudba Hradec Králové, jež se zúčastní slavnostního ukončení festivalu a Estrádní orchestr ZUŠ Habrmannova, který společně s mažoretkami povede průvod sborových zpěváků městem ke slavnostnímu zahájení.

Po tři sváteční květnové dny bude znít v Hradci Králové sborový zpěv. V pátek po slavnostním zahájení přímo na ulici, kde budou v odpoledních hodinách uspořádány tzv. koncerty na schodech. Zde se postupně představí v krátkých programech především královéhradecké sbory a večer bude uspořádán ohňostroj. V sobotu v 10 hodin proběhne v Adalbertinu koncert zahraničních dětských sborů a sboru mateřských škol z Hradce Králové, v 15 hodin se budou konat současně čtyři chrámové koncerty v Katedrále Sv. Ducha, v Kostele nanebevzetí Panny Marie, v Evangelickém kostele a Kostele Kněze Ambrože, kde vystoupí chrámové sbory, zahraniční a místní mládežnické sbory, vysokoškolské sbory a sbory z partnerských měst z regionu. V 19 hodin bude velký slavnostní koncert v KC Aldis, které celé Slavnosti zastřešuje a stalo se organizačním centrem festivalu. Zde se představí nejprve vybrané zahraniční sbory, potom spojené dětské sbory, které za doprovodu Filharmonie HK provedou směs národních písní O. Jeremiáše. Za povšimnutí stojí, že se do akce na výzvu Prof. Skopala zapojí i děti, které v dětských sborech doposud nezpívají, a učitelé hudební výchovy ZŠ v Hradci Králové a v přilehlých obcích přislíbili, že s nimi skladbu připraví. Potom zazní 2. a 4. věta České písně B.Smetany v provedení spojených ženských a smíšených sborů a na závěr operní sbor Proč bychom se netěšili, který zazpívají všechny zúčastněné sbory. Tedy celkem se do akce zapojí na tři tisíce zpěváků. Slavnostní večer bude pokračovat ve všech prostorách KC Aldis, budou probíhat kratičká žertovná vystoupení sborů a na závěr bude možno si zatančit za doprovodu jazzové kapely Blue Star.

V rámci večera bude vyhlášena veřejná autorská soutěž na skladbu pro dětský sbor ve dvou variantách a to s doprovodem symfonického orchestru a pro potřeby jednotlivých sborů s doprovodem kláves. Přihlášené skladby bude posuzovat odborná komise, kde budou zastoupeni zkušení sbormistři např. Prof. PaedDr. Jiří Kolář, Čestmír Stašek, Doc. PhDr. Luboš Klimeš, Csc. a dirigent František Vajnar. Vybraná skladba bude mít premiéru na Královéhradeckých slavnostech sborového zpěvu 2005, kde bude provedena spojenými dětskými sbory.

Třetí den Slavností se bude odehrávat na Masarykově náměstí, kde kromě oficiálního ukončení festivalu sbory společně zazpívají vybrané skladby za doprovodu Posádkové hudby Hradec Králové. Zahraniční sbory si v odpoledních hodinách prohlédnou město a vypraví se na zpáteční cestu.

Věřím, že se Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu zařadí mezi prestižní mezinárodní hudební festivaly, vyprovokují novou autorskou tvorbu, která bude přístupná amatérským zpěvákům, osloví širokou veřejnost a přivedou ke sborovému zpívání další desítky obětavých zpěváků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)