Pražský Hlahol slaví 145 let!

Jak jinak než slavnostním koncertem oslaví své letošní stopětačtyřicáté narozeniny Zpěvácký spolek Hlahol v Praze. Uskuteční se v neděli 15. října v 19:30 hodin ve velkém sále spolkového domu Hlaholu na Masarykově nábřeží v Praze.-cs-, čtvrtek 12. října 2006
Magazín > Sborový život

Umělecký vedoucí připravil náročný program, na kterém se zcela v duchu tradice představí v plné síle s vokálně-instrumentálním repertoárem, přestože dnes již Hlahol nedisponuje svým vlastním orchestrálním tělesem, jako za dob své největší slávy. Během večera zazní i Dvořákův Žalm 149, který autor na žádost Hlaholu zkomponoval pro jeho první koncert s novým sbormistrem Karlem Knittlem 16. března 1879 na Žofíně. Původní verze byla ovšem určena mužskému sboru a teprve v roce 1887 vznikla Dvořákovou revizí definitivní verze pro smíšený sbor.

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze byl založen v roce 1861 jako mužský pěvecký sbor, ženský sbor byl ustaven až po 18 letech. Úkolem Hlaholu bylo vedle zpěvu i vypisování cen na skladby s cílem podněcovat domácí skladatele k původní tvorbě a podporovat vzájemné vztahy všech pěveckých spolků, které byly v Čechách a na Moravě po vzoru pražského Hlaholu zakládány.

Pod vedením významných osobností jako byli Bedřich Smetana, Karel Bendl, Karel Knittl, ve 20. století potom Jaroslav Křička nebo Václav Smetáček se Hlahol záhy vypracoval ve vynikající hudební těleso, které účinkovalo při všech slavnostních příležitostech (odhalování pomníků, kladení základního kamene Národního divadla aj.), vystupovalo s Českou filharmonií, vypomáhalo při výpravných operách, účinkovalo v rozhlase a zasloužilo se o pohotové uvádění domácích novinek. Významné byly jeho zájezdy po vlasti i do ciziny, odkud sbor přivážel řády a medaile za špičkové pěvecké výkony.

V roce 1992 se ujal práce sbormistra Zdeněk Šulc, kterému se podařilo zvýšit počet členů sboru a zkvalitnit jeho reprodukční úroveň natolik, aby mohly být nastudovány reprezentační programy nejen pro koncerty v tuzemsku, ale zejména v zahraničí. Současně obnovil práci s komorním orchestrem, složeným převážně z mladých interpretů (členů České filharmonie, FOK, SOČR). Tím byl rozšířen okruh repertoáru o kantáty, mše a oratoria, uváděné jak v sále pražského Hlaholu, tak ve Smetanově síni, Rudolfinu i kostelích a chrámech doma i v zahraničí. Kromě toho má Hlahol v repertoáru velké množství skladeb a cappella našich i zahraničních autorů. V současné době má sbor 60 členů, průměrný věk sboru je cca 35 let. Od roku 2001 je uměleckým vedoucím Zpěváckého spolku Hlahol v Praze dirigent a skladatel Roman Z. Novák.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)