19. IFAS s novou kategorií

Krásná východočeská metropole Pardubice otevřela ve dnech 27. 6.–3. 7. 2006 svou laskavou náruč nebývalému počtu účastníků již 19. Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS 2006. Sedmnáct pěveckých sborů z Estonska (1), Maďarska (1), Německa (1), Polska (2), Rakouska (1), Ruska (5), Austrálie (1), USA (1) a České republiky (4) se utkalo o poháry vítězů a zajímavé finanční ceny v pěti tradičních a jedné premiérové soutěžní kategorii.Jiří Kolář, neděle 9. července 2006
Magazín > Sborový život

Kategorie A1, A2 a A3 s povinnými skladbami byly vyhrazeny smíšeným sborům (do 50 zpěváků), komorním smíšeným sborům (do 24 zpěváků) a ženským sborům (do 50 zpěvaček).

V kategorii B soutěžily tyto, případně další sbory v interpretaci folklorní literatury a kategorie C byla jako obvykle zaměřena na skladby jubilujících skladatelů – tentokrát tedy na díla W. A. Mozarta a R. Schumanna (případně jejich současníků – J. Haydna, L. v. Beethovena, F. Mendelssohna – Bartholdyho nebo J. Brahmse).

Nově zařadili pořadatelé do soutěže tzv. volnou kategorii D, jíž se mohly zúčastnit jednak sbory, které se neodvážily nastudovat na předpokládané úrovni povinnou skladbu, ale také sbory, které se zaměřují pouze na jeden hudební styl nebo žánr (s výjimkou folkloru), jako např. na renesanční nebo barokní hudbu, duchovní hudbu, jazz, pop, spirituál, gospel apod. Tyto početně obvykle slabší sbory nebo ansámbly produkující hudbu blízkou generaci vysokoškolské mládeže měly přinést do festivalového programu zajímavé oživení, což se také stalo.

Vedle kategorie B, jíž se povinně zúčastnily všechny sbory kategorie A, měla nejpočetnější zastoupení kategorie smíšených sborů, v níž excelovali čeští zástupci, kteří se jako jediní umístili ve zlatém pásmu. Vítězství přiřkla sedmičlenná mezinárodní porota (prof. H. Drewes – Rakousko, prof. F. J. Calalang, Jr. – Filipíny, prof. K. Szydzisz – Polsko, doc. B. Juhaňáková, ArtD. – Slovensko, PaedDr. I. Štíbrová, doc. Ing. V. Novák a prof. PaedDr. J. Kolář, předseda – ČR) Pěveckému sboru VUT v Brně „Vox iuvenalis“ (J. Ocetek). Tento sbor získal i Zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního programu (R. Godart, S. Rachmaninov, Z. Lukáš, K. Slavický, P. Fiala, I. Hrušovský). Nečekané 2. místo obsadil Smíšený sbor při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec (Č. Svoboda). Velmi dobrou úroveň v zajímavých a interpretačně velice náročných programech prokázaly i ostatní sbory, které se zúčastnily této soutěže vesměs poprvé – „stříbrné“ sbory „Educatus“ Pedagogické univerzity v Krakově (Polsko), Sbor Univerzity Innsbruck (Rakousko), „Vanalinna Segakoor“ Tallinn (Estonsko), Akademický sbor Technické univerzity v Gdaňsku (Polsko) i „bronzový“ sbor Technické univerzity v Drážďanech (Německo).

Všechny uvedené sbory zvládly velmi dobře i náročnou pětihlasou a cappellovou část „Dies irae“ z Requiem per coro misto Z. Lukáše, což potvrdily i jejím výborným společným provedením při očekávání slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.

Kategorii komorních smíšených sborů obsadily pouze tři sbory, jejichž výkony poněkud ovlivnily akustické podmínky Velkého sálu DK Dukla, kde se rovněž soutěž některých kategorií konala. Nejlépe se s nimi dokázal vyrovnat australský patnáctičlenný sbor „SO – LA VOCE“ Univerzity v Queenslandu, Brisbane (R. Csernyiková, Zvláštní cena poroty za dirigentský výkon), který jako jediný získal potřebný počet bodů pro umístění ve zlatém pásmu. Do stříbrného pásma zařadila porota Smíšený sbor Permského institutu pro umění a kulturu, Perm (Rusko) a bez zisku některého z pásem zůstal tentokrát sbor „POY, FRIEND!“ Irkutské státní univerzity, Irkutsk (Rusko).

Povinná skladba „Půjdeme, chodníčka nevíme“ z Českých madrigalů B. Martinů byla bohužel poněkud nad současné síly ruských sborů, ale vzhledem k nízkému počtu zpěváků se jejího provedení nezhostili bez kazů ani sympatičtí australští zpěváci.

Tříčlenné obsazení měla i kategorie ženských sborů. I jejich výkony ovlivnily do značné míry již zmíněné nepříznivé akustické podmínky, které nedovolily sborům dosáhnout až na zlaté pásmo. Všechny však podaly sympatické výkony a vybojovaly nakonec umístění ve stříbrném pásmu. Nejúspěšnější byl Sbor Uralské akademie státní správy, Jekatěrinburg (Rusko), na dalších místech se pak umístily maďarský sbor „Movendo“ Vysoké školy K. Esterházyho, Eger (M. Vassová získala Zvláštní cenu poroty za dirigentský výkon) a český zástupce, pravidelný účastník IFAS, Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem (V. Kuželka).

Ani v této kategorii se sbory nevyrovnaly zcela úspěšně s náročností povinné skladby, jíž bylo „Zavírání lesa“ z Českých říkadel B. Martinů.

Vynikající výkony přinesla kategorie B, v níž měly sbory za úkol přednést úpravu lidové písně vlastního národa, umělou skladbu na lidový text a úpravu lidové písně cizího národa. Ukázalo se, že některé sbory nepochopily správně význam slova „úprava“ lidové písně, a tak se místo úprav objevovaly někdy velice volné stylizace původních lidových nápěvů. V tomto směru bude třeba požadavky na výběr skladeb pro tuto kategorii v propozicích soutěže ještě podrobněji definovat. Porota rovněž navrhla, aby byl případný instrumentální doprovod omezen pouze na jednu skladbu.

Soutěže ve „folklorní“ kategorii se zúčastnilo celkem čtrnáct sborů, z nichž šest nejlepších obsadilo zlaté pásmo. Prvenství si vybojoval Komorní sbor „SO – LA VOCE“ (Austrálie), který nadchl porotu i posluchače především efektním, spontánním provedením původního australského folkloru (S. Leek: Ngana). S malými bodovými odstupy se za ním na 2. a 3. místo zařadily šestičlenný ženský Vokální ansámbl „FRESKO“ Oddělení kultury Verch – isetské oblasti, Jekatěrinburg (Rusko) a maďarský ženský sbor „Movendo“ s působivým provedením úpravy americké lidové písně „Shenandoe“ a skladby J. Karaie „Večerní prozpěvování“. Oba české smíšené sbory (Cum decore a Vox iuvenalis) zůstaly ve zlatém pásmu těsně pod stupni vítězů. Ve zlatém pásmu se umístil ještě Akademický sbor Technické univerzity Gdaňsk. Po čtyřech sborech zařadila pak porota do pásma stříbrného (mezi nimi i Dívčí sbor Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem s výborným provedením skladby J. Holubce „Kde máš, Andulko“) a do pásma bronzového.

Možnosti zazpívat si v soutěžní kategorii C skladby jubilujících skladatelů z období klasicismu a romantismu využil ze zahraničních sborů podle očekávání sbor Univerzity v Innsbrucku (W. A. Mozart: dvě části z cyklu „Canzonetti“ – bronzové pásmo) a pak již jen dva sbory české, které získaly svorně pásmo stříbrné. Vítězství přiřkla porota sboru Cum decore , Liberec (nápadité provedení čtyřhlasého kánonu W. A. Mozarta: Lacrimoso son io a stylové provedení skladby F. Mendelssohna – Bartholdyho: Richte mich, Gott) a na 2. místo zařadila Dívčí sbor Pedagogické fakulty z Ústí nad Labem (R. Schumann: Die Soldaten Braut, Der Wassermann).

Ve volné kategorii D zaujal výborným, ukázněným výkonem a působivou, oduševnělou interpretací náročného soutěžního programu z artificiální, převážně ruské hudby především Vokální ansámbl „FRESKO“, Jekatěrinburg (zlaté pásmo – vítěz kategorie). Program zbývajících sborů vycházel z oblasti populární a jazzové hudby. Ve zlatém pásmu se umístil ještě známý osmičlenný americký Vokální ansámbl „Jazz Transit“ Vysoké školy Kirkwood Community ze státu Iowa. Jejich téměř profesionální, stylově čistá jazzová technika je však zradila při interpretaci Předehry k Mozartově opeře „Figarova svatba“ ve známém aranžmá Swingle Singers. Po zkušenostech z jejich vystoupení nebude již v příštích ročnících povoleno použití mikrofonů. Jediné stříbrné pásmo získal po zásluze Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (J. Kožnar), jehož repertoár je samozřejmě mnohem bohatší, ale v letošní soutěži se omezil pouze na oblast populární hudby. Jeho nadšený, pěvecky kvalitní výkon poněkud utrpěl dynamicky přeexponovanou doprovodnou instrumentální skupinou. Ale i oba „bronzové“ ruské komorní ansámbly – „PUB – DU – DAY“ Uralské akademie Státní správy, Jekatěrinburg a „POY, FRIEND!“ Irkutské státní univerzity – předvedly zajímavý repertoár a osobité interpretační názory na tuto hudební oblast.

Vyvrcholením soutěžního klání byla nedělní dopolední soutěž o „Grand Prix – IFAS 2006“, představující pohár a finanční odměnu 50000, – Kč. Podle propozic do ní postoupily vítězné sbory ze zlatého pásma kategorií A1 – 3 a další sbory z těchto kategorií s nejvyšším bodovým ohodnocením do celkového počtu pěti sborů. Nominaci tedy získaly Vox iuvenalis, Brno a „SO – LA VOCE“, Brisbane, počtem získaných bodů pak ještě smíšené sbory „Cum decore“, Liberec a „Educatus“, Krakov a ženský sbor „Movendo“, Eger. V tajném hlasování poroty získal nakonec nejvíce hlasů australský sbor „SOLA VOCE“, který jako nejúspěšnější akademický sbor obdržel i krásný pohár jako Cenu rektora Univerzity Pardubice.

Zasloužené hlasy však získaly i oba naše sbory, které dokonale využily povolený časový limit (15 minut) k ukázce bohatosti svého interpretačně náročného repertoáru (Slavický, Tučapský, Hrušovský, Eben – Vox iuvenalis) nebo stylové interpretace hudby různých žánrů, včetně sólového pěveckého uplatnění dirigenta (stará hudba, Tučapský, lidová píseň ve výborné úpravě J. Laburdy, spirituály – Cum decore).

IFAS 2006 však nebyly jen sborové soutěže. Již v úterý 27. června vystoupil na koncertu v Kostele sv. Bartoloměje spolu s pardubickými sbory Orfeus a Cantus amici jako host známý švédský smíšený sbor „Skelleftea Kammarkör“ a ve středu 28. června se ve večerních hodinách konalo na nádvoří pardubického zámku hudební Nokturno zahraničních sborů spojené s porcováním a pojídáním obrovského dortu s emblémem IFAS. Obsahově bohatý byl i Slavnostní zahajovací koncert ve čtvrtek 29. června večer v aule Univerzity Pardubice: vystoupení „Pěveckého sboru pořadatelů“ s hudebními pozdravy jednotlivým zúčastněným zemím a projekcí sborových portrétů účastníků, pocta W. A. Mozartovi provedením jeho skladby „Ave verum corpus“ Festivalovým sborem (po čtyřech zástupcích z každého sboru), vynikající koncertní vystoupení jednoho z našich předních dětských pěveckých sborů Královéhradeckého dětského sboru Jitro (J. Skopal) a prezentace všech účastníků jednou sborovou skladbou. K mimořádným festivalovým koncertům patřil i závěrečný Galakoncert národů ve Foyer pardubické ČSOB.

Nezpívalo se však jen v Pardubicích. Zahraniční sbory vystoupily v satelitních koncertech v Heřmanově Městci, Chrudimi, Sezemicích, Lázních Bohdaneč a České Skalici.

Jako vždy se konala i oblíbená „Ifasiáda“, sportovní soutěž zástupců zúčastněných sborů v netradičních disciplínách a Společenský večer v KD Dukla spojený s tancem a zajímavými soutěžemi.

Celé toto složité dění do sebemenších podrobností dokonale připravilo a se zkušeností, ale především s opravdovou láskou řídilo Občanské sdružení IFAS, především prezidentka IFAS Alena Mejstříková, organizační ředitel Miroslav Baťa a výkonný ředitel Ivo Bálský. Bez podobných obětavých osobností by nebylo možné akci takového rozsahu realizovat.

Pochvalu zaslouží i profesionálně dokonalí, vtipní moderátoři I. Jozífová, J. Ševčík a T. Novotný a celý tým spolupracovníků.

Velký dík patří samozřejmě i všem institucím, které uskutečnění festivalu podpořily: Pardubickému kraji, Statutárnímu městu Pardubice, Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a všem dalším sponzorům v čele s ČSOB Pojišťovna Pardubice.

První ročník Mezinárodního festivalu akademických sborů má ve svém rodném listě zapsán rok 1968. Rok 2008 připomene tedy 40. výročí jeho vzniku a v názvu festivalu se objeví jubilejní dvacítka. Věřím, že tento atraktivní a svým programem a neopakovatelnou atmosférou radosti, pravé studentské legrace a opravdového přátelství zcela ojedinělý mezinárodní sborový svátek přiláká opět do Pardubic vynikající zahraniční pěvecké sbory a že si i naše akademické sbory přijedou připomenout svá kdysi pravidelná vzájemná setkání.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)