Gymnasia cantant 2006

Přehlídka gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant vstoupila v roce 2006 již do svého XII. ročníku. Za dobu své existence si našla již pevné místo nejen v koncertním kalendáři sborů gymnaziální mládeže, ale stala se ve svém vyvrcholení – celostátním hodnoceném kole – neodmyslitelnou součástí brněnského kulturního života. V dosavadní historii se zde vystřídalo již více než 80 různých pěveckých sborů s více než 3000 zpěváky.Jiří Kolář, neděle 7. května 2006
Magazín > Sborový život

Ilustrační foto.

I letošní XII. ročník se může pochlubit bohatou účastí. Ve čtyřech regionálních kolech v Praze, Brně, Ostravě a Liberci vystoupilo celkem 39 sborů, z toho 21 v kategorii A se čtyřmi povinnými oblastmi výběru skladeb (polyfonní skladba z období renesance nebo baroka, skladba L. Janáčka nebo R. Schumanna, skladba zkomponovaná po roce 1970 a sborová úprava české nebo moravské lidové písně) a 18 v kategorii B se zcela volným výběrem programu. Pro brněnskou celostátní přehlídku z nich poroty vybraly celkem 12 sborů z kategorie A a 4 sbory z kategorie B s více než 500 zpěváky.

Závěrečná přehlídka GC 2006 se uskutečnila ve dnech 27.– 29. dubna v nádherném, akusticky inspirativním Sále Josefa Dobrovského Konventu Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7 pod záštitou člena rady Jihomoravského kraje RNDr. Miloše Šifaldy a starostky MČ Brno – střed MUDr. Dagmar Hrubé. Výkony sborů hodnotila porota ve složení doc. Jan Kostečka, prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Lubomír Mátl, Mgr. Roman Michálek, Ph.D. a Markéta Haluzíková.

Typickým rysem školních sborů je stálá výměna jejich členů. O to obdivuhodnější je, že umělecká úroveň zúčastněných gymnaziálních sborů navzdory tomuto handicapu neklesá a ve většině případů stále roste. Souvisí to s velmi dobrou úrovní dirigentů, ať již jde o jejich vybavenost z hlediska dirigentské techniky, nebo jejich pedagogické, metodické nebo organizační schopnosti a zkušenosti. Zvláštní cenou za dirigentský výkon ocenila porota Helenu Kaločovou (PS Song, Vsetín) a Jana Mlčocha (Komorní sbor Exil, Ostrava – Poruba), ale pochvalu si zaslouží i další, jako např. Jaromír Schejbal, Petra Rašíková, Libor Sládek, Jana Krcháková, Josef Ilčík a vlastně všichni ostatní.

Velmi dobrá úroveň přehlídkových výkonů zařadila sbory podle výroku poroty pouze do stříbrného a zlatého pásma.

Ve stříbrném pásmu se umístily: Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová (sbm. P. Rašíková), Basové G Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí (sbm. PhDr. J. Krcháková), Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín (sbm. J. Ilčík), Pěvecký sbor Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod (sbm. D. Hamaričová) a Mladí madrigalisté pořadatelského Gymnázia Brno, Vídeňská 47 (sbm. J. Pleská a H. Jankovská).

Zlaté pásmo získaly: Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy Praha (sbm. P. Bärtl), Gybon Gymnázia Boženy Němcové Hradec Králové (sbm. Mgr. J. Schejbal), Besharmonie Gymnázia Jana Heyrovského Praha (sbm. L. Sládek), Pěvecký sbor Song Masarykova gymnázia Vsetín (sbm. H. Kaločová), Komorní sbor Exil Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Ostrava – Poruba (sbm. J. Mlčoch), Pěvecký sbor Nota Gymnázia Boskovice (sbm. M. Nerud a L. Bařinková) a Gauneramus Gymnázia Ústí nad Labem (sbm. V. Saska).

Velká vyrovnanost sborů ve zlatém pásmu nedovolila tentokrát určit jednoznačně absolutního vítěze přehlídky.

Nápaditost dramaturgie přehlídkových vystoupení, obsahující vesměs interpretačně značně náročné skladby, naznačila i míru obliby určených nebo volitelných stylů a žánrů. Velice pestrý byl výběr staré polyfonní hudby (J. Dowland, J. Despres, C. Monteverdi, K. Harant, A. Scarlatti, T. Weelkes, T. Morley, F. Brixi), i když její provedení postrádalo ještě někdy přesvědčivější transparentnost ve významové hierarchii jednotlivých hlasů.

Velice zajímavý byl i výběr skladeb vzniklých po roce 1970. Z domácích autorů patřili k nejoblíbenějším Z. Lukáš (Pater noster, Za naším huménkem, Na horách, Nikdo není ostrov) a A. Tučapský (Večerní, Hlas domova, Lauda, anima mea), z dalších pak např. J. Laburda (Kyrie z „Missa sistina“), J. Novák (O nata mecum) nebo P. Eben (Antifona). Soudobá cizí hudba hledá dosud přece jen složitěji v této sborové kategorii své uplatnění (V. Miškinis: Cantate Domino, A. Koszewski: Gry, R. Lukowski: Salve Regina aj.).

Zatímco výběr skladeb v těchto dvou oblastech nedělal sbormistrům problémy, potvrdilo se, že v díle L. Janáčka lze jen obtížně najít vedle Ukvalských písní a jeho Graduale další vhodné skladby. A alternativní možnosti vybrat některou ze skladeb R. Schumanna (150. výročí úmrtí) využil pouze jediný sbor (menší zájem o hudbu z období romantismu, vesměs německý text?). Zvláštní cenu za provedení Janáčkova Graduale a finanční odměnu 5000 Kč získal Komorní sbor Exil, Ostrava – Poruba. Na příští rok připadá 125. výročí narození Z. Kodálye a I. Stravinského. Výběr z jejich díla by jistě přinesl zajímavé obohacení soutěžních programů.

Bohužel se ukázalo, že ani naše lidová píseň se v gymnaziálních sborech netěší velké oblibě a až na zcela novou úpravu písně Kdes, holubičko, lítala (J. Herden) zůstal výběr vesměs u tradičních autorů (Z. Lukáš, Z. Mrkos, O. Halma, J. Krček, M. Hroněk) a jejich oblíbených úprav (Za naším huménkem, Bude večer, Mikulecká dědina, Což se mně, má milá, Nočko, nočko). Česká a moravská lidová píseň je naší hudební mateřštinou a měla by v každém případě v repertoáru přehlídkových vystoupení gymnaziálních sborů zůstat. UČPS by však mohla pomoci s výběrem zpracováním seznamu vhodných a zajímavých úprav s údaji o jejich dostupnosti a pořadatelé motivovat zvýšení zájmu o interpretaci lidové písně Zvláštní cenou s finanční odměnou.

Volný výběr pak v soutěžních programech patřil podle očekávání jednoznačně spirituálům a populární hudbě, z jejichž provedení zaujaly nejvíce tradicionál „It´s me“ (Gauderamus, Ústí nad Labem) a spirituály „Keep your lamps“ (Besharmonie, Praha), „Old time religion“ (SPS Gymnázia J. Nerudy, Praha) nebo „If we ever needed the Lord before“ (SPS Gymnázia Orlová).

Specifickým problémem gymnaziálních smíšených sborů je zastoupení chlapců. Podmínky přehlídky vyžadují alespoň jejich patnáctiprocentní účast. V tomto směru je třeba zvláště pochválit „mužskou“ sekci sboru Nota, Boskovice, z dalších pak celkově nejpočetnější skupinu tenorů a basů PS Song, Vsetín, nebo jejich silné zastoupení ve sborech Mladých madrigalistů, Brno, resp. Gybonu, Hradec Králové.

Naše mužské sbory stárnou a počet jejich členů stále klesá. Bylo by jistě dobré využít zájmu gymnazistů o sborový zpěv a v rámci Celostátního kola GC uspořádat ateliér, v němž by se mladí zpěváci pod vedením zkušeného lektora seznámili s vhodnou atraktivní literaturou pro mužské sbory, s jejich ničím nenahraditelným zvukem, a dali tak možná základ k vzniku mových mladých mužských sborů.

Pochvalně je třeba se zmínit i o čtyřech sborech kategorie B, které se celostátní brněnské přehlídky zúčastnily pouze jako hosté. Dobrou pěveckou technikou, muzikálním projevem i náročným, vzhledem ke komornímu obsazení sboru poněkud neadekvátním programem mile překvapilo smíšené noneto Regnis Gymnázia F. X. Šaldy Liberec. Zbývající tři soubory vystoupily v dívčím složení. Ve výraze příjemně působící sbor Musicomania Gymnázia Brno, Elgartova 3 má sice ještě určité rezervy v pěvecké technice, ale jeho výkon byl dobrým příslibem do budoucnosti. Potěšily u výkony Komorního sboru Městského osmiletého gymnázia Bruntál (sbm. Mgr. J. Číhal) a Pěveckého sboru Gymnázia Rokycany (sbm. Mgr. V. Poláčková), jehož program se však zaměřil převážně na oblast populární hudby.

Gymnasia cantant 2006 však nebyla jen hodnocenou přehlídkou. Součástí festivalu byl i koncert, který pro účastníky festivalu uspořádali jejich starší vysokoškolští kolegové z Pěveckého sboru VUT v Brně „Vox iuvenalis“ (sbm. Mgr. J. Ocetek) a Slavnostní závěrečný koncert zúčastněných sborů v nádherném sále brněnského Besedního sboru. Dostatečný časový prostor se našel i pro pohovory dirigentů se členy poroty. V průběhu závěrečného koncertu byly vyhlášeny rovněž výsledky 1. ročníku Skladatelské soutěže na tvorbu skladeb pro smíšené gymnaziální sbory a partitury oceněných skladeb si mohly „zlaté“ sbory odnést jako malý dárek již s sebou domů. (Kompletní sborník oceněných a dalších doporučených skladeb bude gymnaziálním sborům k dispozici na podzim letošního roku.)

Aby se přehlídka gymnaziálních sborů GC stala přitažlivější i pro sbory s menší tradicí, uvažují pořadatelé otevřít v rámci celostátního kola ještě zvláštní kategorii, která by umožnila i prezentaci vybraných začínajících sborů.

Závěrem bych rád vyslovil poděkování pořadatelskému Gymnáziu Brno, Vídeňská a hlavním organizátorům přehlídky Mgr. J. Ocetkovi a J. Svobodovi za úspěšnou přípravu a realizaci Celostátního kola XII. ročníku GC. Věřím, že všechny plánované inovace pomohou získat ještě větší zájem o tento festival, který je svým zaměřením a formou zcela ojedinělý v Evropě, a že se brzy dočkáme, že většina našich gymnázií bude znít sborovým zpěvem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)