Gymnasia cantant Brno 2005

Ve dnech 22. a 23. dubna 2005 se konal v Brně již XI. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant. Tomuto setkání předcházela regionální kola v Praze, Ostravě, Liberci a Brně, z nichž bylo pro celostátní přehlídku vybráno celkem 17 sborů.Jan Kostečka, čtvrtek 19. května 2005
Magazín > Sborový život

Třináct těles splňovalo podmínky účasti interpretací povinných skladeb a přednesením lidové písně ve sborové úpravě, tři sbory vystoupily mimo soutěž. Čechy byly zastoupeny osmi, Morava pak devíti sbory o celkovém počtu více než 500 mladých nadšenců sborového zpěvu. Šlo vesměs o sbory smíšené s převahou dívčích hlasů, mužských hlasů bylo již tradičně méně. S tímto problémem se však dirigenti vyrovnali vcelku dobře. Repertoár, v němž nesměly chybět skladby L. Janáčka a B. Martinů, vycházel ze skladeb renesanční polyfonie, baroka, klasicismu, romantismu a vyústil českou a světovou tvorbou 20. století. Výkony sborů hodnotila odborná porota ve složení Mgr. T. Kolafa, Liberec, doc. J. Kostečka, Brno, doc. L. Mátl, Brno, Mgr. Roman Michálek, Praha a prof. L. Pivovarský, Ostrava.

Soutěžní sbory byly podle svých výkonů zařazeny do pásma bronzového (Pěvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo, sbm. J. Ludvík a Pěvecký sbor Garrendo Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm, sbm. I. Klvaňová), stříbrného (Pěvecký sbor Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, sbm. D. Hamarovičová, Z–Band Gymnázia Na Zatlance Praha, sbm. K. Zogatová, Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín, sbm. J. Ilčík a Pěvecký sbor Magnificat Biskupského gymnázia v Ostravě, sbm. H. Eliášová) a zlatého (Komorní sbor Exil Gymnázia Ostrava–Poruba, sbm. J. Mlčoch, Mladí madrigalisté Gymnázia Brno, Vídeňská, sbm. J. Pleská a H. Jankovská, Pěvecký sbor Palora Gymnázia Jana Opletala Litovel, sbm. M. Barvířová, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová, sbm. P. Rašíková, Pěvecký sbor Besharmonie Gymnázia Jaroslava Heyrovského Praha, sbm. L. Sládek, Sbor Gauneramus Gymnázia Ústí nad Labem, sbm. V. Saska, který získal navíc Zvláštní cenu za nejlepší interpretaci skladby L. Janáčka, Pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy Praha, sbm. P. Bärtl, který získal rovněž Zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby B. Martinů, a Pěvecký sbor Gybon Gymnázia Hradec Králové, sbm. J. Schejbal, který byl vyhodnocen jako nejlepší sbor přehlídky a jeho sbormistr odměně Zvláštní cenou za nejlepší dirigentský výkon.

Po večerním koncertu pro účastníky přehlídky, na němž vystoupil Pěvecký sbor VUT Brno Vox iuvenalis se sbormistrem J. Ocetkem, se uskutečnil rozborový seminář členů poroty se sbormistry. Přehlídku uzavřelo v sobotu 23. dubna v Besedním domě slavnostní matiné, na němž každé sborové těleso zazpívalo skladbu doporučenou porotou. Celá brněnská kulturní akce proběhla pod záštitou Rady Jihomoravského kraje, vedení MČ Brno střed, za podpory Fondu L. Janáčka a Unie českých pěveckých sborů. Za skvělou organizaci je třeba poděkovat vedení Gymnázia Brno vídeňská a jeho pedagogům. Duší festivalu a jeho hlavním koordinátorem byl pak Mgr. J. Ocetek.

Tyto brněnské svátky písní – vystoupení gymnaziálních pěveckých sborů z České republiky – opětně potvrdily funkčnost celé akce. Zapálené výkony studentů a dobrá práce jejich pedagogů – sbormistrů, které vyústily v umístění osmi sborů (ze třinácti hodnocených) ve zlatém pásmu, jsou toho pádným důkazem. Můžeme se radovat z toho, že sborový zpěv, který má v naší zemi tak bohatou tradici, má v mladé generaci stále své pokračovatele. Všichni se těšíme na další, v pořadí již XII. ročník této soutěže.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)